Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Orgel in de Oude Kerk

1937 Walcker; Adviseurs; J.H. Besselaar jr. (Rotterdam), J. Bos, Kzn. (Wildervank) en Henk Pijlman (organist Geref. Kerk Meppel). 1979 restauratie Walcker (nieuwe balg, nieuwe windladen; gedeeltelijke transmissie van Posaune 16’ pedaal vervalt, het register wordt geheel zelfstandig); verhoging winddruk. Eind jaren negentig: intonatiecorrecties door oud-werknemer van Walcker. 2008: groot onderhoud door… De speeltafel staat op een balkonnetje links onder het orgel. De dispositie:

Het Erfdeel

Het Erfdeel is een Oecumenische gemeenschap in Meppel. Begin negentiger jaren vatte Vanboeijen het plan op om in de Oosterboer een woon- en werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap te gaan bouwen. Onmiddellijk na het bekend worden van deze plannen zocht de ORO contact met deze organisatie. Na uitgebreid overleg werd men het eens over de bouw

Oude Kerk

De Oude Kerk is gevestigd aan de Groenmarkt te Meppel.  De naam Oude Kerk heeft weinig te maken met de leeftijd van het gebouw. De Oude Kerk was van origine het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk in Meppel. Deze gemeente had naast de Oude Kerk aan de Groenmarkt ook een Nieuwe Kerk. Dat kerkgebouw is

Kerkgebouwen

We beschikken op dit moment over 3 Kerkgebouwen: De Grote Kerk, De Oude Kerk (met Trias) en Het Erfdeel.  De bedoeling is om op termijn over te gaan tot het gebruik van één gebouw. De keuze is gevallen op het Kerkelijk Centrum aan de Groenmarkt dat op dit moment geheel gerenoveerd wordt en hopelijk eind