Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

PG Meppel is de Protestantse gemeente in Meppel. Een open en actieve geloofsgemeenschap.


Wilt u iets met ons delen? Stuur dan een mail naar webredactie@pgmeppel.nl.

Kerkelijk Bureau
Groenmarktstraat 2, 7941 KS, Meppel, 0522 247452, kerkelijkbureau@pgmeppel.nl

Bereikbaarheid:

  • Het kerkelijk bureau is geopend in de oneven weken van 9.30 tot 11.30 uur geopend.
  • Telefonisch te bereiken op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 15.00 uur.

Bank: NL92 RABO 0373 7250 43 en NL21 INGB 0680 0646 05 t.n.v. Prot. Gem. Meppel


Overige adressen
Voorzitter Kerkenraad: Leo Tadema
leotadema@hotmail.com // 06 24936903
Scriba Kerkenraad: Kor van Gijssel
scriba.kr@pgmeppel.nl // 06 53404076

Voorzitter Diaconie: Gert de Groot
gb.de.groot.1@kpnmail.nl // 0522 24799
Voorzitter College van Kerkrentmeesters: Berend Bossen
berendbossen@gmail.com // 0522 257948
Voorzitter Pastoraal Team: Jelly Koot
pastoraat@pgmeppel.nl // 0522 251205

Kerkmusicus: Johan Smit
kerkmusicus@pgmeppel.nl // 06 25096757

PGM-hulplijn:
pgmhulplijn@pgmeppel.nl
of bel naar 06 24936903 (Leo Tadema)

Pastorale vragen:
Ds Siebe Sijtsema
siebesijtsema@gmail.com // 06 30561556

Ds Annemarie Rodenburg
annemarierodenburg@hotmail.com // 06 48322848Informatiekanalen
Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pgmeppel.nl
Kerkblad Gaandeweg: secretaris@kerkbladgaandeweg.nl