Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Kerkradio

Contactpersoon: dhr. B. Nijkamp, tel: 0522-259623, email: anijkamp@ziggo.nl De uitzendingen van de erediensten vanuit de Oude Kerk en de Grote of Mariakerk zijn overal in Nederland via internet te beluisteren op computer, laptop of speciaal internetkastje.U kunt voor een korte periode of voor onbepaalde tijd gebruik maken van deze mogelijkheid. Voor info en ook voor inlichtingen

Kerktaxi

Contactpersonen:Renske en Carel Gijsberts Voor gemeenteleden die niet meer in staat zijn zelfstandig naar de kerk te gaan, is er de kerktaxi.Er zijn autobezitters die zich hebben opgegeven om eens in de zoveel tijd met hun auto een gemeentelid van huis op tehalen en naar vde kerk te brengen. Hoe meer kerktaxi’s er kunnen rijden,

Bloemendienst

Contactpersoon: Roelie Bloemert en Conny Hofsink De bloemen die tijdens de eredienst in de kerk staan, zijn bestemd voor zieke gemeenteleden en voor gemeenteleden die een bemoediging nodig hebben. Als u gemeenteleden weet die daarvoor in aanmerking komen, kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon.

ZWO commissie

Wat doet de ZWO commissie?De letters ZWO staan voor: Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking Onze commissie richt zich daarbij op twee hoofdthema’s. Dat zijn ‘bevorderen beeldvorming en betrokkenheid bij ZWO’ en ‘bewustwording van de relatie van ZWO met ons eigen dagelijkse leven’. Om de beeldvorming en betrokkenheid te bevorderen hebben we als belangrijkste middel gekozen voor

Werkgroepen Diaconie

KerstattentiesDoel: Kerstgroet van predikant of pastoraal werker in vorm van attentie rondbrengen.Doelgroep: Ouderen v.a. 80 jaar, langdurig zieken, eenzamen enz. die aangemeld zijn door de contactpersonen van de wijken. Gemeenteleden die tijdelijk in Reggersoord, De Schiphorst, Irenehuis, Reestoord, A.B.C. of in woonzorgcentra buiten Meppel of in het ziekenhuis verblijven. Kleine Nodenhulp:Kleine Nodenhulp is een vrijwilligersorganisatie voor

Noodfonds

De eerste collecte van de zondag is vaak bestemd voor diaconaal werk. Deze korte omschrijving dekt behoorlijk de lading. De opbrengsten uit deze collecten worden gebruikt voor alle, door de diaconie gehonoreerde aanvragen, voor financiële steun. Dit kan uiteenlopen van financiële steun dichtbij – het financieel helpen van een gezin waar de koelkast op een

Giften en collectes

Kerk zijn is Pro Deo (voor God). Daarvoor zijn we afhankelijk van financiële steun. Elke zondag is daarom de tweede collecte voor de Kerk. Ook doet onze gemeente in januari mee aan de jaarlijkse Kerkbalans waarbij gemeenteleden gevraagd wordt om een vrijwillige bijdrage te geven aan de kerk.  Bovendien willen we als kerk ook bijdragen

Diaconie

We willen, waar nodig en mogelijk, hulp verlenen aan wie hulp behoeven. In de kerk is de Diaconie verantwoordelijk om hier handen en voeten aan te geven. Moderamen:Voorzitter: dhr. G. de Groot, gb.de.groot.1@outlook.comScriba: dhr. Nico Middelkoop, nico.middelkoop@ziggo.nl  Financieel adviseur: dhr. Jaap Luth, tel 0522-259365, jaapanjaluth@home.nl  Secretariaat: Groenmarktstraat 2, 7941 KS, MeppelBank: NL92RABO0333127730 RSIN: 824129179 Algemene informatie