Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Beeldmerk De Samenstroom

Pierre van Leeuwen beschrijft de achtergrond van het door hem ontworpen logo:

De naam De Samenstroom drukt uit dat in dit Kerkelijk Centrum, mensen met al hun verschillen, kunnen samenstromen. Een stroom is in beweging, is levend water. Zo ook zijn wij als Protestantse Gemeente in beweging en zoeken we onze weg in geloof waarbij we willen samenwerken met verschillende stromingen in de samen-leving.


Ook verwijst de naam naar de historie van Meppel waar vroeger op de Groenmarkt een eiermarkt was die mensen deed samenstromen. Bovendien liep er een gracht van de Tipbrug via de Prinsengracht en Prinsenstraat (Groenmarkt) naar het Kerkplein waar de Grote Kerk staat.

Bij het ontwerpen van het logo werd ik geïnspireerd door een aantal van deze uitgangspunten.

Bij de eerste schetsen op papier viel mijn oog op een aantal woorden die in de naam naar voren komen.

Samen, Stroom Amen & Mens

Daarom heb ik de letter A in een golfbeweging laten vloeien.

De letters S wat vergroot en de medeklinkers feestelijk laten dansen tussen de rest zo heb ik geprobeerd het geheel in beweging te brengen

Kortom: De Samenstroom is de kerk waar mensen samen komen om hun geloof te belijden Amen!

Vacature Predikant

De Protestantse Gemeente Meppel zoekt een nieuwe predikant ( 1.0 fte)
De Protestantse Gemeente Meppel (ca. 2500 leden) is op zoek naar een enthousiaste predikant, die ons pastorale team komt versterken.
Wij zijn een actieve en veelkleurige gemeente waar volop ruimte is voor eigen inbreng en waar gebruik wordt gemaakt van diverse liturgische modellen. Naast de aanwezigheid van veel ouderen is er een grote groeiende groep jeugd en jonge gezinnen.

Samen met de huidige predikant vorm je een verbindende factor in ‘samen-kerk-zijn’.

Wij zijn op zoek naar iemand die:
● de Bijbelse boodschap op hedendaagse en inspirerende wijze vertolkt zowel in pastoraat, erediensten,
catechese als in gespreksgroepen.
● in goede samenwerking met de collega-predikant, de ambtsdragers en overige vrijwilligers gemeentebreed (van jong tot oud) inzetbaar is.
● de gemeente toerust en inspireert tot het samen beleven van één Protestantse gemeente.
● de brede verscheidenheid van verschillende liturgische modellen binnen de PKN gebruikt.
● Op een creatieve manier om kan gaan met de moderne media en met muziek.
● als persoon stimulerend en motiverend is en dit enthousiast uitdraagt in zijn / haar werk.
● opgeleid is tot predikant en beschikt over ervaring, opgedaan in tenminste één gemeente.


Als je ook bereid bent om in onze leuke stad Meppel te komen wonen, dan nodigen we je graag uit om te solliciteren.

Interesse?
Voor meer informatie kun je kijken op onze website www.pgmeppel.nl.
Ook kun je telefonisch contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie dhr. Gert de Groot, tel. 06-29544431.

Solliciteren?
Herken je jezelf in de profielschets, stuur dan een reactie met CV vóór 24 juni 2022 naar de secretaris van de beroepingscommissie
mevr. Sifra van der Linde via e-mail: beroepingscommissiepgmeppel@gmail.com
Op dit e-mailadres kun je ook een informatiedocument over onze gemeente aanvragen. De gesprekken zullen plaatsvinden op 28 en 29 juni 2022.

Grote of Mariakerk

De Grote of Mariakerk is een monumentale kerk, gelegen aan de Grote Markt in Meppel en een hoofdingang aan de Hoofdstraat in Meppel.

Nadat Meppel in het jaar 1422 kerkelijk zelfstandig werd, begon men in het daarop volgende jaar met de bouw van een eigen parochiekerk. Uit die tijd stamt ook de naam Mariakerk. In 1459 werd het koor van de huidige kerk ingezegend door de bisschop van Utrecht. In 1491 en in 1504 werden de laatste altaren in de kerk geplaatst. Het zandstenen blad naast de preekstoel is afkomstig van een van deze altaren en wordt momenteel gebruikt als offertafel. 

