JLH Introductie

Begin 2022 kwam er groen licht voor het Joods Leerhuis in de PG Meppel, de Samenstroom.

Waarom Joods, denkt u wellicht?

Graag verwijzen wij naar de brochure “Onopgeefbaar verbonden”. Een handreiking voor een kerkbreed gesprek over Kerk en Israël. Bij de documenten kunt u deze brochure lezen.

Plaats binnen de geloofsgemeenschap PG Meppel:

Het JLH valt binnen het aandachtsgebied Pastoraat en vorming.

In het woord vooraf van de genoemde brochure, lezen we: Deze brochure wil mensen met elkaar in gesprek brengen over ‘de weg van God met Israël ’ en onze onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël .

Visies op Israël zijn nog te vaak gepolariseerd. Het gesprek hierover is fundamenteel voor het verstaan van onze identiteit.

Opzet van de JLH avonden:

Joods Leerhuis (JHL) is bedoeld om met elkaar te spreken over onze identiteit in het kader zoals hiervoor genoemd. Kennen we de Joodse identiteit van Jezus?

Geen contrasten Jood en Christen, maar wat verbindt ons ten diepste? Is dat een belijden dat de wortels van ons Christelijk geloof liggen in het Jodendom? Maar dat is het dan ook?

Voor de rest is het grote verhaal van de Eeuwige met zijn volk Israël voor ons niet relevant?

Of toch wel? Gaan we direct van de zondeval (Gen.) naar (Mattheus) , de komst van Jezus?

Wat is dan de relevantie van de tussenliggende boeken in de Bijbel?

Mogelijk zijn we in de tijd “geblokkeerd” geraakt in ons denken over Israël ?

In de gesprekken en studies willen we met elkaar zoeken naar de raakvlakken. Ervaring leert dat bij het openen van de Bijbel de Thora dichterbij komt. De Hebreeuwse context laten we daarbij aan bod komen. Vaak staat er meer dan wij lezen.

Het JLH is dus niet opgezet met als doel dat wij ons als Jood gaan gedragen.

Zij hebben hun eigen cultuur evenals wij.

De Bijbel leert ons dat Jezus werd geboren in een Joods gezin, opgroeide en leefde als Jood.

Hij de Thora las, naar de Synagoge ging, de Sjabbat hield, de Feesten van God vierde, zoals gebruikelijk in Israël tot op vandaag.

Hij stierf als Jood, “Koning der Joden” en dat Hij bij de Eeuwige is als Jood en terugkomt als Jood.

Dat roept ons op om te lezen en te horen hoe Hij in zijn wandel op aarde sprak over

zijn visie op Thora en het leven. De Emmaüsgangers leerde Hij op basis van Wet, Profeten en Geschriften. Toen werden hun ogen/hart geopend.

Het kan zomaar zijn dat we het verhaal van de Messias volop lezen in het verhaal van Jozef.

U /jij bent van harte welkom.

A.D. (Onno) Visser

Papa/ mama – café

Het papa/ mama – café van 6 mei zal niet doorgaan vanwege de meivakantie.

Vrijdag 20 mei is er weer papa/mama-café. Hanneke en Lauren zullen in elk geval aanwezig zijn, dus Lauren kijkt uit naar leuke speelmaatjes! We hopen veel ouders te ontvangen in de oppasruimte van de Samenstroom (vanaf 9:30 uur). Koffie, thee en speelgoed worden geregeld!

Lunch voor liefhebbers

Op donderdag 5 mei wordt weer de lunch voor liefhebbers georganiseerd. Het bleek een leuke gelegenheid om onder het genot van soep en een broodje elkaar te ontmoeten.

Wilt u ook meedoen, dan kunt u zich tot uiterlijk maandag 2 mei per mail opgeven via lunch@pgmeppel.nl (we moeten immers weten voor hoeveel mensen we de lunch moeten organiseren.
We vragen een kleine vrijwillige bijdrage van €2,50 per persoon

Top2000 dienst 2021

Liturgie top2000 dienst zondag 26 december 2021
(2e Kerstdag) – 10:00u

Online dienst – op 26 december vanaf 10:00u te bekijken via ons YouTube kanaal.

Thema: Thuis!

Voorganger: Ds. Annemarie Rodenburg
Ouderling van dienst: Joyca van der Linde
Diaken:
Gert de Groot
Lector: Jelly Koot
Kind van de zondag: Zidney
Muziek: Top2000band en jeugdband ‘One Step Closer’, onder leiding van: Melcher de Vries
Facilitaire zaken:
Harm Hoekerswever

Bij elk nummer staat een verwijzing naar de songtekst of zie onderaan de liturgie voor alle songteksten.

Bekijk hier de video op ons PGMkanaal op YouTube:

https://youtube.com/video/HqaZt9QMwq8


Muziek voor de dienst: Jeugdband ‘One Step Closer’

Streets – Kensington
De inspiratie voor deze song kwam voor tekstschrijver en zanger Youssef “van mensen om me heen die zeiden dat ik iets niet kon bereiken: De wiskundeleraar op de middelbare school die zei dat een herkansing geen zin meer had. Dat ik beter kon stoppen. Dat was altijd voor mij juist motivatie om dingen wel te doen.” ‘Streets’  is een lied over veerkracht, over steeds weer opstaan: I’ll rise and guess where I will go! (Klik hier voor de songtekst.)

What about us – Pink
Met “What About Us” wil zangeres Pink een krachtige boodschap van verdraagzaamheid overbrengen. Het is een aanklacht tegen politieke machthebbers die kwetsbare burgers vergeten. Maar je kunt er ook een aanklacht tot God in horen, net als het volk Israël soms uitroept in de psalmen: Bent u ons vergeten God? In de videoclip van het nummer zien we hoe Pink minderheidsgroepen in de spotlight zet. (Klik hier voor de songtekst.)

Feel invincible – Skillet
Het nummer Feel invincible van de Amerikaanse christelijke rockband Skillet gaat over het gevoel dat je onaanraakbaar en niet te verslaan bent, als je de kracht van God voelt. Het gaat over zoeken naar dat, wat je door de dag heen helpt. Ook als de dagen soms moeilijk zijn. (Klik hier voor de songtekst)


Vervolg dienst:Welkom door de ouderling van dienst.

