De eerste collecte van de zondag is vaak bestemd voor diaconaal werk. Deze korte omschrijving dekt de lading behoorlijk. De opbrengsten uit deze collecten worden gebruikt voor alle, door de diaconie gehonoreerde aanvragen, voor financiële steun. Dit kan uiteenlopen van financiële steun dichtbij – het financieel helpen van een gezin waar de koelkast op een wel zeer ongunstig moment kapot gaat – tot financiële steun in het buitenland – denk aan de financiële hulp na bijv. een natuurramp.

Om dit iets meer te structureren is er door de diaconie een noodfonds in het leven geroepen. Hiervoor zal op regelmatige basis worden gecollecteerd. De opbrengsten uit deze collecten zullen uitsluitend worden gebruikt voor noodhulp waar ook ter wereld. We kunnen hierdoor ook sneller inspelen op deze nood. Het organiseren van een collecte inclusief een goede publiciteit vergt minimaal enkele weken. Meestal is de nood echter hoog en acuut waardoor de tijd om iets goed te organiseren vaak ontbreekt. In de toekomst zal daarom acute noodhulp door de diaconie worden gehonoreerd vanuit dit noodfonds. Achteraf wordt u hierover geïnformeerd via Gaandeweg en de bouwstenen.

Noodhulp voor acute nood waar ook ter wereld.