De noordelijke beuk van de kerk stamt uit 1518 en is veel later in 1780 verder uitgebouwd. In 1598 ging de kerk met de toren in verband met de reformatie over in protestante handen. Tijdens de tachtigjarige oorlog heeft de kerk erg geleden onder de legering van de troepen van Prins Maurits. 

In 1775 moest de kerk vergroot worden omdat men geen ruimte meer had om alle welgestelden binnen de muren van de kerk te begraven. De vloer was inmiddels al driemaal opgehoogd. In 1780 was de uitbouw klaar. Korte tijd later verbood Napoleon het begraven in de kerk. Alle werk was dus voor niets geweest. 

Het naast de toren gelegen en uit de periode 1760 – 1795 stammende waaggebouw kreeg bij de restauratie van de kerk een verbinding met de kerk en doet nu dienst als predikantenkamer. 

In de “gerfkamer” aan de Hoofdstraat die na 1780 op de plaats van het oude kerspelhuis werd gebouwd hangt een kroonluchter van Venetiaans glas. De Vrienden van de Grote of Mariakerk zetten zich in voor het behoud van de Grote of Mariakerk. Voor meer info kunt u de site raadplegen: https://www.grotekerkmeppel.nl/

Hulp

Omzien naar elkaar is een wezenlijk kenmerk van gemeente zijn. Dat willen we dan ook proberen zo goed mogelijk te doen. Daarom stellen we het op prijs dat jullie ons op de hoogte brengen van belangrijke levensmomenten want dat stelt ons in staat om te helpen. Hoe? Lees verder ( bij ‘Hoe kunnen we helpen’).

ds. Annemarie Rodenburg

Algemene Kerkenraad

In een gemeente met wijkgemeenten is de Algemene Kerkenraad het overkoepelend orgaan waarin zaken besproken en besloten worden die beide wijkgemeenten aangaan. In de Algemene Kerkenraad zitten vertegenwoordigers van beide wijkgemeenten, het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie. Aan de Algemene Kerkenraad zijn een onafhankelijke voorzitter, scriba en notulist toegevoegd.

Informatiekanalen

We proberen zo goed mogelijk onze gemeenteleden te informeren en te betrekken bij onze gemeente. Daarvoor hebben we, naast deze website, de volgende kanalen:

Kerkblad Gaandeweg
Dit verschijnt elke 14 dagen. Abonneren kan door een bericht te sturen naar secretaris@kerkbladgaandeweg.nl.

Digitale nieuwsbrief
Nieuwsbrief Protestantse Gemeente Meppel
Deze wordt wekelijks op vrijdag toegestuurd. Voor het ontvangen van de nieuwsbrief kunt u een bericht sturen naar nieuwsbrief@pgmeppel.nl.

Hoe we kunnen helpen

Wij willen graag betrokken zijn bij jullie en zeker bij belangrijke levensmomenten.  Dat kunnen mooie en vrolijke momenten zijn maar ook verdrietige, zoals een overlijden. Dan ook willen we graag naast je staan en waar mogelijk helpen. U kunt ook in het stilte centrum terecht mocht u daar behoefte aan hebben. U kunt dan een kaarsje aansteken.


Mochten er vragen zijn van heel andere aard, neem dan contact op met iemand van het wijkteam, een predikant of de voorzitter van de kerkenraad.

