Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor Financiën en Beheer (van gebouwen).

College van Kerkrentmeesters
Secretariaat: Groenmarktstraat 4, 7941 KS, Meppel
Bank: NL92 Rabo 0373 7250 43

RSIN/fiscaalnummer  815116512

Dagelijks Bestuur:
Voorzitter: Gert Visser kerkrentmeesters@pgmeppel.nl
Secretaris: Giny Torenbosch, secretariscvk@pgmeppel.nl
Penningmeester: Gert Visser