Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Kledingactie COA

Persbericht voor nieuwsbrieven kerken en gemeenten in Meppel Kleding-inzamelactie voor de asielzoekers op de boot in Meppel Beste gemeenteleden, Vanuit de COA kwam er een hulpvraag naar het Leger des Heils voor de asielzoekers op de boot aan de Paradijsweg. Nu het steeds kouder wordt, blijken veel van deze mannen geen of weinig winterkleding bij

Hulp

Omzien naar elkaar is een wezenlijk kenmerk van gemeente zijn. Dat willen we dan ook proberen zo goed mogelijk te doen. Daarom stellen we het op prijs dat jullie ons op de hoogte brengen van belangrijke levensmomenten want dat stelt ons in staat om te helpen. Hoe? Lees verder ( bij ‘Hoe kunnen we helpen’).

Financieel meedoen

Kerk zijn is Pro Deo (voor God) maar niet gratis.  Daarom vragen we in januari van elk jaar aan gemeenteleden om een vrijwillige bijdrage te geven aan de kerk (actie Kerkbalans). Daarnaast zijn er elke zondag twee collectes: de 1e voor de Diaconie en de 2e voor de Kerk. Meedoen aan de collecte kan door

Kerkradio

Contactpersoon: dhr. B. Nijkamp, tel: 0522-259623, email: anijkamp@ziggo.nl De uitzendingen van de erediensten vanuit de Oude Kerk en de Grote of Mariakerk zijn overal in Nederland via internet te beluisteren op computer, laptop of speciaal internetkastje.U kunt voor een korte periode of voor onbepaalde tijd gebruik maken van deze mogelijkheid. Voor info en ook voor inlichtingen

Kerktaxi

Contactpersonen:Renske en Carel Gijsberts taxi@pgmeppel.nl Voor gemeenteleden die niet meer in staat zijn zelfstandig naar de kerk te gaan, is er de kerktaxi.Er zijn autobezitters die zich hebben opgegeven om eens in de zoveel tijd met hun auto een gemeentelid van huis op tehalen en naar vde kerk te brengen. Hoe meer kerktaxi’s er kunnen

Bloemendienst

Contactpersoon: Roelie Bloemert en Conny Hofsink De bloemen die tijdens de eredienst in de kerk staan, zijn bestemd voor zieke gemeenteleden en voor gemeenteleden die een bemoediging nodig hebben. Als u gemeenteleden weet die daarvoor in aanmerking komen, kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon: of stuurt u een mail aan bloemengroet@pgmeppel.nl.

ZWO commissie

De letters ZWO staan voor: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De diaconie richt zich daarbij op twee hoofdthema’s. Dat zijn: ‘bevorderen van de beeldvorming en betrokkenheid bij ZWO’ en ‘bewustwording van de relatie van ZWO met ons eigen dagelijkse leven’. Zo zijn er kortdurende acties voor bijv. de Voedselbank. Om de beeldvorming en betrokkenheid te bevorderen

Werkgroepen Diaconie

KerstattentiesDoel: Kerstgroet van predikant of pastoraal werker in vorm van attentie rondbrengen.Doelgroep:– Ouderen v.a. 80 jaar, langdurig zieken, eenzamen enz. die aangemeld zijn door de contactpersonen van de wijken. – Gemeenteleden die tijdelijk in Reggersoord, De Schiphorst, Irenehuis, Reestoord, ABC of in woonzorgcentra buiten Meppel of in het ziekenhuis verblijven. Paasattenties:Met Palmpasen wordt aan bewoners in