Belangrijke adressen


Voorzitter Kerkenraad: Leo Tadema, leotadema@hotmail.com // 06 24936903
Scriba Kerkenraad: Kor van Gijssel, scriba.kr@pgmeppel.nl // 06 53404076

Voorzitter Diaconie: Gert de Groot, gb.de.groot.1@kpnmail.nl // 0522 24799
Voorzitter College van Kerkrentmeesters: Berend Bossen, berendbossen@gmail.com // 0522 257948
Voorzitter Pastoraal Team: Jelly Koot, pastoraat@pgmeppel.nl // 0522 251205

Kerkmusicus: Johan Smit, kerkmusicus@pgmeppel.nl // 06 25096757

Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pgmeppel.nl
Kerkblad Gaandeweg: secretaris@kerkbladgaandeweg.nl

Startpagina

Nieuws

1 juni officiële opening van de Samenstroom met ingebruikname van het vernieuwde orgel

Excuus…

de opname van 29 mei op Youtube was niet de goede versie. Vanaf vanaf 1 juni staat de juiste versie op ons youtube kanaal

Vacature: De Protestantse Gemeente Meppel zoekt een nieuwe predikant (1.0 fte)

De Protestantse Gemeente Meppel (ca. 2500 leden) is op zoek naar een enthousiaste predikant,
die ons pastorale team komt versterken. Samen met de huidige predikant vorm je een verbindende factor in ‘samen-kerk-zijn’.
Alle informatie over de vacature inclusief de profielschets en contactinformatie vind je op deze pagina.


22-05-22 Kliederkerk

Vandaag konden we dan eindelijk weer een kliederkerk houden. Kliederkerk is voor kinderen van 0-4 jaar oud en hun ouders.
Het thema was dit keer: God maakt alles nieuw. We openden o.a. met het lied God kent jou vanaf het begin en een gebed.
Daarna gingen we aan de slag met aardbeienplantjes, creatieve opdrachten en konden de kinderen heerlijk spelen.
Tot slot sloten we deze ochtend af met het lied De Here zegent jou, waarbij we lekker konden dansen.
Na de zomer organiseren we opnieuw een Kliederkerk.


24-04-22: Afscheid ds. Siebe Sijtsema

7 jaar geleden mochten we als Protestantse Gemeente Meppel ds. Siebe Sijtsema beroepen.
Al wandelend vanuit Heerenveen naar Meppel mochten wij ds. Siebe en zijn vrouw Anneke toentertijd in Meppel welkom heetten. Tijdens zijn intrededienst had hij een mijter op (die hij nu cadeau kreeg) en vertelde hij het verhaal nogmaals, waarmee hij naar Meppel kwam. Het filmpje bungeejumpen, dat symbool staat voor vertrouwen.

Wie wil bungeejumpen moet veel vertrouwen hebben. Vertrouwen in de helpers, vertrouwen dat het elastiek sterk genoeg is en dat het boven goed vast zit. Als je dat vertrouwen hebt is geen brug te hoog. Soms gebeuren er dingen die heel spannend zijn. Je mag er op vertrouwen dat er altijd mensen zijn die je willen helpen en je mag vertrouwen hebben in boven, in God die jou echt nooit laat vallen. En dan zijn dingen best wel spannend, maar je durft het, omdat je er op vertrouwd dat het goed komt.

Deze mooie boodschap gaf ds. Siebe ons dan ook nogmaals mee. Na veel mooie en inspirerende momenten namen wij na 7 jaar afscheid van ds. Siebe tijdens een feestelijke dienst. Hij ging zelf voor en had natuurlijk ook zelf de regie.

Tijdens de viering stond het getal 7 als wens van ds. Siebe centraal. Voor de 7 jaar dat hij in onze gemeente heeft gestaan. 7 kaarsen werden er aangestoken en ook kwam het getal 7 terug in het liturgisch bloemstuk. Ondanks Siebes eigen woorden: “Ik kijk liever vooruit dan terug, want geloven heeft voor mij alles te maken met de toekomst” blikken we toch als gemeente terug op alle waardevolle momenten. Gerda Linde, de maakster van het liturgisch bloemstuk heeft al deze gebeurtenissen terug laten komen in het liturgisch bloemstuk en verwoordde heel mooi wat ds. Siebe Sijtsema allemaal voor ons als gemeente heeft betekend. ds. Siebe dank daarvoor!
De tekst willen wij graag met u delen:

1 De witte bloemen en gipskruid staan voor:
Bedankt Siebe voor alle vieringen waarin je een huwelijk inzegende en verbond!

