Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Beleidsplan Kerkmuziek

Muziek en zang in de eredienst

Wanneer de gemeente zingt en musiceert, doet zij dat ‘van harte’. Op deze wijze wil zij God alle eer toebrengen, maar ook geeft zij uiting aan haar gevoelens van angst, bezorgdheid, vreugde en/of dank. Verder wil zij ons boven onszelf (of wat ons belast) uittillen en ons hoop geven.

Door te zingen en te musiceren wordt ook de onderlinge band versterkt (omdat men samen zingt en musiceert) en jonge en oude(re) talenten kunnen erdoor aan het licht komen of van zich laten horen en gemeenteleden kunnen zo hun talent verder ontwikkelen ten dienste van de gemeentezang.

Bovendien is zingen en musiceren gewoon mooi en doen we het omdat we het fijn vinden!

Soorten muziek

Ook in de kerk is een breed scala aan muziek, variërend van klassiek tot lichte muziek (cantates, liedboek, opwekking, popmuziek,  Johannes de Heer, Taizé, Iona etc. etc.)

Uitgangspunt

We constateren dat er een breed aanbod is van muziek, dat smaken verschillen en niet ieder mens door dezelfde muziek (teksten) geraakt wordt. Dit noodzaakt ons ertoe een (gemeente)breed scala aan muziek aan te bieden.  Het verdient de voorkeur dit als leidraad te nemen voor elke viering waarbij vanzelfsprekend accenten gelegd kunnen worden, afhankelijk van de voorganger, de musici of de aard van de viering. Ook kunnen bijzondere vieringen georganiseerd worden die zich richten op bepaalde muziek, bijvoorbeeld Cantate of Opwekking. 

Middelen en menskracht

Zang

 • Gemeentesamenzang. Dit is voor de meeste gemeenteleden een belangrijk middel om hun geloof en het samenzijn te ervaren. Daarom zal gemeentezang in vieringen een belangrijke plaats moeten innemen. 
 • Cantorij / Projectkoor: een groep zangers die wekelijks oefent en in wisselende samenstelling medewerking verleent aan de vieringen. Het karakter van de gekozen muziek zal afwisselend traditioneel en modern zijn, afhankelijk van het karakter van de eredienst.
 • Projectgroepen en/of solisten:  Er is een lijst van zangers / zangeressen die af en toe medewerking willen verlenen aan de vieringen, bijvoorbeeld om een nieuw lied aan te leren of een onbekend (moeilijk) lied ten gehore te brengen.
 • Koren etc.  Incidenteel is er ook de mogelijkheid om koren van buitenaf mee te laten werken aan de viering. Ze moeten bij voorkeur onderdeel zijn van de liturgie en geen optreden verzorgen. Andere momenten bieden daarvoor betere mogelijkheden.

Begeleiding van de zang

 • Orgel
  Het orgel is het belangrijkste instrument voor de begeleiding van gemeentezang.
 • Piano

In beide kerkgebouwen is een piano aanwezig, in de Grote Kerk een goede huiskamerpiano en in de Oude Kerk een elektrische piano. Een goede vleugel zou een enorme aanwinst zijn na de verbouwing van de Oude Kerk.

 • Andere instrumenten
  Er is een lijst van gemeenteleden die een instrument bespelen. Zij kunnen gevraagd worden om de gemeentezang (mede) te begeleiden. Dit kan samenspelend met het orgel maar ook in combo’s. De combo’s kunnen zowel een vaste als een wisselende samenstelling hebben die mede afhankelijk is van de soort muziek die gevraagd wordt (van klassiek tot lichte muziek).
  Ten behoeve van de combo’s doen we er goed aan om middelen aan te schaffen die het spelen mogelijk maken; te denken valt aan versterkers, boxen etc.
 • Beamer en andere ‘elektronische’ middelen (filmpjes, clips etc.). Met name op scholen wordt veelal  gebruikt gemaakt van deze middelen. Hoewel ‘livemuziek’ de voorkeur heeft, willen we ook aansluiten bij de leefwereld van kinderen en daarom maken we ook gebruik van deze middelen.

