Contactpersoon: Roelie Bloemert en Conny Hofsink

De bloemen die tijdens de eredienst in de kerk staan, zijn bestemd voor zieke gemeenteleden en voor gemeenteleden die een bemoediging nodig hebben. Als u gemeenteleden weet die daarvoor in aanmerking komen, kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon: of stuurt u een mail aan bloemengroet@pgmeppel.nl.