2 De paarse bloemen staan voor:
Bedankt Siebe voor alle uitvaarten die je verzorgde en voor de voor- en nazorg in tijden van rouw.

3 De blauwe en roze bloemen staan voor:
Bedankt Siebe voor alle feestelijke doopvieringen, en…. het afgelopen jaar…. wonderlijk, zelfs meer dan twintig dopelingen.

4 De Gele bloemen staan voor:
Bedankt Siebe voor alle zorg en energie die je specifiek hebt gestoken in onze jeugd en jongeren. Voor de spannende Youtube-filmpjes, je bemoeienissen op facebook, Twitter enz. en…. voor je inzet voor alle jeugdkringen en je leuke inspirerende en niet te overtreffen acties.

5 De rode bloemen staan voor:
Bedankt Siebe voor alle pastorale zorg voor jong en oud en alles wat daar tussenin zit, je bezoeken je aandacht en je meedenken….

6 De lila bloemen staan voor:
Bedankt Siebe voor al je mooie online vieringen, het viel je soms zwaar, de afgelopen moeilijke jaren, in een lege kerk, zonder gemeenteleden tegenover je en om je heen.

7 De vurige oranje bloemen staan voor:
Bedankt Siebe voor al je onbegrensde passie die je in onze, soms best wel lastige gemeente stak en…. voor het mee helpen trekken, van de bijzonder zware kar in verband met het samenstromen in onze prachtige Samenstroom.  

Na alles samengevat te hebben in zeven bedankjes, tot slot. 
Er zijn in het bloemstuk ook een paar twijgen van een treurwilg, want het stemt ons eigenlijk niet vrolijk dat je weggaat.

Daarnaast is er veel hedera, klimop, in verwerkt. Je weet dat, dat liturgisch symbool staat voor:

Gods Goedheid en Gods eeuwige trouw.

Klik op de afbeelding om direct de opname van de afscheidsdienst van ds. Siebe Sijtsema te bekijken. Foto’s zijn gemaakt door Anja Hagedoorn.


Afscheidscadeau ds. Siebe Sijtsema

Vrijdagavond 22 april stond al een beetje in het teken van afscheid nemen van ds. Siebe Sijtsema. Het koor Perspectief uit Heerenveen voerde namelijk De Messiah van Tore W. Aas (bekend van het Oslo Gospel Choir) op. Ook werd er meegewerkt door Mannes Hofsink en vocalisten uit Meppel.
En hoewel het een afscheidscadeau voor ds. Siebe was, bleek ook nu dat ds. Siebe een beetje de regie had. Hij vertolkte namelijk de rol van de verteller. En wat deed hij dit prachtig!

Klik op de afbeelding om direct de opname van het concert Perspectief zingt Messiah 22 april 2022 te bekijken. Foto’s zijn gemaakt door Anja Hagedoorn.


20 maart, De Samenstroom in gebruik genomen

Vandaag is De Samenstroom officieel in gebruik genomen

Klik op de afbeelding om direct de opname van de kerkdienst van 20 maart op YouTube te bekijken.

‘De Samenstroom’

Als naam voor het Nieuwe Kerkelijk Centrum aan de Groenmarkt is gekozen ‘De Samenstroom’.
Via de volgende link kunt u de onthulling van de naam terugkijken: https://youtu.be/PiPEsiTO3Vg
Met deze naam wordt het volgende uitgedrukt:

1. Historisch
De eiermarkt die vroeger op de Groenmarkt was, deed mensen samenstromen.
De gracht liep vroeger vanaf de Tipbrug  over de Prinsengracht, Prinsenstraat (Groenmarkt) naar het Kerkplein.
Een stroom die door de handel nooit stil stond.

2. Symboliek
Water dat stroomt is in beweging (levend water). 
De kerk is voortdurend in beweging en zoekt, als een rivier haar weg. 
Daarbij wil de Protestantse Gemeente samenwerken met verschillende stromingen in de samen-leving. De naam staat voor onze gemeente in een Kerkelijk Centrum, waar mensen met al hun verschillen, kunnen samenstromen