Menskracht

 • Kerkmusicus: de kerkmusicus is de hoofdorganist en de muzikaal (bege)leider van zang- en muziekgroepen in onze gemeente. Omdat we een breed scala aan muziek willen aanbieden, kan hij / zij ondersteund worden door  min of meer professionele musici, zowel gemeenteleden als outsiders.  Te denken valt aan ondersteuning op het gebied van popmuziek en Evangelische liederen.
 • Organisten: naast de kerkmusicus is er een aantal organisten dat de gemeentezang begeleidt. 
 • Musici (zowel professionals als hobbyisten): het streven is om zoveel mogelijk gebruik te maken van talenten die in de gemeente aanwezig zijn. Waar dat talent ontbreekt, kan gebruik gemaakt worden van externe talenten. 

Kwaliteit

Aan gemeentezang kan iedereen van harte meedoen. Er worden geen kwaliteitseisen aan gesteld. Wel moeten we proberen om de kwaliteit van gemeentezang (verder) te verhogen. Dit kan onder andere door af en toe, voorafgaande aan de viering,  liederen in te oefenen. De kerkmusicus, de cantorij / het projectkoor maar ook projectgroepen kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

Van cantorij / projectkoor en van projectgroepen, solisten en musici  mag verwacht worden dat ze voldoen aan een minimum-kwaliteit, waarmee bedoeld wordt dat ze een positieve bijdrage leveren aan de gestelde kwaliteitsdoelen. 

Daarnaast moet aan beginnende musici (voornamelijk jonge kinderen en jeugd) de gelegenheid geboden worden om hun talenten te ontwikkelen. Dat hierdoor de kwaliteit wellicht niet volledig gerealiseerd wordt, nemen we voor lief. 

Financiën

In dienst van de gemeente is een betaalde kerkmusicus. De organisten krijgen een vergoeding. Daarnaast worden (incidenteel) vergoedingen betaald aan andere medewerkende professionals. In principe werken gemeenteleden gratis mee; het is hun bijdrage aan het gemeente zijn.

Indien nodig kan de kerkmusicus professionele ondersteuning krijgen, mits dit past binnen de vastgestelde begroting.  Daarnaast zou er geld beschikbaar moeten komen voor het aanschaffen van een vleugel en apparatuur, zoals versterkers, boxen etc.

Orgel in de Samenstroom

Orgel in de Samenstroom

1937 Walcker; Adviseurs; J.H. Besselaar jr. (Rotterdam), J. Bos, Kzn. (Wildervank) en Henk Pijlman (organist Geref. Kerk Meppel).

1979 restauratie Walcker (nieuwe balg, nieuwe windladen; gedeeltelijke transmissie van Posaune 16’ pedaal vervalt, het register wordt geheel zelfstandig); verhoging winddruk.

Eind jaren negentig: intonatiecorrecties door oud-werknemer van Walcker.

2008: groot onderhoud door…

De speeltafel staat op een balkonnetje links onder het orgel. De dispositie:

Manueel I (C-g3)

 • Prestant 16
 • Prestant 8
 • Doppelflöte 8
 • Gamba 8
 • Gemshorn 8
 • Prinzipal 4
 • Open fluit 4
 • Quinte 2 2/3
 • Octaaf 2’
 • Cornet Silb. 3-5 sterk
 • Mixtuur Silb. 5 sterk
 • Basson 16
 • Trompet 8

Manueel II (C-g3)

 • Nachthorn 16
 • Hornprinzipal 8
 • Flute Harm. 8
 • Baarpyp 8
 • Aeoline 8
 • Celeste 8’ (vanaf c)
 • Speelfluit 4
 • Gemshorn 4
 • Flautino 2
 • Sexquialtera 2 sterk
 • Cymbel Silb. 3-4 sterk
 • Schalmei 8
 • Vox Humana 8
 • Tremulant