Welkom door ouderling van dienst

Startlied: Castle on the Hill – Ed Sheeran

Opening van de dienst – uitleg thema ‘Thuis!’

Muziek: Hier – Bløf

Gebed

Muziek: Het dorp – Wim Sonneveld

Bijbel: Het verhaal van de verloren zoon (Lucas 15:11-32)- deel 1 (de zoon gaat op weg)

11Jezus gaf ook dit voorbeeld: ‘Een man had twee zonen. 12De jongste zoon zei tegen zijn vader: ‘Vader, ik wil mijn deel van de erfenis nu hebben.’ De vader gaf hem wat hij vroeg. 13Een paar dagen later pakte de zoon al zijn spullen bij elkaar en ging weg. Hij ging naar een ver land. Daar gaf hij al zijn geld uit aan een leven vol plezier.
14Toen alles op was, kwam er een grote hongersnood in dat verre land. De zoon had niets meer te eten. 15Daarom ging hij werken bij één van de mensen in dat land. Die stuurde hem naar het veld om op de varkens te passen.

 16De zoon had zo’n honger dat hij zelfs het varkensvoer op wilde eten. Maar niemand gaf hem iets. 17Toen dacht hij: Thuis hebben zelfs de armste knechten altijd genoeg te eten. En ik ga hier dood van de honger! 18Ik zal naar mijn vader teruggaan en tegen hem zeggen: ‘Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. 19Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn. Behandel mij voortaan net zoals uw armste knechten.’
20Toen ging de zoon terug naar zijn vader.

Muziek: Op fietse – Skik

Bijbel: Het verhaal van de verloren zoon – deel 2 (de zoon komt weer thuis)

De vader zag zijn zoon al vanuit de verte aankomen. En meteen kreeg hij medelijden. Hij rende naar zijn zoon toe, sloeg zijn armen om hem heen en kuste hem. 21De zoon zei: ‘Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn.’

22Maar de vader zei tegen zijn knechten: ‘Haal snel mijn mooiste jas voor mijn zoon en trek hem die aan. Doe een ring om zijn vinger en doe schoenen aan zijn voeten. 23Haal het vetste kalf en slacht het. We gaan eten en feestvieren! 24Want mijn zoon was dood, maar nu leeft hij weer. Ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer gevonden.’ Toen gingen ze feestvieren.

25De oudste zoon was nog op het land. Toen hij thuiskwam, hoorde hij dat er muziek gemaakt werd, en dat er werd gedanst. 26Hij riep één van de knechten en vroeg waarom er feest was. 27De knecht zei: ‘Je broer leeft nog! Hij is terug, en je vader heeft het vetste kalf laten slachten.’

28Toen werd de oudste zoon kwaad. Hij wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader kwam naar hem toe en zei: ‘Ga toch mee naar binnen.’ 29Maar de zoon antwoordde: ‘Ik werk nu al heel veel jaren voor u. En ik heb altijd gedaan wat u van mij vroeg. Toch hebt u voor mij nooit een dier laten slachten. Niet eens een geitje om feest te vieren met mijn vrienden. 30Maar nu komt die zoon van u thuis en voor hem slacht u het vetste kalf! Terwijl hij uw geld heeft uitgegeven aan de hoeren.’

31Toen zei de vader: ‘Lieve jongen, jou heb ik altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. 32Maar we kunnen niet anders dan blij zijn en feestvieren. Want je broer was dood, maar hij leeft weer. We waren hem kwijt, maar nu hebben we hem weer gevonden.’’

Muziek: Home – Chris Daughtry

Korte overdenking

Muziek: Naar huis – Acda en de Munnik

Moment van de kaarsen
Muziek tijdens aansteken kaarsen: Homesick – Dua Lipa & Door de wind – Miss Montreal

Gebed

Toelichting collecte

Slotlied: Take me home, country roads – John Denver

Zegen


Muziek na de dienst: keuze top2000band


Songteksten

Feel invincible – Skillet

Target on my back lone survivor lasts

They got me in their sights

No surrender no

Trigger fingers go

Living the dangerous life

Hey, hey, hey everyday when I wake

I’m trying to get up, they’re knocking me down

Chewing me up, spitting me out

Hey, hey, hey when I need to be saved

You’re making me strong, you’re making me stand

Never will fall, never will end
Shot like a rocket up into the sky

Nothing could stop me tonight

Refrein: You make me feel invincible

Earthquake, powerful

Just like a tidal wave

You make me brave

You’re my titanium

Fight song, raising up

Like a roar of victory in a stadium

Who can touch me ‘cause I’m (I’m made of fire)

Who can stop me tonight (I’m hard wired)

You make me feel invincible

I feel, I feel it

Invincible

I feel, I feel it

Invincible

Here we go again I will not give in

I’ve got a reason to fight

Every day we choose

We might win or lose

This is the dangerous life

Hey, hey, hey everyday when I wake

They say that I’m gone; they say that they’ve won

The bell has been rung, it’s over and done

Hey, hey, hey when I need to be saved

They counting me out, but this is my round

(You in my corner look at me now)

Shot like a rocket up into the sky

Nothing could stop me tonight

Refrein

You make me feel invincible

You make me feel invincible

Shot like a rocket up into the sky

Not gonna stop, invincible

Refrein

What about us – Pink

We are searchlights, we can see in the dark

We are rockets, pointed up at the stars

We are billions of beautiful hearts

And you sold us down the river too far

Refrein: What about us?

What about all the times you said you had the answers?

What about us?

What about all the broken happy ever afters?

What about us?

What about all the plans that ended in disaster?

What about love? What about trust?

What about us?

We are problems that want to be solved

We are children that need to be loved

We were willing, we came when you called

But man, you fooled us, enough is enough, oh

Refrein

Sticks and stones, they may break these bones

But then I’ll be ready, are you ready?

It’s the start of us, waking up, come on

Are you ready? I’ll be ready

I don’t want control, I want to let go

Are you ready? I’ll be ready

‘Cause now it’s time to let them know we are ready

What about us?

