Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor Financiën en Beheer (van gebouwen).

College van Kerkrentmeesters
Secretariaat: Groenmarktstraat 2, 7941 KS, Meppel
Bank: NL92 Rabo 0373 7250 43

RSIN/fiscaalnummer  815116512

Dagelijks Bestuur:
Voorzitter: dhr. Berend Bossen, Welpenhof 7, 7944 AM, Meppel,
                 tel. 0522-257948, berendbossen@gmail.com
Secretaris: Giny Torenbosch, Wilhelminastraat 43, 7941 HT Meppel,
                 tel. 06-18181022, secretariscvk@pgmeppel.nl
Penningmeester: dhr. Gerrit Aartsen, Boekbinder 3, 7942 ND Meppel,
                 tel. 06-15695053, gerrit.aartsen@live.nl