Kerk zijn is Pro Deo (voor God). Daarvoor zijn we afhankelijk van financiële steun. Elke zondag is daarom de tweede collecte voor de Kerk. Ook doet onze gemeente in januari mee aan de jaarlijkse Kerkbalans waarbij gemeenteleden gevraagd wordt om een vrijwillige bijdrage te geven aan de kerk.  Lees meer bij financieel meedoen.

Bovendien willen we als kerk ook bijdragen aan een betere wereld en mensen steunen die hulp nodig hebben, dichtbij en ver weg. De Diaconie van onze gemeente is hiervoor verantwoordelijk maar is afhankelijk van het geld dat binnenkomt via collectes en giften. Daarom is elke zondag de eerste collecte voor de Diaconie.

Meedoen aan de collecte kan door te geven in de collectezak of via de appostelapp (hoe dat werkt lees je hier).

Ook andere giften zijn van harte welkom en kunnen gestort worden op rekeningnummer NL92RABO0333127730 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Meppel o.v.v. Gift

Ook vraagt de Landelijk Kerk soms om vrijwillig bij te dragen aan bepaalde projecten.

Zowel de Protestantse Gemeente Meppel als de Diaconie van de PG Meppel hebben een ANBI-status.