Refrein

Streets – Kensington

So, whenever they’ll say that all we had is bound to fall

Oh, together we’ll stay (when you get in our way, when you get in our way)

Strange, how everything seems to float in grey and drown in gold

Stay, and everything’s save (when we’re pulling our way, when we’re pulling our own way down)

I’ll rise and guess where I will go

I’ll rise and guess where I (go)

Refrein:

Where do we go when the streets are calling? (Calling, calling)

How do we know when we each stop falling? (Falling, falling)

Say, that everything caves in on our way to grander goals

Wait, and everything’s save (when we let it all in, let it all in)

How, letting it rain, our own distress, our own mistakes

Wait, till everything breaks (when we’re pulling our way, when we’re pulling our own way down)

I’ll rise and guess where I will go

I’ll rise and guess where I (go)

Refrein 2x
I’ll rise and guess where I will go

I’ll rise and guess where I will

I’ll rise and guess where I will go

I’ll rise and guess where I will

Refrein 3x

Castle on the hill – Ed Sheeran

When I was six years old, I broke my leg

I was running from my brother and his friends

And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down

I was younger then, take me back to when I

Found my heart and broke it here

Made friends and lost them through the years

And I’ve not seen the roaring fields in so long

I know I’ve grown, but I can’t wait to go home

Refrein:

I’m on my way

Driving at 90 down those country lanes

Singing to Tiny Dancer

And I miss the way you make me feel, and it’s real

When we watched the sunset over the castle on the hill

Fifteen years old and smoking hand-rolled cigarettes

Running from the law through the backfields and

Getting drunk with my friends

Had my first kiss on a Friday night

I don’t reckon that I did it right, but

I was younger then, take me back to when

We found weekend jobs, when we got paid

We’d buy cheap spirits and drink them straight

Me and my friends have not thrown up in so long

Oh, how we’ve grown, but I can’t wait to go home

Refrein

One friend left to sell clothes

One works down by the coast

One had two kids, but lives alone

One’s brother overdosed

One’s already on his second wife

One’s just barely getting by, but

These people raised me

And I can’t wait to go home

And I’m on my way

I still remember these old country lanes

When we did not know the answers

And I miss the way you make me feel, and it’s real

When we watched the sunset over the castle on the hill

Over the castle on the hill

Over the castle on the hill

Muziek: Hier – Bløf

De lentewind die waaide

Werd al zwoeler en je zwaaide

Was het moeilijk om te merken

Dat ik de zoen die jij me toe blies

Niet meer meekreeg toen ik wegreed

Je keek me na, ik deed mijn ogen dicht

Ik zag nog je gezicht maar was alleen

Alleen met mijn vrienden

En ik wist dat het al laat was

En dat jij steeds sneller uit het zicht verdween

Ik kan alleen maar spelen, mijn noten en mijn rol

Dat is niets om te delen, en het maakt mijn leegte vol

Refrein: Hier ben ik veilig, hier ben ik sterk

Hier ben ik heilig, dit is mijn kerk

Dit is mijn haven, hier leg ik aan

Hier kan ik slapen, hier moet ik staan

Hier ligt mijn hart voor jou


Ik kijk je aan, je doet je ogen dicht

Je weet waarom ik hier sta en je lacht

Ik richt mijn blik op heel je wezen en je weet dat ik kan lezen

Wat je denkt en wat je nu van mij verwacht

Ik kan alleen maar spelen, mijn noten en mijn rol

Dat moet ik hier wel delen, het maakt mijn leegte vol

Refrein 3x

Muziek: Het dorp – Wim Sonneveld

Thuis heb ik nog een ansichtkaart
waarop een kerk een kar met paard,
een slagerij J. van der Ven
Een kroeg, een juffrouw op de fiets
Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets,
maar het is waar ik geboren ben

Dit dorp
Ik weet nog hoe het was
De boerenkind’ren in de klas
Een kar die ratelt op de keien
Het raadhuis met een pomp ervoor
Een zandweg tussen koren door
Het vee, de boerderijen

Refrein: En langs het tuinpad van m’n vader
Zag ik de hoge bomen staan
Ik was een kind en wist niet beter
Dan dat ’t nooit voorbij zou gaan

Wat leefden ze eenvoudig toen
In simp’le huizen tussen groen
Met boerenbloemen en een heg
Maar blijkbaar leefden ze verkeerd
Het dorp is gemoderniseerd
En nou zijn ze op de goeie weg
Want ziet, hoe rijk het leven is
Ze zien de televisiequiz
En wonen in betonnen dozen
Met flink veel glas, dan kun je zien,
hoe of het bankstel staat bij Mien
en d’r dressoir met plastic rozen

En langs het tuinpad van m’n vader
Zag ik de hoge bomen staan
Ik was een kind en wist niet beter
Dan dat ’t nooit voorbij zou gaan

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar
In minirok en Beatle-haar
en joelt wat mee met beat-muziek
Ik weet wel het is hun goeie recht
De nieuwe tijd, net wat u zegt
Maar het maakt me wat melancholiek
Ik heb hun vaders nog gekend
Ze kochten zoethout voor een cent
Ik zag hun moeders touwtjespringen
Dat dorp van toen, het is voorbij
Dit is al wat er bleef voor mij
Een ansicht en herinneringen

Toen ik langs het tuinpad van m’n vader
de hoge bomen nog zag staan
Ik was een kind, hoe kon ik weten
Dat dat voorgoed voorbij zou gaan

Muziek: Op fietse – Skik

k trap de fietse deur ’t buulzand hen

Op ’n zandpad tussen Slien en Erm

En as ik dalijk eben in Diphoorn ben

dan fiets ik deur

Langs Ermerzand goa’k op Veenoord an

Neij Amsterdam en dan langs ’t Dommerskanaal

En as ik dan de kassen zie
dan fiets ik deur

Want ik wul aal wieder ik wul alles zien

De leste mooie dag van ’t joar misschien

Alhoewel ’t met de winterdag ok donders mooi kan wezen

Ik wul aal wieder deur noar Weiteveen

Want achter op ’t veld daor ma ‘k graag wezen

A’k hier zo fietse en ’t weijt nie slim

Dan giet ’t haost vanzölf

Refrein:

