Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Bereikbaarheid de Samenstroom

Voor fietsers en wandelaars levert dit geen problemen op maar met de auto is het een ander verhaal.
Op de zondagochtenden mogen zonder ontheffing personen en goederen worden afgezet bij het kerkelijk centrum. Daarna moet de auto elders geparkeerd worden. Dit geldt ook voor activiteiten die door de week ’s morgens voor 11.00 uur en ’s avonds na 18.00 uur plaatsvinden. Op zondagen en alle avonden van de week vanaf 18.00 uur, m.u.v. koopavonden, is parkeren in de naastgelegen Parkeergarage gratis. De Samenstroom is bereikbaar via het Prinsenplein. Deze begint bij Scapino.
Over het tijdstip tussen 11.00 tot 18.00 uur hebben we met de Gemeente helaas nog geen overeenstemming bereikt.

Waar kan ik mijn fiets kwijt
Wij zijn erg blij met veel bezoekers bij onze diensten. Dit betekent meestal ook veel fietsen en dus wordt dit ook niet als hinderlijk ervaren. Toch zou het mooi zijn als de fietsen zoveel mogelijk achter het kerkelijk centrum geplaatst worden. Hierdoor oogt het aan de voorkant minder rommelig en houden de chauffeurs voor kerkvervoer de nodige ruimte om bij de ingang te komen. Geruime tijd was het niet mogelijk om op het achter terrein te komen maar alle obstakels zijn inmiddels verwijderd en het terrein is opnieuw ingericht en biedt ruimte voor fietsen.

Grote of Mariakerk

De Grote of Mariakerk is een monumentale kerk, gelegen aan de Grote Markt in Meppel en een hoofdingang aan de Hoofdstraat in Meppel.

Nadat Meppel in het jaar 1422 kerkelijk zelfstandig werd, begon men in het daarop volgende jaar met de bouw van een eigen parochiekerk. Uit die tijd stamt ook de naam Mariakerk. In 1459 werd het koor van de huidige kerk ingezegend door de bisschop van Utrecht. In 1491 en in 1504 werden de laatste altaren in de kerk geplaatst. Het zandstenen blad naast de preekstoel is afkomstig van een van deze altaren en wordt momenteel gebruikt als offertafel. 

De noordelijke beuk van de kerk stamt uit 1518 en is veel later in 1780 verder uitgebouwd. In 1598 ging de kerk met de toren in verband met de reformatie over in protestante handen. Tijdens de tachtigjarige oorlog heeft de kerk erg geleden onder de legering van de troepen van Prins Maurits. 

In 1775 moest de kerk vergroot worden omdat men geen ruimte meer had om alle welgestelden binnen de muren van de kerk te begraven. De vloer was inmiddels al driemaal opgehoogd. In 1780 was de uitbouw klaar. Korte tijd later verbood Napoleon het begraven in de kerk. Alle werk was dus voor niets geweest. 

Het naast de toren gelegen en uit de periode 1760 – 1795 stammende waaggebouw kreeg bij de restauratie van de kerk een verbinding met de kerk en doet nu dienst als predikantenkamer. 

In de “gerfkamer” aan de Hoofdstraat die na 1780 op de plaats van het oude kerspelhuis werd gebouwd hangt een kroonluchter van Venetiaans glas. De Vrienden van de Grote of Mariakerk zetten zich in voor het behoud van de Grote of Mariakerk. Voor meer info kunt u de site raadplegen: https://www.grotekerkmeppel.nl/

Orgel in de Samenstroom

Orgel in de Samenstroom

1937 Walcker; Adviseurs; J.H. Besselaar jr. (Rotterdam), J. Bos, Kzn. (Wildervank) en Henk Pijlman (organist Geref. Kerk Meppel).

1979 restauratie Walcker (nieuwe balg, nieuwe windladen; gedeeltelijke transmissie van Posaune 16’ pedaal vervalt, het register wordt geheel zelfstandig); verhoging winddruk.

Eind jaren negentig: intonatiecorrecties door oud-werknemer van Walcker.

2008: groot onderhoud door…

De speeltafel staat op een balkonnetje links onder het orgel. De dispositie:

Manueel I (C-g3)

 • Prestant 16
 • Prestant 8
 • Doppelflöte 8
 • Gamba 8
 • Gemshorn 8
 • Prinzipal 4
 • Open fluit 4
 • Quinte 2 2/3
 • Octaaf 2’
 • Cornet Silb. 3-5 sterk
 • Mixtuur Silb. 5 sterk
 • Basson 16
 • Trompet 8

Manueel II (C-g3)

 • Nachthorn 16
 • Hornprinzipal 8
 • Flute Harm. 8
 • Baarpyp 8
 • Aeoline 8
 • Celeste 8’ (vanaf c)
 • Speelfluit 4
 • Gemshorn 4
 • Flautino 2
 • Sexquialtera 2 sterk
 • Cymbel Silb. 3-4 sterk
 • Schalmei 8
 • Vox Humana 8
 • Tremulant

Pedaal (C-f1)

 • Contrabas 16 (transmissie I)
 • Open Subbas 16
 • Harmonikabas 16
 • Gedektbas 8
 • Octaafbas 8 (transmissie I)
 • Violonbas 8 (transmiddie I)
 • Choralbas 4 (transmiddie I)
 • Klein Mixtuur 5 sterk (transmissie I)
 • Posaune 16