Pedaal (C-f1)

 • Contrabas 16 (transmissie I)
 • Open Subbas 16
 • Harmonikabas 16
 • Gedektbas 8
 • Octaafbas 8 (transmissie I)
 • Violonbas 8 (transmiddie I)
 • Choralbas 4 (transmiddie I)
 • Klein Mixtuur 5 sterk (transmissie I)
 • Posaune 16

Speelhulpen:
Koppels: I-II, Pedaal-I; Pedaal-II. Twee vrije combinaties; vrij instelbaar pianopedaal; rolzweller generaal crescendo; zwelkast Manuaal II

Afstellers: handregisters, tongwerken, 16’-registers,
rolzweller

Orgel van de Grote of Mariakerk

Het orgel van de Grote of Mariakerk in Meppel heeft een bewogen geschiedenis. In 1713 begon de bouw van het orgel door de Friese orgelbouwer Jan Harmens Kamp. Uiteindelijk is het in 1722 afgemaakt en opgeleverd door Frans Caspar Schnitger, die kort daarvoor het grote orgel in de Michaelskerk in Zwolle had voltooid. Het orgel van Meppel had bij voltooiing 27 stemmen, verdeeld over Hoofdwerk (12), Rugpositief (10), Borstwerk (5) en aangehangen pedaal. In 1882 werkte Zwier van Dijk aan het orgel waarbij onder andere het Borstwerk werd verwijderd. Jan Proper verplaatste de speeltafel in 1905 naar de linkerzijwand van het Hoofdwerk. De windlade van het Rugpositief kwam op de plaats van het Borstwerk. In 1951 ging Mense Ruiter van start met de restauratie van het orgel. Daarbij werd het verdwenen Borstwerk gereconstrueerd en werd een vrij pedaal met negen stemmen toegevoegd. Na de grote kerkrestauratie kon het gerestaureerde en uitgebreide orgel in 1968 worden opgeleverd. In 2007 werden twee spaanbalgen naast het orgel geplaatst.

Recente werkzaamheden 

Behalve de noodzakelijke reiniging van het orgel hadden de recent uitgevoerde werkzaamheden in de eerste plaats een technische noodzaak. De historische windladen, die veel lekkages vertoonden, zijn naar huidige richtlijnen ook voorzien van een ander afdichtingssysteem. Er vond herstel plaats van het pijpwerk, waarvan een deel was geoxideerd en doorgezakt. De klaviatuur werd gerestaureerd en het beschadigde bestaande toetsbeleg werd vernieuwd. Ook werd de windvoorziening opnieuw opgezet door het wijzigen van de regulatie en het vernieuwen van een groot deel van de kanalisatie in een passende maatvoering.

Het orgel komt voor op de lijst “Orgels met monumentale waarde” van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed onder nummer 961/28631. 

Commissie Eredienst

De commissie adviseert aan de wijkkerkenraad (gevraagd en ongevraagd) betreffende het beleid van de eredienst. De commissie organiseert en bewaakt de organisatie van de erediensten. De commissie bestaat uit betrokken gemeenteleden, twee organisten, de predikanten, een aantal ouderlingen en een afgevaardigde van de Kindernevendienst.

Er zijn erediensten die extra voorbereiding nodig hebben zoals de dienst op de Startzondag, de Gedachtenisdienst, de Kerstnachtdienst, de Top-2000-dienst, de Kom-in-Zondag, vespers, zangdiensten en alternatieve diensten.

Voorzitter: dhr. Harm Hoekerswever // eredienst@pgmeppel.nl, 0522 257115


Beleidsplan kerkmuziek

Muziek en zang in de eredienst
Wanneer de gemeente zingt en musiceert, doet zij dat ‘van harte’. Op deze wijze wil zij God alle eer toebrengen, maar ook geeft zij uiting aan haar gevoelens van angst, bezorgdheid, vreugde en/of dank. Verder wil zij ons boven onszelf (of wat ons belast) uittillen en ons hoop geven.

