Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Protestantse gemeente in Meppel is een open en actieve geloofsgemeenschap.

Onze gemeente bestaat uit twee wijkgemeenten, te weten wijkgemeente Stad en Landen (S&L) en wijkgemeente Het Erfdeel.
Voor informatie over wijkgemeente Het Erfdeel zie www.heterfdeel.nl 

Wijkgemeente Stad & Landen heeft ongeveer 2100 leden waarvan ruim 400 vrijwilligers.
Daarnaast zijn er een aantal betaalde krachten: 2 predikanten, een pastoraal werker, een kerkmusicus, een beheerder en een medewerker op het Kerkelijk Bureau.

We beschikken op dit moment over 3 Kerkgebouwen: De Grote Kerk, De Oude Kerk (met Trias) en Het Erf.  De bedoeling is om op termijn over te gaan tot het gebruik van één gebouw. De keuze is gevallen op het Kerkelijk Centrum aan de Groenmarkt dat op dit moment geheel gerenoveerd wordt en hopelijk eind 2021 in gebruik genomen kan worden. Lees meer Kerkgebouwen

We vinden ‘omzien naar elkaar’ van groot belang. Hoe we dat proberen te doen valt te lezen bij Hoe we kunnen helpen

Voorgangers

Lees meer Onze voorgangers

Belangrijke adressen

Kerkelijk Bureau

Groenmarktstraat 2, 7941 KS Meppel, 0522 247452, kerkelijkbureau@pgmeppel.nl
Bank: NL 92 RABO 0373 7250 43 op naam van Protestantse Gemeente te Meppel

Bereikbaarheid:

  • Het kerkelijk bureau is geopend in de oneven weken van 9.30 tot 11.30 uur geopend.
  • Telefonisch te bereiken op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 15.00 uur.

Bijdrage- en financiële administratie: Yvonne Munier, e-mail: administrateur@pgmeppel.nl
Ledenadministratie: Rolf Bakker, e-mail: ledenadministratie@pgmeppel.nl

Lees meer Belangrijke adressen

Informatiekanalen

We proberen zo goed mogelijk onze gemeenteleden te informeren en te betrekken bij onze gemeente. Daarvoor hebben we, naast deze website, de volgende kanalen waarvan de link te vinden is op de startpagina:  Youtube, Facebook, Instagram. 
Daarnaast hebben we:
Kerkblad Gaandeweg. Dit verschijnt elke 14 dagen. Abonneren kan door een bericht te sturen naar secretaris@kerkbladgaandeweg.nl
Digitale nieuwsbrief. Deze wordt wekelijks op vrijdag toegestuurd.
Wie de nieuwsbrief wil ontvangen kan een berichtje sturen aan  nieuwsbriefS&L@stadenlanden.nl

Lid worden
We heten je graag welkom als lid.
Als je lid wilt worden dan kun je dit laten weten aan het Kerkelijk Bureau.
Mocht je eerst nog wat meer informatie willen, dan kun je contact opnemen met één van de predikanten of de voorzitter van de kerkenraad. Ze helpen je graag verder.
Zodra je je aangemeld hebt als lid, zal iemand van het wijkteam een kennismakingsbezoekje brengen.