Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Hulp

Omzien naar elkaar is een wezenlijk kenmerk van gemeente zijn. Dat willen we dan ook proberen zo goed mogelijk te doen. Daarom stellen we het op prijs dat jullie ons op de hoogte brengen van belangrijke levensmomenten want dat stelt ons in staat om te helpen. Hoe? Lees verder ( bij ‘Hoe kunnen we helpen’).

Geboorte

We stellen het op prijs als jullie ons laten weten als jullie een kindje gekregen hebben. Je kunt een kaartje of een berichtje sturen naar één van de predikanten of het Kerkelijk Bureau.  Wij kondigen op zondag de geboorte af en zetten een roos in de kerk die na de dienst bij jullie gebracht wordt.

Nieuwkomers

De coördinator krijgt van het Kerkelijk Bureau door wanneer een nieuw ingekomene in Meppel komt wonen. De contactpersoon ontvangt van de coördinator een inschrijfformulier voor een Nieuwkomer en gaat naar het betreffende adres. Ze verwelkomt de Nieuwkomer(s) en geeft de nodige informatie. Ook overhandigen ze een welkomsttasje met o.a. de foto van het wijkteam. De contactpersoon vult samen met de Nieuwkomer(s) het inschrijfformulier in en

Bloemendienst

Contactpersoon: Roelie Bloemert en Conny Hofsink De bloemen die tijdens de eredienst in de kerk staan, zijn bestemd voor zieke gemeenteleden en voor gemeenteleden die een bemoediging nodig hebben. Als u gemeenteleden weet die daarvoor in aanmerking komen, kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon: of stuurt u een mail aan bloemengroet@pgmeppel.nl.

Commissie Vorming & Toerusting

De Commissie Vorming en Toerusting verzorgt bijeenkomsten waarin gemeenteleden toegerust worden in hun geloof en het samen gemeente-zijn. Dit kunnen zowel eenmalige als structurele bijeenkomsten zijn.  De thema’s variëren van bijbels-theologisch tot breed sociaal-maatschappelijk.  Voorzitter: Jelly Koot // vormingentoerusting@pgmeppel.nlPredikant: Ds. Siebe Sijtsema // siebesijtsema@gmail.com, 06 30561556