Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Hulp

Omzien naar elkaar is een wezenlijk kenmerk van gemeente zijn. Dat willen we dan ook proberen zo goed mogelijk te doen. Daarom stellen we het op prijs dat jullie ons op de hoogte brengen van belangrijke levensmomenten want dat stelt ons in staat om te helpen. Hoe? Lees verder ( bij ‘Hoe kunnen we helpen’).

Algemene Kerkenraad

In een gemeente met wijkgemeenten is de Algemene Kerkenraad het overkoepelend orgaan waarin zaken besproken en besloten worden die beide wijkgemeenten aangaan. In de Algemene Kerkenraad zitten vertegenwoordigers van beide wijkgemeenten, het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie. Aan de Algemene Kerkenraad zijn een onafhankelijke voorzitter, scriba en notulist toegevoegd.

Informatiekanalen

We proberen zo goed mogelijk onze gemeenteleden te informeren en te betrekken bij onze gemeente. Daarvoor hebben we, naast deze website, de volgende kanalen: Kerkblad Gaandeweg Dit verschijnt elke 14 dagen. Abonneren kan door een bericht te sturen naar secretaris@kerkbladgaandeweg.nl. Digitale nieuwsbrief Nieuwsbrief Protestantse Gemeente MeppelDeze wordt wekelijks op vrijdag toegestuurd. Voor het ontvangen van

Belangrijke adressen

Voorzitter Kerkenraad: Leo Tadema, leotadema@hotmail.com // 06 24936903Scriba Kerkenraad: Kor van Gijssel, scriba.kr@pgmeppel.nl // 06 53404076 Voorzitter Diaconie: Gert de Groot, gb.de.groot.1@kpnmail.nl // 0522 24799Voorzitter College van Kerkrentmeesters: Berend Bossen, berendbossen@gmail.com // 0522 257948Voorzitter Pastoraal Team: Jelly Koot, pastoraat@pgmeppel.nl // 0522 251205 Kerkmusicus: Johan Smit, kerkmusicus@pgmeppel.nl // 06 25096757 Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pgmeppel.nlKerkblad Gaandeweg: secretaris@kerkbladgaandeweg.nl