Papa/ mama – café

Het papa/ mama – café van 6 mei zal niet doorgaan vanwege de meivakantie.

Vrijdag 20 mei is er weer papa/mama-café. Hanneke en Lauren zullen in elk geval aanwezig zijn, dus Lauren kijkt uit naar leuke speelmaatjes! We hopen veel ouders te ontvangen in de oppasruimte van de Samenstroom (vanaf 9:30 uur). Koffie, thee en speelgoed worden geregeld!

Lunch voor liefhebbers

Op donderdag 5 mei wordt weer de lunch voor liefhebbers georganiseerd. Het bleek een leuke gelegenheid om onder het genot van soep en een broodje elkaar te ontmoeten.

Wilt u ook meedoen, dan kunt u zich tot uiterlijk maandag 2 mei per mail opgeven via lunch@pgmeppel.nl (we moeten immers weten voor hoeveel mensen we de lunch moeten organiseren.
We vragen een kleine vrijwillige bijdrage van €2,50 per persoon

Hulp

Omzien naar elkaar is een wezenlijk kenmerk van gemeente zijn. Dat willen we dan ook proberen zo goed mogelijk te doen. Daarom stellen we het op prijs dat jullie ons op de hoogte brengen van belangrijke levensmomenten want dat stelt ons in staat om te helpen. Hoe? Lees verder ( bij ‘Hoe kunnen we helpen’).

ds. Annemarie Rodenburg

Pastoraat: Ziekte, overlijden en overige levensvragen

Onze gemeente is groot en heeft veel leden die verspreid wonen over heel Meppel. We weten dus niet automatisch hoe het met iedereen gaat. Maar als er iets speelt, willen we heel graag naast je staan. Daarom werken wij met het systeem van pastoraat op afroep. Dit betekent dat je zelf aan ons moet doorgeven of je contact met iemand van de kerk wilt. Als je te maken hebt met zaken van leven of dood, ziekte, scheiding of als je gewoon graag af en toe een gesprek wilt met iemand, dan kun je bellen of mailen met de coördinator van jouw wijk. Zij regelt dan dat een contactpersoon, ouderling of predikant contact met je opneemt. Omdat we zo groot zijn hebben we onze gemeente opgedeeld in 6 wijken. Elke wijk heeft een eigen coördinator. In het kerkblad kun je vinden wie jouw coördinator is en hoe je haar kunt bereiken. Op deze website kun je onder het kopje “Dienen” vinden wie jouw coördinator is.

Pastoraat betekent vooral omzien naar elkaar. Als je denkt dat een mede gemeentelid in jouw omgeving behoefte zou kunnen hebben aan pastoraat kun je dat ook melden bij de coördinator.
* Contactpersonen zijn over het algemeen mensen die bij jou in de wijk wonen en die op verzoek bij je op bezoek kunnen komen.
* Ouderlingen zijn ingedeeld per leeftijdscategorie. Er zijn in totaal 4 categorieën.

Voor de jongeren onder de 25 jaar zijn er 2 jeugdouderlingen. De overige mensen zijn ingedeeld in de leeftijdscategorie  25-50, 50-75 en 75 jaar en ouder. Wil je meer informatie over een specifieke leeftijdscategorie, klik dan op de bijbehorende onderstaande button.

Zoals gezegd willen we ook met liefde betrokken zijn bij moeilijke en verdrietige momenten zoals ziekte, scheiding en overlijden maar het kan ook zijn dat je graag in gesprek wilt over andere levensvragen. Neem in deze gevallen contact op met de predikant of de coördinator van het wijkteam en deze zullen jullie op alle mogelijke manieren proberen te helpen.

Geboorte/ Dopen

We stellen het op prijs als jullie ons laten weten als jullie een kindje gekregen hebben. Je kunt een kaartje of een berichtje sturen naar één van de predikanten of het Kerkelijk Bureau. 

Wij kondigen op zondag de geboorte af en zetten een roos in de kerk die na de dienst bij jullie gebracht wordt. Ook komt één van de predikanten jullie graag geluk wensen en een kinderbijbel aanbieden. 

Vanzelfsprekend vinden we het ook prachtig als jullie besluiten je kindje te laten dopen. 

Laat dit dan weten aan de predikant. Deze kan je vertellen hoe één en ander geregeld is en welke doopzondagen vastgesteld zijn.  Voorafgaande aan de doopdienst vindt een doopgesprek plaats. Elk kind dat gedoopt is krijgt een doopkraal. De kraal komt vervolgens aan de doopkralenketting. Als uw zoon/ dochter vier jaar oud is mag hij/zij naar de kindernevendienst. U ontvangt dan een uitnodiging en tijdens deze dienst krijgt u ook de doopkraal aangeboden. Op de doopkraal staat de naam van het kind en de geboortedatum.

Doopvont

Doopdienst

Een impressie van een doopdienst.

Hoe we kunnen helpen

Wij willen graag betrokken zijn bij jullie en zeker bij belangrijke levensmomenten.  Dat kunnen mooie en vrolijke momenten zijn maar ook verdrietige, zoals een overlijden. Dan ook willen we graag naast je staan en waar mogelijk helpen. U kunt ook in het stilte centrum terecht mocht u daar behoefte aan hebben. U kunt dan een kaarsje aansteken.


Mochten er vragen zijn van heel andere aard, neem dan contact op met iemand van het wijkteam, een predikant of de voorzitter van de kerkenraad.

Nieuwkomers

De coördinator krijgt van het Kerkelijk Bureau door wanneer een nieuw ingekomene in Meppel komt wonen. De contactpersoon ontvangt van de coördinator een inschrijfformulier voor een Nieuwkomer en gaat naar het betreffende adres. Ze verwelkomt de Nieuwkomer(s) en geeft de nodige informatie. Ook overhandigen ze een welkomsttasje met o.a. de foto van het wijkteam.

De contactpersoon vult samen met de Nieuwkomer(s) het inschrijfformulier in en levert dit ingevulde formulier daarna in bij het Kerkelijk Bureau.

Voor gemeenteleden die voor het eerst in Meppel zijn komen wonen, organiseren wij eenmaal per jaar een korte bijeenkomst na de eredienst in de Samenstroom. Dan zijn de nieuwkomers welkom om even met elkaar koffie te drinken en met elkaar kennis te maken in de Samenstroom.
De predikanten en (eventueel) ouderlingen zijn dan ook aanwezig en er zal u in het kort uitleg gegeven worden over het reilen en zeilen van onze wijkgemeente.
De nieuwkomers ontvangen daarvoor tijdig een schriftelijke uitnodiging.