Wie döt mij wat, wie döt mij wat

Wie döt mij wat vandage
‘k Heb de banden vol met wind

Nee ik heb ja niks te klagen

Wie döt mij wat, wie döt mij wat

Wie döt mij wat vandage

‘k zol haost zeggen, jao het mag wel zo

Trap de fietse deur ’t buulzand hen

Op ’n zandpad langs de Duutse grens

Ik denk da’k dalijk even kieken gao in’t buutenland

De gruppe over, op naor Schöningsdorf

Ik stao eben te kieken bij’n iemenkörf

En ik stao hier even te denken wat za’k nou doen

Links of recht deur

Want ik wul aal wieder nog naor Hebelmeer

’n kaorte he’k nie neudig want ik ken ’t hier

Want a’k daor dalijk over ’n slootie gao

Dan ben’k weer terug in Nederland

Ik wul aal weer wieder nog naor Barger-Compas

Naor Klazienaveen-Noord en ’t Oostersebos

A’k hier zo fietse en ’t weijt nie slim

Dan giet ’t haost vanzölf

Refrein

‘k gao nou over Barger-Oosterveld

Over ’t schoelpattie kort daor bij de Honeywell

En dan recht deur tot de brugge van Oranjedorp

’n stukkie Bladderswieke en dan de Herendiek

En a’k pastoorse bos en de toren zie

Dan fiets ik deur want ’t weijt nie slim

’t giet vandaag vanzölf

Refrein 2x

Muziek: Home – Chris Daughtry
I’m staring out into the night, trying to hide the pain
I’m going to the place where love
And feeling good don’t ever cost a thing
And the pain you feel’s a different kind of pain

Refrein: Well, I’m going home, back to the place where I belong
And where your love has always been enough for me
I’m not running from, no, I think you got me all wrong
I don’t regret this life I chose for me
But these places and these faces are getting old
So I’m going home, well I’m going home

The miles are getting longer, it seems, the closer I get to you
I’ve not always been the best man or friend for you
But your love it makes true and I don’t know why
You always seem to give me another try

Refrein

Be careful what you wish for ‘cause you just might get it all
You just might get it all and then some you don’t want
Be careful what you wish for ‘cause you just might get it all
You just might get it all, yeah

Refrein

Muziek: Naar huis – Acda en de Munnik

Daar sta je dan’s Avonds twintig over elf

Op een strand

Sigaretten weg te werken

Even de ruimte,

Dat was alles wat je wou

Even alleen

Want je had zoveel te verwerken

En kijk eens aan

Daar staat de grote denker

Aan het werk

Op de grens van land en zee

De achtste dag

Dus vier dagen te gaan nog

Terwijl het leed wel was geleden op dag twee

Refrein: Naar huis

Naar huis

Ik wil naar huis

Naar huis

Het leek zo mooi

Even wat tijd voor jezelf

Maar je hebt jezelf niet zo gek veel te vertellen

Dus je staat maar op

En sleept je naar het strand

Tot het moment komt dat je eindelijk mag bellen

Maar niet vandaag

Dat mag pas morgen

En dat komt eigenlijk door wat ze gister zei

Ze zei: ‘Lief, als je niets hebt te vertellen

Dan hoef je niet te bellen, volgens mij’

Refrein

Je denkt: Kom op,

Genoeg om niets getreurd

Hou eens op met dat huilen naar de maan

Nog een kwartier

Dan is het twaalf uur geweest

Dus theoretisch nog maar drie dagen te gaan

Dan mag je naar huis

Refrein

Homesick – Dua Lipa

Here, where the sky’s falling
I’m covered in blue
I’m running and I’m crawling
Fighting for you
When the rain stops, then, darling
What will I do?
And I know I go all in
But why do I?

You give me a reason, something to believe in
I know, I know, I know
You give me a meaning, something I can breathe in
I know, I know, I know
It’s a bittersweet feeling
Longing, and I’m leaving
I go, I go, I go
But I wish I was there with you
Oh, I wish I was there with you

There’s a crack in my window
A bird in my room
Angels all over
That watch over you

When I’m walking on water
All my dreams have come true
Still, nothing means nothing
Without you
You

You give me a reason, something to believe in
I know, I know, I know
You give me a meaning, something I can breathe in
I know, I know, I know
It’s a bittersweet feeling
Longing, and I’m leaving
I go, I go, I go

Tell my heart to lie, but I know deep inside it’s true
That I wish I was there with you
That I wish I was there with you
Oh, I wish I was there with you

(2x)

Door de wind – Miss Montreal

Ik zie je voor me met m’n ogen dicht
Ik kan je voelen met m’n hart op slot
Ik hoor je praten, maar je bent er niet
Nee, je bent er niet

En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen
En je mag nog niet sterven want ik
Kan je niet missen
Ik kan je niet missen

Refrein: Door de wind
Door de regen
Dwars door alles heen
Door de storm
Al zit alles me tegen
Door jou ben ik nooit alleen

Ik voel je naast me als ik ’s nachts op straat wil vergeten
Wat in mijn ogen staat geschreven
Je moest eens weten
En ik wil me verliezen in de roes van een winnaar
En ik zou willen schreeuwen maar ik kan alleen zingen

Ik kan alleen zingen

Refrein

Door een zee van afstand
Door een muur van leegte
Door een land van stilte
Door m’n hele leven

Refre
in

Slotlied: Take me home, country roads – John Denver

Almost heaven, West Virginia
Blue Ridge Mountains, Shenandoah River
Life is old there, older than the trees
Younger than the mountains, blowing like a breeze

Refrein: Country roads, take me home
To the place I belong
West Virginia, mountain mama
Take me home, country roads

All my memories gather round her
Miner’s lady, stranger to blue water
Dark and dusty, painted on the sky
Misty taste of moonshine, teardrop in my eye

Refrein

I hear her voice, in the morning hour she calls me
The radio reminds me of my home far away
And driving down the road I get a feeling
That I should have been home yesterday, yesterday

Top2000 dienst 2021

Liturgie top2000 dienst zondag 26 december 2021
(2e Kerstdag) – 10:00u

Online dienst – op 26 december vanaf 10:00 u te bekijken via ons YouTube-kanaal.

Thema: Thuis!

