Beeldmerk De Samenstroom

Pierre van Leeuwen beschrijft de achtergrond van het door hem ontworpen logo:

De naam De Samenstroom drukt uit dat in dit Kerkelijk Centrum, mensen met al hun verschillen, kunnen samenstromen. Een stroom is in beweging, is levend water. Zo ook zijn wij als Protestantse Gemeente in beweging en zoeken we onze weg in geloof waarbij we willen samenwerken met verschillende stromingen in de samen-leving.


Ook verwijst de naam naar de historie van Meppel waar vroeger op de Groenmarkt een eiermarkt was die mensen deed samenstromen. Bovendien liep er een gracht van de Tipbrug via de Prinsengracht en Prinsenstraat (Groenmarkt) naar het Kerkplein waar de Grote Kerk staat.

Bij het ontwerpen van het logo werd ik geïnspireerd door een aantal van deze uitgangspunten.

Bij de eerste schetsen op papier viel mijn oog op een aantal woorden die in de naam naar voren komen.

Samen, Stroom Amen & Mens

Daarom heb ik de letter A in een golfbeweging laten vloeien.

De letters S wat vergroot en de medeklinkers feestelijk laten dansen tussen de rest zo heb ik geprobeerd het geheel in beweging te brengen

Kortom: De Samenstroom is de kerk waar mensen samen komen om hun geloof te belijden Amen!

Beeldmerk

Toelichting op het nieuwe beeldmerk
De naam De Samenstroom drukt uit dat in dit Kerkelijk Centrum, mensen met al hun verschillen, kunnen samenstromen. Een stroom is in beweging, is levend water. Zo ook zijn wij als Protestantse Gemeente in beweging en zoeken we onze weg in geloof waarbij we willen samenwerken met verschillende stromingen in de samen-leving.

Ook verwijst de naam naar de historie van Meppel waar vroeger op de Groenmarkt een eiermarkt was die mensen deed samenstromen. Bovendien liep er een gracht van de Tipbrug via de Prinsengracht en Prinsenstraat (Groenmarkt) naar het Kerkplein waar de Grote Kerk staat.
 
Bij het ontwerpen van het logo werd ik geïnspireerd door een aantal van deze uitgangspunten.
Bij de eerste schetsen op papier viel mijn oog op een aantal woorden die in de naam naar voren komen.

Samen. Stroom Amen & Mens
 
Daarom heb ik de letter A in een golfbeweging laten vloeien.
De letters S wat vergroot en de medeklinkers feestelijk laten dansen tussen de rest zo heb ik geprobeerd het geheel in beweging te brengen
 
Kortom: De Samenstroom is de kerk waar mensen samen komen om hun geloof te belijden Amen! Pierre van Leeuwen.

Pastoraat: Ziekte, overlijden en overige levensvragen

Onze gemeente is groot en heeft veel leden die verspreid wonen over heel Meppel. We weten dus niet automatisch hoe het met iedereen gaat. Maar als er iets speelt, willen we heel graag naast je staan. Daarom werken wij met het systeem van pastoraat op afroep. Dit betekent dat je zelf aan ons moet doorgeven of je contact met iemand van de kerk wilt. Als je te maken hebt met zaken van leven of dood, ziekte, scheiding of als je gewoon graag af en toe een gesprek wilt met iemand, dan kun je bellen of mailen met de coördinator van jouw wijk. Zij regelt dan dat een contactpersoon, ouderling of predikant contact met je opneemt. Omdat we zo groot zijn hebben we onze gemeente opgedeeld in 6 wijken. Elke wijk heeft een eigen coördinator. In het kerkblad kun je vinden wie jouw coördinator is en hoe je haar kunt bereiken. Op deze website kun je onder het kopje “Dienen” vinden wie jouw coördinator is.

Pastoraat betekent vooral omzien naar elkaar. Als je denkt dat een mede gemeentelid in jouw omgeving behoefte zou kunnen hebben aan pastoraat kun je dat ook melden bij de coördinator.
* Contactpersonen zijn over het algemeen mensen die bij jou in de wijk wonen en die op verzoek bij je op bezoek kunnen komen.
* Ouderlingen zijn ingedeeld per leeftijdscategorie. Er zijn in totaal 4 categorieën.

Voor de jongeren onder de 25 jaar zijn er 2 jeugdouderlingen. De overige mensen zijn ingedeeld in de leeftijdscategorie  25-50, 50-75 en 75 jaar en ouder. Wil je meer informatie over een specifieke leeftijdscategorie, klik dan op de bijbehorende onderstaande button.

