Kerstattenties
Doel: Kerstgroet van predikant of pastoraal werker in vorm van attentie rondbrengen.
Doelgroep:
– Ouderen v.a. 80 jaar, langdurig zieken, eenzamen enz. die aangemeld zijn door de contactpersonen van de wijken.
– Gemeenteleden die tijdelijk in Reggersoord, De Schiphorst, Irenehuis, Reestoord, ABC of in woonzorgcentra buiten Meppel of in het ziekenhuis verblijven.

Paasattenties:
Met Palmpasen wordt aan bewoners in verzorgingshuizen een bloeiende plant aangeboden met een bijpassende Paaskaart.

Kleine Nodenhulp:
Kleine Nodenhulp is een vrijwilligersorganisatie voor hulp aan mensen thuis. De hulp is in principe gratis. Soms wordt een kleine vergoeding gevraagd voor onkosten die de vrijwilliger heeft gemaakt (bijv. bij autovervoer).

Wat kan Kleine Nodenhulp voor u doen?
Iedereen die hulp nodig heeft kan in principe bij deze hulpdienst aankloppen. Vooral praktische en eenvoudige hulp van korte duur. Inspringen wanneer het nodig is. Soms is hulp ook over een wat langere termijn mogelijk. Vrijwilligers kunnen ook langs komen voor een praatje of om een wandeling te maken. Het kan wel eens voorkomen dat men u niet kan helpen, maar dan weet men er de weg naar andere instanties.

Hoe kunt u hulp aanvragen?
Als u hulp wilt inroepen kunt u 06-53706875 bellen. Samen kunt u dan overleggen of deze hulpdienst u kan helpen en hoe dat dan verder in zijn werk gaat.

Welke hulp kunnen wij u bieden?
– Boodschappen doen met of voor iemand
– Oppassen bij kinderen en ouderen
– Kleine klusjes doen in huis en tuin
– Begeleiden naar arts of ziekenhuis eventueel met auto
– Bezoeken van zieken en ouderen
– Boeken omruilen
– Kleine Nodenhulp doet zoveel meer.

Hulp geven iets voor u?
Hebt u tijd vrij, wilt u graag iets betekenen voor anderen, bel of mail dan met de hulpdienst en geef u op als vrijwilliger. Samen met de mensen van de hulpdienst kunt u overleggen wat u precies wilt doen. U kunt dan ook aangeven welke momenten u het beste uitkomen. Momenteel kunnen we nog vrijwilligers gebruiken. Het aantal aanvragen neemt toe. Momenteel zijn er veel vrijwilligers nodig om voor de voedselbank te rijden om voedselpakketten op te halen.
Tel.06-53706875 of kleinenodenhulp@hotmail.com

Werkgroep De Arme Kant Van Meppel
De Arme Kant is de kerkelijke armoedebeweging, die partner wil zijn van de arm gemaakte mens.
Dit door:
– Aandacht binnen de kerken voor deze mensen.
– Stimuleren van bewustwording binnen de kerken ten aanzien van de armoede problematiek.
– Er op aandringen dat de kerken in deze haar verantwoordelijkheid dienen waar te maken o.a. via Charitas, diaconaat en hun gemeenteleden.

Een afvaardiging van de diaconie is betrokken bij De Arme Kant van Meppel.

Interkerkelijk Gehandicapten Vakantieweek “De Vaart”
De vakantiecommissie heeft tot taak het organiseren van vakanties voor gehandicapten en chronisch zieken, die door hun ziekte of anderszins niet de mogelijkheid hebben om zelfstandig op vakantie te gaan. Een afvaardiging van de diaconie is betrokken bij de organisatie van de Vakantieweek Lichamelijke Gehandicapten.