Voorganger: Ds. Annemarie Rodenburg
Ouderling van dienst: Joyca van der Linde
Diaken:
Gert de Groot
Lector: Jelly Koot
Kind van de zondag: Zidney
Muziek: Top2000band en jeugdband ‘One Step Closer’, onder leiding van: Melcher de Vries
Facilitaire zaken:
Harm Hoekerswever

Bij elk nummer staat een verwijzing naar de songtekst of zie onderaan de liturgie voor alle songteksten.

Bekijk hier de video op ons PGMkanaal iop YouTube:

https://youtube.com/video/HqaZt9QMwq8


Muziek voor de dienst: Jeugdband ‘One Step Closer’

Streets – Kensington
De inspiratie voor deze song kwam voor tekstschrijver en zanger Youssef “van mensen om me heen die zeiden dat ik iets niet kon bereiken: De wiskundeleraar op de middelbare school die zei dat een herkansing geen zin meer had. Dat ik beter kon stoppen. Dat was altijd voor mij juist motivatie om dingen wel te doen.” ‘Streets’  is een lied over veerkracht, over steeds weer opstaan: I’ll rise and guess where I will go! (Klik hier voor de songtekst.)

What about us – Pink
Met “What About Us” wil zangeres Pink een krachtige boodschap van verdraagzaamheid overbrengen. Het is een aanklacht tegen politieke machthebbers die kwetsbare burgers vergeten. Maar je kunt er ook een aanklacht tot God in horen, net als het volk Israël soms uitroept in de psalmen: Bent u ons vergeten God? In de videoclip van het nummer zien we hoe Pink minderheidsgroepen in de spotlight zet. (Klik hier voor de songtekst.)

Feel invincible – Skillet
Het nummer Feel invincible van de Amerikaanse christelijke rockband Skillet gaat over het gevoel dat je onaanraakbaar en niet te verslaan bent, als je de kracht van God voelt. Het gaat over zoeken naar dat, wat je door de dag heen helpt. Ook als de dagen soms moeilijk zijn. (Klik hier voor de songtekst)


Vervolg dienst:Welkom door de ouderling van dienst.

Welkom door ouderling van dienst

Startlied: Castle on the Hill – Ed Sheeran

Opening van de dienst – uitleg thema ‘Thuis!’

Muziek: Hier – Bløf

Gebed

Muziek: Het dorp – Wim Sonneveld

Bijbel: Het verhaal van de verloren zoon (Lucas 15:11-32)- deel 1 (de zoon gaat op weg)

11Jezus gaf ook dit voorbeeld: ‘Een man had twee zonen. 12De jongste zoon zei tegen zijn vader: ‘Vader, ik wil mijn deel van de erfenis nu hebben.’ De vader gaf hem wat hij vroeg. 13Een paar dagen later pakte de zoon al zijn spullen bij elkaar en ging weg. Hij ging naar een ver land. Daar gaf hij al zijn geld uit aan een leven vol plezier.
14Toen alles op was, kwam er een grote hongersnood in dat verre land. De zoon had niets meer te eten. 15Daarom ging hij werken bij één van de mensen in dat land. Die stuurde hem naar het veld om op de varkens te passen.

 16De zoon had zo’n honger dat hij zelfs het varkensvoer op wilde eten. Maar niemand gaf hem iets. 17Toen dacht hij: Thuis hebben zelfs de armste knechten altijd genoeg te eten. En ik ga hier dood van de honger! 18Ik zal naar mijn vader teruggaan en tegen hem zeggen: ‘Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. 19Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn. Behandel mij voortaan net zoals uw armste knechten.’
20Toen ging de zoon terug naar zijn vader.

Muziek: Op fietse – Skik

Bijbel: Het verhaal van de verloren zoon – deel 2 (de zoon komt weer thuis)

De vader zag zijn zoon al vanuit de verte aankomen. En meteen kreeg hij medelijden. Hij rende naar zijn zoon toe, sloeg zijn armen om hem heen en kuste hem. 21De zoon zei: ‘Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn.’

22Maar de vader zei tegen zijn knechten: ‘Haal snel mijn mooiste jas voor mijn zoon en trek hem die aan. Doe een ring om zijn vinger en doe schoenen aan zijn voeten. 23Haal het vetste kalf en slacht het. We gaan eten en feestvieren! 24Want mijn zoon was dood, maar nu leeft hij weer. Ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer gevonden.’ Toen gingen ze feestvieren.

25De oudste zoon was nog op het land. Toen hij thuiskwam, hoorde hij dat er muziek gemaakt werd, en dat er werd gedanst. 26Hij riep één van de knechten en vroeg waarom er feest was. 27De knecht zei: ‘Je broer leeft nog! Hij is terug, en je vader heeft het vetste kalf laten slachten.’

28Toen werd de oudste zoon kwaad. Hij wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader kwam naar hem toe en zei: ‘Ga toch mee naar binnen.’ 29Maar de zoon antwoordde: ‘Ik werk nu al heel veel jaren voor u. En ik heb altijd gedaan wat u van mij vroeg. Toch hebt u voor mij nooit een dier laten slachten. Niet eens een geitje om feest te vieren met mijn vrienden. 30Maar nu komt die zoon van u thuis en voor hem slacht u het vetste kalf! Terwijl hij uw geld heeft uitgegeven aan de hoeren.’

31Toen zei de vader: ‘Lieve jongen, jou heb ik altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. 32Maar we kunnen niet anders dan blij zijn en feestvieren. Want je broer was dood, maar hij leeft weer. We waren hem kwijt, maar nu hebben we hem weer gevonden.’’