Zoals gezegd willen we ook met liefde betrokken zijn bij moeilijke en verdrietige momenten zoals ziekte, scheiding en overlijden maar het kan ook zijn dat je graag in gesprek wilt over andere levensvragen. Neem in deze gevallen contact op met de predikant of de coördinator van het wijkteam en deze zullen jullie op alle mogelijke manieren proberen te helpen.

Hoe we kunnen helpen

Wij willen graag betrokken zijn bij jullie en zeker bij belangrijke levensmomenten.  Dat kunnen mooie en vrolijke momenten zijn maar ook verdrietige, zoals een overlijden. Dan ook willen we graag naast je staan en waar mogelijk helpen. U kunt ook in het stilte centrum terecht mocht u daar behoefte aan hebben. U kunt dan een kaarsje aansteken.


Mochten er vragen zijn van heel andere aard, neem dan contact op met iemand van het wijkteam, een predikant of de voorzitter van de kerkenraad.

Kerkradio

Contactpersoon: dhr. B. Nijkamp, tel: 0522-259623, email: anijkamp@ziggo.nl

De uitzendingen van de erediensten vanuit de Samenstroom zijn overal in Nederland via internet te beluisteren op computer, laptop of speciaal internetkastje.
U kunt voor een korte periode of voor onbepaalde tijd gebruik maken van deze mogelijkheid. Voor info en ook voor inlichtingen betreffende gebruik van de kerkradio tijdens bijzondere erediensten, rouw- en trouwdiensten kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersonen:
Dhr. B. Nijkamp               tel. 0522-259623       e-mail: anijkamp@ziggo.nl

ZWO commissie

De letters ZWO staan voor: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

De diaconie richt zich daarbij op twee hoofdthema’s. Dat zijn: ‘bevorderen van de beeldvorming en betrokkenheid bij ZWO’ en ‘bewustwording van de relatie van ZWO met ons eigen dagelijkse leven’. Zo zijn er kortdurende acties voor bijv. de Voedselbank.

Om de beeldvorming en betrokkenheid te bevorderen hebben we als belangrijkste middel gekozen voor jaarlijkse acties. Die houdt in dat we steeds een kalenderjaar geld inzamelen voor twee goede doelen. De doelen hebben bij voorkeur een directe relatie met Meppel en omgeving, bijvoorbeeld omdat een doel gesteund wordt door een stichting bij ons in de buurt. We staan uiteraard open voor suggesties van gemeenteleden om doelen voor te stellen. Het voordeel van doelen die een directe relatie hebben met Meppel is dat ze daardoor ‘ver weg‘ zijn maar toch ook ‘dichtbij’. De mensen die vanuit Meppel betrokken zijn bij de doelen kunnen immers in de diensten of op gemeenteavonden vertellen over hun doel en ook vragen beantwoorden. Jaarlijkse vragen we in drie speciale diensten aandacht voor ZWO – met de nadruk op de langlopende projecten: het jaarlijkse project en daarnaast voor Samen Solidair (Stichting Meppel voor Jemen en Stichting Ondersteuning Christenen Burkina Faso). Op de werelddiaconaat zondagen in februari en in oktober wordt hier aandacht aan gegeven en resultaten van de ondersteuning worden hier ook gemeld.
Welke relatie heeft ZWO met je dagelijkse leven? We vragen aandacht voor wat ZWO kan betekenen voor je eigen handelen hier en nu. Niet iedereen hoeft een stichting op te richten voor een goed doel, ver overzee. U kunt door bewust om te gaan met wat u geeft, koopt en eet ook een bijdrage leveren aan ZWO. Daarbij kunt u denken aan het kopen van Fair Trade producten of bewust kiezen bij welke bank je spaart. Wat doet die bank met uw geld? Maar ook brieven schrijven voor Amnesty International is een manier om je naaste ver weg te steunen. De schrijfacties in onze gemeente worden trouwens verzorgd door gemeenteleden en is geen actie van de ZWO-commissie. Maar we ondersteunen dit van harte.

Als diakenen zijn wij actief voor de ZWO maar we staan ook open voor deelname van gemeenteleden. Dus als je enthousiast bent geworden over wat we doen, neem dan gerust contact met ons op.

Diaconie: diaconie@pgmeppel.nl