Speelhulpen:
Koppels: I-II, Pedaal-I; Pedaal-II. Twee vrije combinaties; vrij instelbaar pianopedaal; rolzweller generaal crescendo; zwelkast Manuaal II

Afstellers: handregisters, tongwerken, 16’-registers,
rolzweller

Orgel van de Grote of Mariakerk

Het orgel van de Grote of Mariakerk in Meppel heeft een bewogen geschiedenis. In 1713 begon de bouw van het orgel door de Friese orgelbouwer Jan Harmens Kamp. Uiteindelijk is het in 1722 afgemaakt en opgeleverd door Frans Caspar Schnitger, die kort daarvoor het grote orgel in de Michaelskerk in Zwolle had voltooid. Het orgel van Meppel had bij voltooiing 27 stemmen, verdeeld over Hoofdwerk (12), Rugpositief (10), Borstwerk (5) en aangehangen pedaal. In 1882 werkte Zwier van Dijk aan het orgel waarbij onder andere het Borstwerk werd verwijderd. Jan Proper verplaatste de speeltafel in 1905 naar de linkerzijwand van het Hoofdwerk. De windlade van het Rugpositief kwam op de plaats van het Borstwerk. In 1951 ging Mense Ruiter van start met de restauratie van het orgel. Daarbij werd het verdwenen Borstwerk gereconstrueerd en werd een vrij pedaal met negen stemmen toegevoegd. Na de grote kerkrestauratie kon het gerestaureerde en uitgebreide orgel in 1968 worden opgeleverd. In 2007 werden twee spaanbalgen naast het orgel geplaatst.

Recente werkzaamheden 

Behalve de noodzakelijke reiniging van het orgel hadden de recent uitgevoerde werkzaamheden in de eerste plaats een technische noodzaak. De historische windladen, die veel lekkages vertoonden, zijn naar huidige richtlijnen ook voorzien van een ander afdichtingssysteem. Er vond herstel plaats van het pijpwerk, waarvan een deel was geoxideerd en doorgezakt. De klaviatuur werd gerestaureerd en het beschadigde bestaande toetsbeleg werd vernieuwd. Ook werd de windvoorziening opnieuw opgezet door het wijzigen van de regulatie en het vernieuwen van een groot deel van de kanalisatie in een passende maatvoering.

Het orgel komt voor op de lijst “Orgels met monumentale waarde” van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed onder nummer 961/28631. 

Kerkelijk Centrum De Samenstroom

Op 20 maart was het dan zover. Het Kerkelijk Centrum De Samenstroom konden we in gebruik nemen voor het houden van kerkdiensten.
Op 7 mei 2022 hielden we open huis.

In april 2021 zijn we begonnen met een grote renovatie van ons Kerkelijk Centrum aan de Groenmarkt. Het streven is om eind 2021 alles gerealiseerd te hebben. Het betekent ook dat we vanaf dat moment de beide andere gebouwen niet meer gebruiken.

We houden jullie zoveel mogelijk op de hoogte van alle ontwikkelingen via deze website en onze sociale media (zie informatiekanalen).

Filmpje met de actuele stand van de verbouwing, november 2021

Hier vindt u een presentatie met een impressie van de verbouwing van de Oude Kerk en Trias tot Kerkelijk Centrum De Samenstroom:

De Samenstroom

De Samenstroom is gevestigd aan de Groenmarkt te Meppel. 

De naam Oude Kerk heeft weinig te maken met de leeftijd van het gebouw. De Oude Kerk was van origine het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk in Meppel. Deze gemeente had naast de Oude Kerk aan de Groenmarkt ook een Nieuwe Kerk. Dat kerkgebouw is lang geleden afgestoten, maar de naam Oude Kerk is gebleven.
In 2021 wordt begonnen met de verbouw van de Oude Kerk.

Het kerkgebouw is uitgebreid met het multifunctionele gemeenschapsgebouw, dat verschillende ruimtes en een fraaie kelder bezit. Ook het Kerkelijk Bureau is naast de Samenstroom gevestigd.

Achter de kerk is volop ruimte voor het stallen van fietsen. Parkeerplaatsen voor auto’s zijn te vinden in de parkeergarage aan de Kromme Elleboog.

Kerkgebouwen


Vanaf 20 maart 2022 wordt uitsluitend De Samenstroom als kerkelijk centrum gebruikt voor alle erediensten en andere activiteiten van Protestantse Gemeente Meppel.

Omdat we graag 24/7 kerk willen zijn,  is ons gebouw niet alleen op zondag geopend maar proberen we zoveel en zo vaak mogelijk open kerk te zijn voor iedereen.
Wel is het mogelijk om de Grote of Mariakerk te huren voor allerlei activiteiten.

Verhuur gebouwen
Beheerder: mevrouw Greetje ten Kate
Telefoon: 06 839 86 955
Voor reserveringen en verhuur van de kerkgebouwen, kunt u contact opnemen met de beheerder.
Ook voor gebruik van de bovengenoemde locaties in verband met een rouw- en trouwdienst kunt u bij haar terecht.

De locaties van onze gebouwen vind je op de kaart.