Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Buitenlandprojecten

We vinden het belangrijk om als kerk te proberen ‘de wereld iets mooier te maken’. Dat kan bijvoorbeeld door te werken aan een project in een land waar de omstandigheden veel slechter zijn dan in Nederland. Daarom proberen we elke 3 jaar een ‘buitenlands project’ te organiseren.  De laatste projecten waren in Wit Rusland en Moldavië. In

Gesprekskringen

De 20plusgroep.De 20-ers komen 1 x per maand bij elkaar op zondagmorgen van 11.30 – 13.30 uur. Forever Young. Een groep in de leeftijd van eind 20/begin 30. Zij komen samen op de 3e vrijdagavond van de maand 30plusgroep.De leden van deze groep variëren in leeftijd van 35- 40 jaar. Zij komen 1 x per maand

Geboorte

We stellen het op prijs als jullie ons laten weten als jullie een kindje gekregen hebben. Je kunt een kaartje of een berichtje sturen naar één van de predikanten of het Kerkelijk Bureau.  Wij kondigen op zondag de geboorte af en zetten een roos in de kerk die na de dienst bij jullie gebracht wordt.

Kindernevendienst

Voor kinderen van de Basisschool is er elke zondag kindernevendienst. De kinderen gaan eerst met de ouders mee naar de kerkzaal en gaan tijdens de dienst naar hun eigen ruimte voor hun eigen viering. Vóór de zegen komen ze terug in de kerkzaal om samen met de anderen de dienst af te sluiten.  De leiding

Kliederkerk

Kliederkerk voor kinderen van 0 – 4 jaar en hun ouders. Kliederkerk is een aan peuters en kleuters aangepaste viering die naast de ‘gewone’ kerkdienst gehouden wordt. Kinderen en ouders gaan samen aan de slag met een bepaald thema, waarbij op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekt worden. Kliederkerk wordt 4 x per