Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

PG Meppel is de Protestantse gemeente in Meppel. Een open en actieve geloofsgemeenschap.
Onze gemeente kent twee wijkgemeenten. Te weten Stad en Landen en Het Erfdeel.


Wilt u iets met ons delen? Stuur dan een mail naar webredactie@pgmeppel.nl.

Kerkelijk Bureau
Groenmarktstraat 2, 7941 KS, Meppel, 0522 247452, kerkelijkbureau@pgmeppel.nl

Bereikbaarheid:

  • Het kerkelijk bureau is geopend in de oneven weken van 9.30 tot 11.30 uur geopend.
  • Telefonisch te bereiken op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 15.00 uur.

Bank: NL92 RABO 0373 7250 43 en NL21 INGB 0680 0646 05 t.n.v. Prot. Gem. Meppel


Overige adressen
Voorzitter Kerkenraad: Leo Tadema
leotadema@hotmail.com // 06 24936903
Scriba Kerkenraad: Kor van Gijssel
scriba@stadenlanden.nl // 06 53404076

Voorzitter Diaconie: Gert de Groot
gb.de.groot.1@kpnmail.nl // 0522 24799
Voorzitter College van Kerkrentmeesters: Berend Bossen
berendbossen@gmail.com // 0522 257948
Voorzitter Pastoraal Team: Jelly Koot
anjellyna@gmail.com // 0522 251205

Kerkmusicus: Johan Smit
johansmit_92@hotmail.com // 06 25096757

PGM-hulplijn:
pgmhulplijn@gmail.com
of bel naar 06 24936903 (Leo Tadema)

Pastorale vragen:
Ds Siebe Sijtsema
siebesijtsema@gmail.com // 06 30561556

Ds Annemarie Rodenburg
annemarierodenburg@hotmail.com // 06 48322848Informatiekanalen
Nieuwsbrief: nieuwsbriefS&L@stadenlanden.nl
Kerkblad Gaandeweg: secretaris@kerkbladgaandeweg.nl