Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

We zijn een actieve gemeente waar heel veel gebeurt en veel activiteiten aangeboden worden. Soms zijn dit eenmalige activiteiten, zoals een kringavond maar het kunnen ook structurele activiteiten zijn, zoals gesprekskringen
Vanwege Corona zijn de meeste activiteiten uitgesteld. We hopen in het nieuwe seizoen weer heel veel te kunnen aanbieden. De gesprekskringen gaan online wel door:

  1. De 20plusgroep. De 20-ers komen 1 x per maand bij elkaar op zondagmorgen van 11.30 – 13.30 uur.
  2. Forever Young.  Een groep in de leeftijd van eind 20/begin 30. Zij komen samen op de 3e vrijdagavond van de maand
  3. 30plusgroep. De leden van deze groep variëren in leeftijd van 35- 40 jaar. Zij komen 1 x per maand bij elkaar op een  nader te bepalen avond (maar meestal vrijdagavond)
  4. De Vuurtorens. Een gesprekskring bestaande uit 30-40-ers die 1 x per maand bij elkaar komt
  5. De Bijbelgespreksgroep. Deze groep komt elke 3 weken samen op een  woensdagavond en bestaat uit 40 – 50-ers.
  6. Stamtafel. Dit zijn online bijeenkomsten waar iedereen aan kan meedoen. Het wordt 1 keer per week gehouden, op wisselende dagen en tijdstippen. Het duurt precies 1 uur. Wie zich aanmeldt bij ds Siebe Sijtsema krijgt elke week een uitnodiging en kan zelf beslissen om wel of niet mee te doen.

Wie meer informatie wil over of zich wil aanmelden voor een gesprekskring, kan contact opnemen met één van de predikanten.