Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

De wijkkerkenraad is verantwoordelijk voor het maken en uitvoeren van beleid aangaande alles wat te maken heeft met de wijkgemeente. De wijkkerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, een notulist, predikanten, pastorale ouderlingen, jeugdouderlingen, ouderlingen kerkrentmeester, diakenen, ouderling Eredienst en ouderling Vorming en Toerusting.


De kerkenraad vergadert op de 3e donderdag van de maand.

Het dagelijks bestuur (Moderamen) wordt gevormd door:

  • Leo Tadema, leotadema@hotmail.com  (voorzitter kerkenraad)
  • Kor van Gijssel, scriba@stadenlanden.nl  ( scriba kerkenraad)
  • Ds Anemarie Rodenburg
  • Ds Siebe Sijtsema
  • Anja de Groot (diaken)
  • Hans Cornelissen (ouderling kerkrentmeester)