Door te zingen en te musiceren wordt ook de onderlinge band versterkt (omdat men samen zingt en musiceert) en jonge en oude(re) talenten kunnen erdoor aan het licht komen of van zich laten horen en gemeenteleden kunnen zo hun talent verder ontwikkelen ten dienste van de gemeentezang.

Bovendien is zingen en musiceren gewoon mooi en doen we het omdat we het fijn vinden!

Soorten muziek
Ook in de kerk is een breed scala aan muziek, variërend van klassiek tot lichte muziek (cantates, liedboek, opwekking, popmuziek,  Johannes de Heer, Taizé, Iona etc. etc.)

Uitgangspunt
We constateren dat er een breed aanbod is van muziek, dat smaken verschillen en niet ieder mens door dezelfde muziek (teksten) geraakt wordt. Dit noodzaakt ons ertoe een (gemeente)breed scala aan muziek aan te bieden.  Het verdient de voorkeur dit als leidraad te nemen voor elke viering waarbij vanzelfsprekend accenten gelegd kunnen worden, afhankelijk van de voorganger, de musici of de aard van de viering. Ook kunnen bijzondere vieringen georganiseerd worden die zich richten op bepaalde muziek, bijvoorbeeld Cantate of Opwekking.

Middelen en menskracht

Zang

 • Gemeentesamenzang. Dit is voor de meeste gemeenteleden een belangrijk middel om hun geloof en het samenzijn te ervaren. Daarom zal gemeentezang in vieringen een belangrijke plaats moeten innemen.
 • Cantorij / Projectkoor: een groep zangers die wekelijks oefent en in wisselende samenstelling medewerking verleent aan de vieringen. Het karakter van de gekozen muziek zal afwisselend traditioneel en modern zijn, afhankelijk van het karakter van de eredienst.
 • Projectgroepen en/of solisten:  Er is een lijst van zangers / zangeressen die af en toe medewerking willen verlenen aan de vieringen, bijvoorbeeld om een nieuw lied aan te leren of een onbekend (moeilijk) lied ten gehore te brengen.
 • Koren etc.  Incidenteel is er ook de mogelijkheid om koren van buitenaf mee te laten werken aan de viering. Ze moeten bij voorkeur onderdeel zijn van de liturgie en geen optreden verzorgen. Andere momenten bieden daarvoor betere mogelijkheden.

Begeleiding van de zang

 • Orgel
  Het orgel is het belangrijkste instrument voor de begeleiding van gemeentezang.
 • Piano
  In beide kerkgebouwen is een piano aanwezig, in de Grote Kerk een goede huiskamerpiano en in de Samenstroom een elektrische piano. Een goede vleugel zou een enorme aanwinst zijn na de verbouwing van de Samenstroom.
 • Andere instrumenten
  Er is een lijst van gemeenteleden die een instrument bespelen. Zij kunnen gevraagd worden om de gemeentezang (mede) te begeleiden. Dit kan samenspelend met het orgel maar ook in combo’s. De combo’s kunnen zowel een vaste als een wisselende samenstelling hebben die mede afhankelijk is van de soort muziek die gevraagd wordt (van klassiek tot lichte muziek).
  Ten behoeve van de combo’s doen we er goed aan om middelen aan te schaffen die het spelen mogelijk maken; te denken valt aan versterkers, boxen etc.
 • Beamer en andere ‘elektronische’ middelen (filmpjes, clips etc.).
  Met name op scholen wordt veelal  gebruikt gemaakt van deze middelen. Hoewel ‘livemuziek’ de voorkeur heeft, willen we ook aansluiten bij de leefwereld van kinderen en daarom maken we ook gebruik van deze middelen.

