Elke zondagmorgen en op Kerkelijke Feestdagen is er om 10 uur een viering in het Kerkelijk Centrum. Daarnaast ook op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Biddag, Dankdag, Kerstavond en Oudejaarsavond.


De vieringen worden online uitgezonden via  online kerkdiensten (live) of kunnen later bekeken worden op www.pgmkanaal.nl.

De predikanten gaan beurtelings in de vieringen voor. Ook leveren gemeenteleden een belangrijke bijdrage als musici, vocalisten, lectoren, beamisten etc. 
Sommige vieringen hebben een bijzonder karakter zoals Doop, Avondmaal, Top2000-dienst.
We maken gebruik van liederen uit veel verschillende bundels en tradities. In het muziekbeleidsplan is het beleid ten aanzien van onze vieringen te lezen Beleidsplan Kerkmuziek

De liederen worden geprojecteerd op een scherm. Ook is in de kerkzaal ringleiding aanwezig.

Tijdens de viering is er crèche en kindernevendienst. Lees meer Kindernevendienst 
Een aantal keren per jaar is er Kliederkerk voor kinderen van  0 – 4 jaar. Lees meer Kliederkerk
Voor de tieners van het Voortgezet Onderwijs is twee keer per maand FUNd@ment. Lees meer Fund@ment

Wie niet zelfstandig naar de kerk kan komen, kan een beroep doen op de ‘kerktaxi’. Neem in dit geval contact op met Renske en Carel Gijsberts (kerkvervoer@pgmeppel.nl).

We vinden het belangrijk dat in de vieringen aandacht is voor elkaar. Daarom is het mogelijk om voorbede aan te vragen voor jezelf of iemand anders. Neem hiervoor contact op met de betreffende voorganger.
Daarnaast wordt elke zondag een bloemengroet gebracht aan gemeenteleden die om wat voor reden dan ook aandacht behoeven. Aanmelding kan via bloemengroet@pgmeppel.nl.

Bijzondere aandacht schenken we ook aan geboorte en overlijden. Een geboorte wordt afgekondigd en er wordt door iemand van de aanwezigen na de dienst een roos gebracht naar de ouders.
Ook een overlijden wordt afgekondigd en een steentje met de naam van de overledene wordt in een schaal in het Stiltecentrum gelegd.

Aandacht geven kan ook in de collectes waarvan de 1e  voor de Diaconie is en de 2e voor de Kerk. Dit kan door contant geld of collectebonnen in de collectezak te doen of digitaal via de app appostel. Alle informatie over collectebonnen en appostel is te vinden bij  ‘Meedoen – financieel bijdragen’. Lees meer Financieel meedoen