Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Algemene Kerkenraad

In een gemeente met wijkgemeenten is de Algemene Kerkenraad het overkoepelend orgaan waarin zaken besproken en besloten worden die beide wijkgemeenten aangaan. In de Algemene Kerkenraad zitten vertegenwoordigers van beide wijkgemeenten, het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie. Aan de Algemene Kerkenraad zijn een onafhankelijke voorzitter, scriba en notulist toegevoegd.

Johan Smit

Johan is sinds januari 2020 Kerkmusicus van wijkgemeente Stad en Landen. Taken zijn: Begeleiden van de kerkdiensten op orgel en piano Cantor van de Cantorij Begeleider van de jeugdband Contact: johansmit_92@hotmail.com // 06 25096757.

Nieuwkomers

De coördinator krijgt van het Kerkelijk Bureau door wanneer een nieuw ingekomene in Meppel komt wonen. De contactpersoon ontvangt van de coördinator een inschrijfformulier voor een Nieuwkomer en gaat naar het betreffende adres. Ze verwelkomt de Nieuwkomer(s) en geeft de nodige informatie. Ook overhandigen ze een welkomsttasje met o.a. de foto van het wijkteam. De contactpersoon vult samen met de Nieuwkomer(s) het inschrijfformulier in en

Commissie Eredienst

De commissie adviseert aan de wijkkerkenraad (gevraagd en ongevraagd) betreffende het beleid van de eredienst. De commissie organiseert en bewaakt de organisatie van de erediensten. De commissie bestaat uit betrokken gemeenteleden, twee organisten, de predikanten, een aantal ouderlingen en een afgevaardigde van de Kindernevendienst. Er zijn erediensten die extra voorbereiding nodig hebben zoals de dienst

Commissie Vorming & Toerusting

De Commissie Vorming en Toerusting verzorgt bijeenkomsten waarin gemeenteleden toegerust worden in hun geloof en het samen gemeente-zijn. Dit kunnen zowel eenmalige als structurele bijeenkomsten zijn.  De thema’s variëren van bijbels-theologisch tot breed sociaal-maatschappelijk.  Voorzitter: Jelly Koot // anjellyna@gmail.comPredikant: Ds. Siebe Sijtsema // siebesijtsema@gmail.com, 06 30561556

Protestantse Gemeente Meppel

Van harte welkom bij de Protestantse Gemeente Meppel. Ook in deze Coronatijd proberen we volop gemeente te zijn waarbij we ons vanzelfsprekend houden aan de vereiste maatregelen.Ook wijzen we graag op ons Youtubekanaal (www.pgmkanaal.nl) en op de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal te volgen (zie rechtsonder op deze pagina bij kerkdiensten luisteren of klik HIER).

Giften en collectes

Kerk zijn is Pro Deo (voor God). Daarvoor zijn we afhankelijk van financiële steun. Elke zondag is daarom de tweede collecte voor de Kerk. Ook doet onze gemeente in januari mee aan de jaarlijkse Kerkbalans waarbij gemeenteleden gevraagd wordt om een vrijwillige bijdrage te geven aan de kerk.  Bovendien willen we als kerk ook bijdragen