Afscheidscadeau ds. Siebe Sijtsema

Op de homepage van deze site is het fotoboek te bekijken dat ds. Siebe Sijtsema heeft ontvangen.
U kunt ook klikken op de volgende link: Protestantse Gemeente Meppel (pgmeppel.nl)


Vrijdagavond 22 april stond al een beetje in het teken van afscheid nemen van ds. Siebe Sijtsema. Het koor Perspectief uit Heerenveen voerde namelijk De Messiah van Tore W. Aas (bekend van het Oslo Gospel Choir) op. Ook werd er meegewerkt door Mannes Hofsink en vocalisten uit Meppel.
En hoewel het een afscheidscadeau voor ds. Siebe was, bleek ook nu dat ds. Siebe een beetje de regie had. Hij vertolkte namelijk de rol van de verteller. En wat deed hij dit prachtig!

Klik op de afbeelding om direct de opname van het concert Perspectief zingt Messiah 22 april 2022 te bekijken. Foto’s zijn gemaakt door Anja Hagedoorn.

24-04-22: Afscheid ds. Siebe Sijtsema

7 jaar geleden mochten we als Protestantse Gemeente Meppel ds. Siebe Sijtsema beroepen.
Al wandelend vanuit Heerenveen naar Meppel mochten wij ds. Siebe en zijn vrouw Anneke toentertijd in Meppel welkom heetten. Tijdens zijn intrededienst had hij een mijter op (die hij nu cadeau kreeg) en vertelde hij het verhaal nogmaals, waarmee hij naar Meppel kwam. Het filmpje bungeejumpen, dat symbool staat voor vertrouwen.

Wie wil bungeejumpen moet veel vertrouwen hebben. Vertrouwen in de helpers, vertrouwen dat het elastiek sterk genoeg is en dat het boven goed vast zit. Als je dat vertrouwen hebt is geen brug te hoog. Soms gebeuren er dingen die heel spannend zijn. Je mag er op vertrouwen dat er altijd mensen zijn die je willen helpen en je mag vertrouwen hebben in boven, in God die jou echt nooit laat vallen. En dan zijn dingen best wel spannend, maar je durft het, omdat je er op vertrouwd dat het goed komt.

Deze mooie boodschap gaf ds. Siebe ons dan ook nogmaals mee. Na veel mooie en inspirerende momenten namen wij na 7 jaar afscheid van ds. Siebe tijdens een feestelijke dienst. Hij ging zelf voor en had natuurlijk ook zelf de regie.

Tijdens de viering stond het getal 7 als wens van ds. Siebe centraal. Voor de 7 jaar dat hij in onze gemeente heeft gestaan. 7 kaarsen werden er aangestoken en ook kwam het getal 7 terug in het liturgisch bloemstuk. Ondanks Siebes eigen woorden: “Ik kijk liever vooruit dan terug, want geloven heeft voor mij alles te maken met de toekomst” blikken we toch als gemeente terug op alle waardevolle momenten. Gerda Linde, de maakster van het liturgisch bloemstuk heeft al deze gebeurtenissen terug laten komen in het liturgisch bloemstuk en verwoordde heel mooi wat ds. Siebe Sijtsema allemaal voor ons als gemeente heeft betekend. ds. Siebe dank daarvoor!
De tekst willen wij graag met u delen:

1 De witte bloemen en gipskruid staan voor:
Bedankt Siebe voor alle vieringen waarin je een huwelijk inzegende en verbond!

2 De paarse bloemen staan voor:
Bedankt Siebe voor alle uitvaarten die je verzorgde en voor de voor- en nazorg in tijden van rouw.

3 De blauwe en roze bloemen staan voor:
Bedankt Siebe voor alle feestelijke doopvieringen, en…. het afgelopen jaar…. wonderlijk, zelfs meer dan twintig dopelingen.

4 De Gele bloemen staan voor:
Bedankt Siebe voor alle zorg en energie die je specifiek hebt gestoken in onze jeugd en jongeren. Voor de spannende Youtube-filmpjes, je bemoeienissen op facebook, Twitter enz. en…. voor je inzet voor alle jeugdkringen en je leuke inspirerende en niet te overtreffen acties.

5 De rode bloemen staan voor:
Bedankt Siebe voor alle pastorale zorg voor jong en oud en alles wat daar tussenin zit, je bezoeken je aandacht en je meedenken….

6 De lila bloemen staan voor:
Bedankt Siebe voor al je mooie online vieringen, het viel je soms zwaar, de afgelopen moeilijke jaren, in een lege kerk, zonder gemeenteleden tegenover je en om je heen.

7 De vurige oranje bloemen staan voor:
Bedankt Siebe voor al je onbegrensde passie die je in onze, soms best wel lastige gemeente stak en…. voor het mee helpen trekken, van de bijzonder zware kar in verband met het samenstromen in onze prachtige Samenstroom.  

Na alles samengevat te hebben in zeven bedankjes, tot slot. 
Er zijn in het bloemstuk ook een paar twijgen van een treurwilg, want het stemt ons eigenlijk niet vrolijk dat je weggaat.

Daarnaast is er veel hedera, klimop, in verwerkt. Je weet dat, dat liturgisch symbool staat voor:

Gods Goedheid en Gods eeuwige trouw.

De opname van de afscheidsdienst van ds. Siebe Sijtsema is via de link te bekijken. Foto’s zijn gemaakt door Anja Hagedoorn.

Week van het gebed

Deze week is het internationale Week van Gebed. De samenwerkende kerken in Meppel (Missie in Meppel) hebben een gevarieerd programma opgesteld. Afhankelijk van het aantal bezoekers zijn de bijeenkomsten binnen of buiten (ivm de coronamaatregelen). Van harte uitgenodigd! Klink hieronder op de foto of ga naar www.missieinmeppel.nl voor meer info. Welkom!