Menskracht

 • Kerkmusicus: de kerkmusicus is de hoofdorganist en de muzikaal (bege)leider van zang- en muziekgroepen in onze gemeente. Omdat we een breed scala aan muziek willen aanbieden, kan hij / zij ondersteund worden door  min of meer professionele musici, zowel gemeenteleden als outsiders.  Te denken valt aan ondersteuning op het gebied van popmuziek en Evangelische liederen.
 • Organisten: naast de kerkmusicus is er een aantal organisten dat de gemeentezang begeleidt.
 • Musici (zowel professionals als hobbyisten): het streven is om zoveel mogelijk gebruik te maken van talenten die in de gemeente aanwezig zijn. Waar dat talent ontbreekt, kan gebruik gemaakt worden van externe talenten.

Kwaliteit
Aan gemeentezang kan iedereen van harte meedoen. Er worden geen kwaliteitseisen aan gesteld. Wel moeten we proberen om de kwaliteit van gemeentezang (verder) te verhogen. Dit kan onder andere door af en toe, voorafgaande aan de viering,  liederen in te oefenen. De kerkmusicus, de cantorij / het projectkoor maar ook projectgroepen kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

Van cantorij / projectkoor en van projectgroepen, solisten en musici  mag verwacht worden dat ze voldoen aan een minimum-kwaliteit, waarmee bedoeld wordt dat ze een positieve bijdrage leveren aan de gestelde kwaliteitsdoelen.

Daarnaast moet aan beginnende musici (voornamelijk jonge kinderen en jeugd) de gelegenheid geboden worden om hun talenten te ontwikkelen. Dat hierdoor de kwaliteit wellicht niet volledig gerealiseerd wordt, nemen we voor lief.

Financiën
In dienst van de gemeente is een betaalde kerkmusicus. De organisten krijgen een vergoeding. Daarnaast worden (incidenteel) vergoedingen betaald aan andere medewerkende professionals. In principe werken gemeenteleden gratis mee; het is hun bijdrage aan het gemeente zijn.

Indien nodig kan de kerkmusicus professionele ondersteuning krijgen, mits dit past binnen de vastgestelde begroting.  Daarnaast zou er geld beschikbaar moeten komen voor het aanschaffen van een vleugel en apparatuur, zoals versterkers, boxen etc.

Kerkmuziek

Wij vinden muziek een belangrijk aspect van kerk zijn. Het Beleidsplan Kerkmuziek beschrijft hoe we dit inbedden binnen de gemeente. De diensten worden muzikaal begeleid op orgel, piano, blazers, combo’s en bands (waaronder de jeugdband One Step Closer). Ook zijn er een cantorij en diverse adhoc-zanggroepen. Wie een muzikale of vocale bijdrage wil leveren kan zich melden bij de kerkmusicus Johan Smit.


Cantorij

In de jaren 50 opgericht door Be Hollander, toen nog een kinderkoor en meisjeskoor, later een kerkkoor. Van 1953 -1998 onder bezielende leiding van Nico Verrips werd het de cantorij.
Toen Nico Verrips stopte, ging de leiding over in handen van Klaas Stok en na zijn vertrek naar Zutphen is Mannes Hofsink benoemd als cantor –organist. Sedert januari 2020 is Johan Smit aangesteld als Kerkmusicus en heeft hij de leiding over de Cantorij.

De hoofdtaak van de cantorij is: het meewerken aan de erediensten. Zo helpt de cantorij bij het aanleren van nieuwe liederen. Bij de introductie van het komende nieuwe liedboek zal dat uiteraard ook regelmatig het geval zijn. Ook bij vespers vervult de cantorij een prominente rol.

In de tientallen jaren van haar bestaan heeft de cantorij meerdere malen contacten gehad met andere koren, niet alleen in ons land, maar ook in Duitsland en Frankrijk.

Een ieder die graag zingt en kerkmuziek een warm hart toedraagt, is hierbij van harte uitgenodigd om eens een repetitie bij te wonen. Deze repetities vinden plaats op dinsdagavond van 19.30u.- 21.30u.in de Grote -of Mariakerk.

U kunt per e-mail contact opnemen met het secretariaat van de cantorij: cantorijmeppel@gmail.com