Verbinding zoeken met andere kerken

Afgelopen week stond er in de Meppeler Courant een artikel met onze predikant ds. Henk Jan Damstra.
Hij is op zondag 29 januari 2023 verbonden aan de Protestantse Gemeente Meppel

Spread the word. Share this post!

Meet The Author