Muziek: Home – Chris Daughtry

Korte overdenking

Muziek: Naar huis – Acda en de Munnik

Moment van de kaarsen
Muziek tijdens aansteken kaarsen: Homesick – Dua Lipa & Door de wind – Miss Montreal

Gebed

Toelichting collecte

Slotlied: Take me home, country roads – John Denver

Zegen


Muziek na de dienst: keuze top2000band


Songteksten

Feel invincible – Skillet

Target on my back lone survivor lasts

They got me in their sights

No surrender no

Trigger fingers go

Living the dangerous life

Hey, hey, hey everyday when I wake

I’m trying to get up, they’re knocking me down

Chewing me up, spitting me out

Hey, hey, hey when I need to be saved

You’re making me strong, you’re making me stand

Never will fall, never will end
Shot like a rocket up into the sky

Nothing could stop me tonight

Refrein: You make me feel invincible

Earthquake, powerful

Just like a tidal wave

You make me brave

You’re my titanium

Fight song, raising up

Like a roar of victory in a stadium

Who can touch me ‘cause I’m (I’m made of fire)

Who can stop me tonight (I’m hard wired)

You make me feel invincible

I feel, I feel it

Invincible

I feel, I feel it

Invincible

Here we go again I will not give in

I’ve got a reason to fight

Every day we choose

We might win or lose

This is the dangerous life

Hey, hey, hey everyday when I wake

They say that I’m gone; they say that they’ve won

The bell has been rung, it’s over and done

Hey, hey, hey when I need to be saved

They counting me out, but this is my round

(You in my corner look at me now)

Shot like a rocket up into the sky

Nothing could stop me tonight

Refrein

You make me feel invincible

You make me feel invincible

Shot like a rocket up into the sky

Not gonna stop, invincible

Refrein

What about us – Pink

We are searchlights, we can see in the dark

We are rockets, pointed up at the stars

We are billions of beautiful hearts

And you sold us down the river too far

Refrein: What about us?

What about all the times you said you had the answers?

What about us?

What about all the broken happy ever afters?

What about us?

What about all the plans that ended in disaster?

What about love? What about trust?

What about us?

We are problems that want to be solved

We are children that need to be loved

We were willing, we came when you called

But man, you fooled us, enough is enough, oh

Refrein

Sticks and stones, they may break these bones

But then I’ll be ready, are you ready?

It’s the start of us, waking up, come on

Are you ready? I’ll be ready

I don’t want control, I want to let go

Are you ready? I’ll be ready

‘Cause now it’s time to let them know we are ready

What about us?

Refrein

Streets – Kensington

So, whenever they’ll say that all we had is bound to fall

Oh, together we’ll stay (when you get in our way, when you get in our way)

Strange, how everything seems to float in grey and drown in gold

Stay, and everything’s save (when we’re pulling our way, when we’re pulling our own way down)

I’ll rise and guess where I will go

I’ll rise and guess where I (go)

Refrein:

Where do we go when the streets are calling? (Calling, calling)

How do we know when we each stop falling? (Falling, falling)

Say, that everything caves in on our way to grander goals

Wait, and everything’s save (when we let it all in, let it all in)

How, letting it rain, our own distress, our own mistakes

Wait, till everything breaks (when we’re pulling our way, when we’re pulling our own way down)

I’ll rise and guess where I will go

I’ll rise and guess where I (go)

Refrein 2x
I’ll rise and guess where I will go

I’ll rise and guess where I will

I’ll rise and guess where I will go

I’ll rise and guess where I will

Refrein 3x

Castle on the hill – Ed Sheeran

When I was six years old, I broke my leg

I was running from my brother and his friends

And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down

I was younger then, take me back to when I

Found my heart and broke it here

Made friends and lost them through the years

And I’ve not seen the roaring fields in so long

I know I’ve grown, but I can’t wait to go home

Refrein:

I’m on my way

Driving at 90 down those country lanes

Singing to Tiny Dancer

And I miss the way you make me feel, and it’s real

When we watched the sunset over the castle on the hill

Fifteen years old and smoking hand-rolled cigarettes

Running from the law through the backfields and

Getting drunk with my friends

Had my first kiss on a Friday night

I don’t reckon that I did it right, but

I was younger then, take me back to when

We found weekend jobs, when we got paid

We’d buy cheap spirits and drink them straight

Me and my friends have not thrown up in so long

Oh, how we’ve grown, but I can’t wait to go home

Refrein

One friend left to sell clothes

One works down by the coast

One had two kids, but lives alone

One’s brother overdosed

One’s already on his second wife

One’s just barely getting by, but

These people raised me

And I can’t wait to go home

And I’m on my way

I still remember these old country lanes

When we did not know the answers

And I miss the way you make me feel, and it’s real

When we watched the sunset over the castle on the hill

Over the castle on the hill

Over the castle on the hill

Muziek: Hier – Bløf

De lentewind die waaide

Werd al zwoeler en je zwaaide

Was het moeilijk om te merken

Dat ik de zoen die jij me toe blies

Niet meer meekreeg toen ik wegreed

Je keek me na, ik deed mijn ogen dicht

Ik zag nog je gezicht maar was alleen

Alleen met mijn vrienden

En ik wist dat het al laat was

En dat jij steeds sneller uit het zicht verdween

Ik kan alleen maar spelen, mijn noten en mijn rol

Dat is niets om te delen, en het maakt mijn leegte vol

Refrein: Hier ben ik veilig, hier ben ik sterk

Hier ben ik heilig, dit is mijn kerk

Dit is mijn haven, hier leg ik aan

Hier kan ik slapen, hier moet ik staan

Hier ligt mijn hart voor jou


Ik kijk je aan, je doet je ogen dicht

Je weet waarom ik hier sta en je lacht

Ik richt mijn blik op heel je wezen en je weet dat ik kan lezen

Wat je denkt en wat je nu van mij verwacht

Ik kan alleen maar spelen, mijn noten en mijn rol

Dat moet ik hier wel delen, het maakt mijn leegte vol

Refrein 3x

Muziek: Het dorp – Wim Sonneveld

Thuis heb ik nog een ansichtkaart
waarop een kerk een kar met paard,
een slagerij J. van der Ven
Een kroeg, een juffrouw op de fiets
Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets,
maar het is waar ik geboren ben

Dit dorp
Ik weet nog hoe het was
De boerenkind’ren in de klas
Een kar die ratelt op de keien
Het raadhuis met een pomp ervoor
Een zandweg tussen koren door
Het vee, de boerderijen

Refrein: En langs het tuinpad van m’n vader
Zag ik de hoge bomen staan
Ik was een kind en wist niet beter
Dan dat ’t nooit voorbij zou gaan

Wat leefden ze eenvoudig toen
In simp’le huizen tussen groen
Met boerenbloemen en een heg
Maar blijkbaar leefden ze verkeerd
Het dorp is gemoderniseerd
En nou zijn ze op de goeie weg
Want ziet, hoe rijk het leven is
Ze zien de televisiequiz
En wonen in betonnen dozen
Met flink veel glas, dan kun je zien,
hoe of het bankstel staat bij Mien
en d’r dressoir met plastic rozen

