Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Beleidsplan Kerkmuziek

Muziek en zang in de eredienst Wanneer de gemeente zingt en musiceert, doet zij dat ‘van harte’. Op deze wijze wil zij God alle eer toebrengen, maar ook geeft zij uiting aan haar gevoelens van angst, bezorgdheid, vreugde en/of dank. Verder wil zij ons boven onszelf (of wat ons belast) uittillen en ons hoop geven.

Johan Smit

Johan is sinds januari 2020 kerkmusicus van PG Meppel. Taken zijn: Begeleiden van de kerkdiensten op orgel en piano Cantor van de Cantorij Begeleider van de jeugdband Contact: kerkmusicus@pgmeppel.nl // 06 25096757.

Orgel in de Samenstroom

1937 Walcker; Adviseurs; J.H. Besselaar jr. (Rotterdam), J. Bos, Kzn. (Wildervank) en Henk Pijlman (organist Geref. Kerk Meppel). 1979 restauratie Walcker (nieuwe balg, nieuwe windladen; gedeeltelijke transmissie van Posaune 16’ pedaal vervalt, het register wordt geheel zelfstandig); verhoging winddruk. Eind jaren negentig: intonatiecorrecties door oud-werknemer van Walcker. 2008: groot onderhoud door… De speeltafel staat op een balkonnetje links onder het orgel. De dispositie:

Commissie Eredienst

De commissie adviseert aan de wijkkerkenraad (gevraagd en ongevraagd) betreffende het beleid van de eredienst. De commissie organiseert en bewaakt de organisatie van de erediensten. De commissie bestaat uit betrokken gemeenteleden, twee organisten, de predikanten, een aantal ouderlingen en een afgevaardigde van de Kindernevendienst. Er zijn erediensten die extra voorbereiding nodig hebben zoals de dienst

Kerkmuziek

Wij vinden muziek een belangrijk aspect van kerk zijn. Het Beleidsplan Kerkmuziek beschrijft hoe we dit inbedden binnen de gemeente. De diensten worden muzikaal begeleid op orgel, piano, blazers, combo’s en bands (waaronder de jeugdband One Step Closer). Ook zijn er een cantorij en diverse adhoc-zanggroepen. Wie een muzikale of vocale bijdrage wil leveren kan

Cantorij

In de jaren 50 opgericht door Be Hollander, toen nog een kinderkoor en meisjeskoor, later een kerkkoor. Van 1953 -1998 onder bezielende leiding van Nico Verrips werd het de cantorij.Toen Nico Verrips stopte, ging de leiding over in handen van Klaas Stok en na zijn vertrek naar Zutphen is Mannes Hofsink benoemd als cantor –organist.