Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Financieel meedoen

Kerk zijn is Pro Deo (voor God) maar niet gratis.  Daarom vragen we in januari van elk jaar aan gemeenteleden om een vrijwillige bijdrage te geven aan de kerk (actie Kerkbalans). Daarnaast zijn er elke zondag twee collectes: de 1e voor de Diaconie en de 2e voor de Kerk. Meedoen aan de collecte kan door

ZWO commissie

De letters ZWO staan voor: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De diaconie richt zich daarbij op twee hoofdthema’s. Dat zijn: ‘bevorderen van de beeldvorming en betrokkenheid bij ZWO’ en ‘bewustwording van de relatie van ZWO met ons eigen dagelijkse leven’. Zo zijn er kortdurende acties voor bijv. de Voedselbank. Om de beeldvorming en betrokkenheid te bevorderen

Noodfonds

De eerste collecte van de zondag is vaak bestemd voor diaconaal werk. Deze korte omschrijving dekt de lading behoorlijk. De opbrengsten uit deze collecten worden gebruikt voor alle, door de diaconie gehonoreerde aanvragen, voor financiële steun. Dit kan uiteenlopen van financiële steun dichtbij – het financieel helpen van een gezin waar de koelkast op een

Giften en collectes

Kerk zijn is Pro Deo (voor God). Daarvoor zijn we afhankelijk van financiële steun. Elke zondag is daarom de tweede collecte voor de Kerk. Ook doet onze gemeente in januari mee aan de jaarlijkse Kerkbalans waarbij gemeenteleden gevraagd wordt om een vrijwillige bijdrage te geven aan de kerk.  Bovendien willen we als kerk ook bijdragen

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor Financiën en Beheer (van gebouwen). College van KerkrentmeestersSecretariaat: Groenmarktstraat 2, 7941 KS, MeppelBank: NL92 Rabo 0373 7250 43 RSIN/fiscaalnummer  815116512 Dagelijks Bestuur:Voorzitter: dhr. Berend Bossen, Welpenhof 7, 7944 AM, Meppel,                 tel. 0522-257948, berendbossen@gmail.comSecretaris: Giny Torenbosch, Wilhelminastraat 43, 7941 HT Meppel,                 tel. 06-18181022, secretariscvk@pgmeppel.nlPenningmeester: dhr. Gerrit Aartsen, Boekbinder 3, 7942 ND

Diaconie

VisieIn het nieuwe beleidsplan van de Diaconie van de PG Meppel wordt de visie van de Diaconie als volgt verwoord: “Het bereiken van een samenleving waarin wordt omgezien naar elkaar, waarin met respect wordt omgegaan met onze leefwereld en waarin rijkdom eerlijk is verdeeld.”Deze visie is mede gebaseerd op de PKN Kerkorde waarin staat dat de

De Appostel App

De app Appostel geeft u de mogelijkheid om digitaal uw geld aan de collecte te geven. Met het live gaan van deze vernieuwde app kunt u veel van uw kerkelijke geldzaken van de Protestantse Gemeente Meppel regelen op één plek. Zo kunt u op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld giften doen of collectebonnen bestellen. Bent u