En langs het tuinpad van m’n vader
Zag ik de hoge bomen staan
Ik was een kind en wist niet beter
Dan dat ’t nooit voorbij zou gaan

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar
In minirok en Beatle-haar
en joelt wat mee met beat-muziek
Ik weet wel het is hun goeie recht
De nieuwe tijd, net wat u zegt
Maar het maakt me wat melancholiek
Ik heb hun vaders nog gekend
Ze kochten zoethout voor een cent
Ik zag hun moeders touwtjespringen
Dat dorp van toen, het is voorbij
Dit is al wat er bleef voor mij
Een ansicht en herinneringen

Toen ik langs het tuinpad van m’n vader
de hoge bomen nog zag staan
Ik was een kind, hoe kon ik weten
Dat dat voorgoed voorbij zou gaan

Muziek: Op fietse – Skik

k trap de fietse deur ’t buulzand hen

Op ’n zandpad tussen Slien en Erm

En as ik dalijk eben in Diphoorn ben

dan fiets ik deur

Langs Ermerzand goa’k op Veenoord an

Neij Amsterdam en dan langs ’t Dommerskanaal

En as ik dan de kassen zie
dan fiets ik deur

Want ik wul aal wieder ik wul alles zien

De leste mooie dag van ’t joar misschien

Alhoewel ’t met de winterdag ok donders mooi kan wezen

Ik wul aal wieder deur noar Weiteveen

Want achter op ’t veld daor ma ‘k graag wezen

A’k hier zo fietse en ’t weijt nie slim

Dan giet ’t haost vanzölf

Refrein:

Wie döt mij wat, wie döt mij wat

Wie döt mij wat vandage
‘k Heb de banden vol met wind

Nee ik heb ja niks te klagen

Wie döt mij wat, wie döt mij wat

Wie döt mij wat vandage

‘k zol haost zeggen, jao het mag wel zo

Trap de fietse deur ’t buulzand hen

Op ’n zandpad langs de Duutse grens

Ik denk da’k dalijk even kieken gao in’t buutenland

De gruppe over, op naor Schöningsdorf

Ik stao eben te kieken bij’n iemenkörf

En ik stao hier even te denken wat za’k nou doen

Links of recht deur

Want ik wul aal wieder nog naor Hebelmeer

’n kaorte he’k nie neudig want ik ken ’t hier

Want a’k daor dalijk over ’n slootie gao

Dan ben’k weer terug in Nederland

Ik wul aal weer wieder nog naor Barger-Compas

Naor Klazienaveen-Noord en ’t Oostersebos

A’k hier zo fietse en ’t weijt nie slim

Dan giet ’t haost vanzölf

Refrein

‘k gao nou over Barger-Oosterveld

Over ’t schoelpattie kort daor bij de Honeywell

En dan recht deur tot de brugge van Oranjedorp

’n stukkie Bladderswieke en dan de Herendiek

En a’k pastoorse bos en de toren zie

Dan fiets ik deur want ’t weijt nie slim

’t giet vandaag vanzölf

Refrein 2x

Muziek: Home – Chris Daughtry
I’m staring out into the night, trying to hide the pain
I’m going to the place where love
And feeling good don’t ever cost a thing
And the pain you feel’s a different kind of pain

Refrein: Well, I’m going home, back to the place where I belong
And where your love has always been enough for me
I’m not running from, no, I think you got me all wrong
I don’t regret this life I chose for me
But these places and these faces are getting old
So I’m going home, well I’m going home

The miles are getting longer, it seems, the closer I get to you
I’ve not always been the best man or friend for you
But your love it makes true and I don’t know why
You always seem to give me another try

Refrein

Be careful what you wish for ‘cause you just might get it all
You just might get it all and then some you don’t want
Be careful what you wish for ‘cause you just might get it all
You just might get it all, yeah

Refrein

Muziek: Naar huis – Acda en de Munnik

Daar sta je dan’s Avonds twintig over elf

Op een strand

Sigaretten weg te werken

Even de ruimte,

Dat was alles wat je wou

Even alleen

Want je had zoveel te verwerken

En kijk eens aan

Daar staat de grote denker

Aan het werk

Op de grens van land en zee

De achtste dag

Dus vier dagen te gaan nog

Terwijl het leed wel was geleden op dag twee

Refrein: Naar huis

Naar huis

Ik wil naar huis

Naar huis

Het leek zo mooi

Even wat tijd voor jezelf

Maar je hebt jezelf niet zo gek veel te vertellen

Dus je staat maar op

En sleept je naar het strand

Tot het moment komt dat je eindelijk mag bellen

Maar niet vandaag

Dat mag pas morgen

En dat komt eigenlijk door wat ze gister zei

Ze zei: ‘Lief, als je niets hebt te vertellen

Dan hoef je niet te bellen, volgens mij’

Refrein

Je denkt: Kom op,

Genoeg om niets getreurd

Hou eens op met dat huilen naar de maan

Nog een kwartier

Dan is het twaalf uur geweest

Dus theoretisch nog maar drie dagen te gaan

Dan mag je naar huis

Refrein

Homesick – Dua Lipa

Here, where the sky’s falling
I’m covered in blue
I’m running and I’m crawling
Fighting for you
When the rain stops, then, darling
What will I do?
And I know I go all in
But why do I?

