PG Meppel is de Protestantse gemeente in Meppel. Een open en actieve geloofsgemeenschap.


Wilt u iets met ons delen? Stuur dan een mail naar webredactie@pgmeppel.nl.

Kerkelijk Bureau
Groenmarktstraat 4, 7941 KS, Meppel,
06-19235792 of via de mail: kerkelijkbureau@pgmeppel.nl

Bereikbaarheid:

  • Het kerkelijk bureau is bereikbaar op dinsdag t/m donderdag van 9:30 t/m 15:00 uur.

Bank: NL92 RABO 0373 7250 43 en NL21 INGB 0680 0646 05 t.n.v. Prot. Gem. Meppel


Overige adressen
Kerkenraad: kerkenraad@pgmeppel.nl
Diaconie: diaconie@pgmeppel.nl
College van Kerkrentmeesters: kerkrentmeesters@pgmeppel.nl
Pastoraal Team: pastoraat@pgmeppel.nl
Kerkmusicus: kerkmusicus@pgmeppel.nl

Pastorale vragen:
Ds. Henk Jan Damstra
henkjan.damstra@gmail.com // 06-12591414

Ds Annemarie Rodenburg
annemarierodenburg@hotmail.com // 06 48322848


Informatiekanalen
Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pgmeppel.nl
Kerkblad Gaandeweg: secretaris@kerkbladgaandeweg.nl

Verhuur van de Samenstroom:
De zalen en vergaderruimten van De Samenstroom zijn te huur. Neem per e-mail contact op met onze beheerder of bel met 06 – 83986955