We zijn een actieve gemeente waar heel veel gebeurt en veel activiteiten aangeboden worden. Soms zijn dat eenmalige activiteiten, zoals een kringavond maar ook zijn er structurele activiteiten, zoals gesprekskringen. We hopen in het nieuwe seizoen weer heel veel te kunnen aanbieden.
De gesprekskringen gaan door. Lees meer Vorming en Toerusting.

Jeugd- en jongerenwerk

Gelukkig zijn we een gemeente waarin ook veel kinderen en jongeren meedoen. Daarom wordt er voor hen ook veel georganiseerd. Wat allemaal?  Je leest het hier …Jeugdwerk

Buitenlands Project

We vinden het belangrijk om als kerk te proberen ‘de wereld iets mooier te maken’. 
Dat kan bijvoorbeeld door te werken aan een project in een land waar de omstandigheden veel slechter zijn dan  in Nederland. Daarom proberen we elke 3 jaar een ‘buitenlands project’ te organiseren.
Lees meer Buitenlandprojecten

Financieel bijdragen

Kerk zijn is Pro Deo (voor God) maar niet gratis.  Daarom vragen we in januari van elk jaar aan gemeenteleden om een vrijwillige bijdrage te geven aan de kerk (actie Kerkbalans).
Daarnaast zijn er elke zondag twee collectes: de 1e voor de Diaconie en de 2e voor de Kerk.
Meedoen aan de collecte kan door te geven in de collectezak of via de appostelapp
Lees meer Financieel meedoen

Vacatures

In een actieve en levende gemeente gebeurt veel maar moet ook veel gebeuren en gedaan worden. Gelukkig zijn ruim 400 vrijwilligers actief maar er zijn altijd meer handen nodig.
Wil je weten wie er nodig zijn en of daar iets voor jou bij zit?
Lees meer Vacatures