You give me a reason, something to believe in
I know, I know, I know
You give me a meaning, something I can breathe in
I know, I know, I know
It’s a bittersweet feeling
Longing, and I’m leaving
I go, I go, I go
But I wish I was there with you
Oh, I wish I was there with you

There’s a crack in my window
A bird in my room
Angels all over
That watch over you

When I’m walking on water
All my dreams have come true
Still, nothing means nothing
Without you
You

You give me a reason, something to believe in
I know, I know, I know
You give me a meaning, something I can breathe in
I know, I know, I know
It’s a bittersweet feeling
Longing, and I’m leaving
I go, I go, I go

Tell my heart to lie, but I know deep inside it’s true
That I wish I was there with you
That I wish I was there with you
Oh, I wish I was there with you

(2x)

Door de wind – Miss Montreal

Ik zie je voor me met m’n ogen dicht
Ik kan je voelen met m’n hart op slot
Ik hoor je praten, maar je bent er niet
Nee, je bent er niet

En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen
En je mag nog niet sterven want ik
Kan je niet missen
Ik kan je niet missen

Refrein: Door de wind
Door de regen
Dwars door alles heen
Door de storm
Al zit alles me tegen
Door jou ben ik nooit alleen

Ik voel je naast me als ik ’s nachts op straat wil vergeten
Wat in mijn ogen staat geschreven
Je moest eens weten
En ik wil me verliezen in de roes van een winnaar
En ik zou willen schreeuwen maar ik kan alleen zingen

Ik kan alleen zingen

Refrein

Door een zee van afstand
Door een muur van leegte
Door een land van stilte
Door m’n hele leven

Refre
in

Slotlied: Take me home, country roads – John Denver

Almost heaven, West Virginia
Blue Ridge Mountains, Shenandoah River
Life is old there, older than the trees
Younger than the mountains, blowing like a breeze

Refrein: Country roads, take me home
To the place I belong
West Virginia, mountain mama
Take me home, country roads

All my memories gather round her
Miner’s lady, stranger to blue water
Dark and dusty, painted on the sky
Misty taste of moonshine, teardrop in my eye

Refrein

I hear her voice, in the morning hour she calls me
The radio reminds me of my home far away
And driving down the road I get a feeling
That I should have been home yesterday, yesterday

Kledingactie COA

Persbericht voor nieuwsbrieven kerken en gemeenten in Meppel

Kleding-inzamelactie voor de asielzoekers op de boot in Meppel

Beste gemeenteleden,

Vanuit de COA kwam er een hulpvraag naar het Leger des Heils voor de asielzoekers op de boot aan de Paradijsweg. Nu het steeds kouder wordt, blijken veel van deze mannen geen of weinig winterkleding bij zich te hebben, vandaar de vraag richting het Leger des Heils. De buurthuiskamer met winkel aan de Havenstraat heeft echter weinig winterkleding voor mannen.

Via Missie in Meppel bereiken we veel kerken in Meppel en hebben we snel een inzamelactie opgezet om het Leger des Heils hierin te helpen.

Wat kunt u inbrengen?

Er is behoefte aan lange broeken, truien, sweaters, shirts en winterjassen voor mannen in maat S, M of L, niet groter. Uiteraard moet het heel en schoon zijn.

Sokken en ondergoed mogen erbij, maar dan wel nieuwe. Handschoenen, mutsen en sjaals zijn ook welkom. Zo mogelijk brengen in een bigshopper of grote tas, die we dan weer kunnen meegeven aan de mannen.

U kunt dit zondagochtend 12 december inleveren in de kerk die u bezoekt.

Of brengen op maandagavond 13 december tussen 18.30 en 20.30 naar het Leger des Heils, Havenstraat 13-15 in Meppel.

Hier wordt het gesorteerd en opgehangen en kunnen de mannen op zaterdag 18 december komen ‘winkelen’. Hiervoor is een goede uitgiftemethode bedacht.

Voor die zaterdag zoeken we nog wat vrijwilligers om 1 à 2 uur te helpen en er een mooie activiteit van te maken. Opgeven bij Sarien Horinga, zie onderstaand telnr. en mailadres.

Laten we de mannen in een koude, onzekere tijd letterlijk en figuurlijk onze warmte geven!

Voor meer info kijk op www.missieinmeppel.nl ,

mail naar s.horinga@legerdesheils.nl of bel of app naar 06-25067697

Buitenlandprojecten

We vinden het belangrijk om als kerk te proberen ‘de wereld iets mooier te maken’. Dat kan bijvoorbeeld door te werken aan een project in een land waar de omstandigheden veel slechter zijn dan in Nederland. Daarom proberen we elke 3 jaar een ‘buitenlands project’ te organiseren. 

De laatste projecten waren in Wit Rusland en Moldavië.

Pastoraat: Ziekte, overlijden en overige levensvragen

Onze gemeente is groot en heeft veel leden die verspreid wonen over heel Meppel. We weten dus niet automatisch hoe het met iedereen gaat. Maar als er iets speelt, willen we heel graag naast je staan. Daarom werken wij met het systeem van pastoraat op afroep. Dit betekent dat je zelf aan ons moet doorgeven of je contact met iemand van de kerk wilt. Als je te maken hebt met zaken van leven of dood, ziekte, scheiding of als je gewoon graag af en toe een gesprek wilt met iemand, dan kun je bellen of mailen met de coördinator van jouw wijk. Zij regelt dan dat een contactpersoon, ouderling of predikant contact met je opneemt. Omdat we zo groot zijn hebben we onze gemeente opgedeeld in 6 wijken. Elke wijk heeft een eigen coördinator. In het kerkblad kun je vinden wie jouw coördinator is en hoe je haar kunt bereiken. Op deze website kun je onder het kopje “Dienen” vinden wie jouw coördinator is.

Pastoraat betekent vooral omzien naar elkaar. Als je denkt dat een mede gemeentelid in jouw omgeving behoefte zou kunnen hebben aan pastoraat kun je dat ook melden bij de coördinator.
* Contactpersonen zijn over het algemeen mensen die bij jou in de wijk wonen en die op verzoek bij je op bezoek kunnen komen.
* Ouderlingen zijn ingedeeld per leeftijdscategorie. Er zijn in totaal 4 categorieën.

Voor de jongeren onder de 25 jaar zijn er 2 jeugdouderlingen. De overige mensen zijn ingedeeld in de leeftijdscategorie  25-50, 50-75 en 75 jaar en ouder. Wil je meer informatie over een specifieke leeftijdscategorie, klik dan op de bijbehorende onderstaande button.

Zoals gezegd willen we ook met liefde betrokken zijn bij moeilijke en verdrietige momenten zoals ziekte, scheiding en overlijden maar het kan ook zijn dat je graag in gesprek wilt over andere levensvragen. Neem in deze gevallen contact op met de predikant of de coördinator van het wijkteam en deze zullen jullie op alle mogelijke manieren proberen te helpen.