We zijn een actieve gemeente waar heel veel gebeurt en veel activiteiten aangeboden worden. Soms zijn dit eenmalige activiteiten, zoals een kringavond maar het kunnen ook structurele activiteiten zijn, zoals gesprekskringen

  1. De 20plusgroep. De 20-ers komen 1 x per maand bij elkaar op zondagmorgen van 11.30 – 13.30 uur.
  2. Forever Young.  Een groep in de leeftijd van eind 20/begin 30. Zij komen samen op de 3e vrijdagavond van de maand
  3. 30plusgroep. De leden van deze groep variëren in leeftijd van 35- 40 jaar. Zij komen 1 x per maand bij elkaar op een  nader te bepalen avond (maar meestal vrijdagavond)
  4. De Vuurtorens. Een gesprekskring bestaande uit 30-40-ers die 1 x per maand bij elkaar komt
  5. De Bijbelgespreksgroep. Deze groep komt elke 3 weken samen op een  woensdagavond en bestaat uit 40 – 50-ers.

Wie meer informatie wil over of zich wil aanmelden voor een gesprekskring, kan contact opnemen met de predikant ds. Annemarie Rodenburg of ds. Henk Jan Damstra.

Ook hebben we een ouderling die zich bezig houdt met activiteiten die te maken hebben met vorming en toerusting.

Jelly Koot, ouderling vorming en toerusting
Voorzitter van het Pastoraal Beraad
pastoraat@pgmeppel.nl