Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

De Commissie Vorming en Toerusting verzorgt bijeenkomsten waarin gemeenteleden toegerust worden in hun geloof en het samen gemeente-zijn. Dit kunnen zowel eenmalige als structurele bijeenkomsten zijn.  De thema’s variëren van bijbels-theologisch tot breed sociaal-maatschappelijk. 

Voorzitter: Jelly Koot // vormingentoerusting@pgmeppel.nl
Predikant: Ds. Siebe Sijtsema // siebesijtsema@gmail.com, 06 30561556