Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Papa/ mama – café

Het papa/ mama – café van 6 mei zal niet doorgaan vanwege de meivakantie.

Vrijdag 20 mei is er weer papa/mama-café. Hanneke en Lauren zullen in elk geval aanwezig zijn, dus Lauren kijkt uit naar leuke speelmaatjes! We hopen veel ouders te ontvangen in de oppasruimte van de Samenstroom (vanaf 9:30 uur). Koffie, thee en speelgoed worden geregeld!

Lunch voor liefhebbers

Op donderdag 5 mei wordt weer de lunch voor liefhebbers georganiseerd. Het bleek een leuke gelegenheid om onder het genot van soep en een broodje elkaar te ontmoeten.

Wilt u ook meedoen, dan kunt u zich tot uiterlijk maandag 2 mei per mail opgeven via lunch@pgmeppel.nl (we moeten immers weten voor hoeveel mensen we de lunch moeten organiseren.
We vragen een kleine vrijwillige bijdrage van €2,50 per persoon

Vacature Predikant

De Protestantse Gemeente Meppel zoekt een nieuwe predikant ( 1.0 fte)
De Protestantse Gemeente Meppel (ca. 2500 leden) is op zoek naar een enthousiaste predikant, die ons pastorale team komt versterken.
Wij zijn een actieve en veelkleurige gemeente waar volop ruimte is voor eigen inbreng en waar gebruik wordt gemaakt van diverse liturgische modellen. Naast de aanwezigheid van veel ouderen is er een grote groeiende groep jeugd en jonge gezinnen.

Samen met de huidige predikant vorm je een verbindende factor in ‘samen-kerk-zijn’.

Wij zijn op zoek naar iemand die:
● de Bijbelse boodschap op hedendaagse en inspirerende wijze vertolkt zowel in pastoraat, erediensten,
catechese als in gespreksgroepen.
● in goede samenwerking met de collega-predikant, de ambtsdragers en overige vrijwilligers gemeentebreed (van jong tot oud) inzetbaar is.
● de gemeente toerust en inspireert tot het samen beleven van één Protestantse gemeente.
● de brede verscheidenheid van verschillende liturgische modellen binnen de PKN gebruikt.
● Op een creatieve manier om kan gaan met de moderne media en met muziek.
● als persoon stimulerend en motiverend is en dit enthousiast uitdraagt in zijn / haar werk.
● opgeleid is tot predikant en beschikt over ervaring, opgedaan in tenminste één gemeente.


Als je ook bereid bent om in onze leuke stad Meppel te komen wonen, dan nodigen we je graag uit om te solliciteren.

Interesse?
Voor meer informatie kun je kijken op onze website www.pgmeppel.nl.
Ook kun je telefonisch contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie dhr. Gert de Groot, tel. 06-29544431.

Solliciteren?
Herken je jezelf in de profielschets, stuur dan een reactie met CV vóór 24 juni 2022 naar de secretaris van de beroepingscommissie
mevr. Sifra van der Linde via e-mail: beroepingscommissiepgmeppel@gmail.com
Op dit e-mailadres kun je ook een informatiedocument over onze gemeente aanvragen. De gesprekken zullen plaatsvinden op 28 en 29 juni 2022.

Hulp

Omzien naar elkaar is een wezenlijk kenmerk van gemeente zijn. Dat willen we dan ook proberen zo goed mogelijk te doen. Daarom stellen we het op prijs dat jullie ons op de hoogte brengen van belangrijke levensmomenten want dat stelt ons in staat om te helpen. Hoe? Lees verder ( bij ‘Hoe kunnen we helpen’).

ds. Annemarie Rodenburg

Pastoraat: Ziekte, overlijden en overige levensvragen

Onze gemeente is groot en heeft veel leden die verspreid wonen over heel Meppel. We weten dus niet automatisch hoe het met iedereen gaat. Maar als er iets speelt, willen we heel graag naast je staan. Daarom werken wij met het systeem van pastoraat op afroep. Dit betekent dat je zelf aan ons moet doorgeven of je contact met iemand van de kerk wilt. Als je te maken hebt met zaken van leven of dood, ziekte, scheiding of als je gewoon graag af en toe een gesprek wilt met iemand, dan kun je bellen of mailen met de coördinator van jouw wijk. Zij regelt dan dat een contactpersoon, ouderling of predikant contact met je opneemt. Omdat we zo groot zijn hebben we onze gemeente opgedeeld in 6 wijken. Elke wijk heeft een eigen coördinator. In het kerkblad kun je vinden wie jouw coördinator is en hoe je haar kunt bereiken. Op deze website kun je onder het kopje “Dienen” vinden wie jouw coördinator is.

Pastoraat betekent vooral omzien naar elkaar. Als je denkt dat een mede gemeentelid in jouw omgeving behoefte zou kunnen hebben aan pastoraat kun je dat ook melden bij de coördinator.
* Contactpersonen zijn over het algemeen mensen die bij jou in de wijk wonen en die op verzoek bij je op bezoek kunnen komen.
* Ouderlingen zijn ingedeeld per leeftijdscategorie. Er zijn in totaal 4 categorieën.

Voor de jongeren onder de 25 jaar zijn er 2 jeugdouderlingen. De overige mensen zijn ingedeeld in de leeftijdscategorie  25-50, 50-75 en 75 jaar en ouder. Wil je meer informatie over een specifieke leeftijdscategorie, klik dan op de bijbehorende onderstaande button.

Zoals gezegd willen we ook met liefde betrokken zijn bij moeilijke en verdrietige momenten zoals ziekte, scheiding en overlijden maar het kan ook zijn dat je graag in gesprek wilt over andere levensvragen. Neem in deze gevallen contact op met de predikant of de coördinator van het wijkteam en deze zullen jullie op alle mogelijke manieren proberen te helpen.