Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Buitenlandprojecten

We vinden het belangrijk om als kerk te proberen ‘de wereld iets mooier te maken’. Dat kan bijvoorbeeld door te werken aan een project in een land waar de omstandigheden veel slechter zijn dan in Nederland. Daarom proberen we elke 3 jaar een ‘buitenlands project’ te organiseren.  De laatste projecten waren in Wit Rusland en Moldavië. In

Kerktaxi

Contactpersonen:Renske en Carel Gijsberts Voor gemeenteleden die niet meer in staat zijn zelfstandig naar de kerk te gaan, is er de kerktaxi.Er zijn autobezitters die zich hebben opgegeven om eens in de zoveel tijd met hun auto een gemeentelid van huis op tehalen en naar vde kerk te brengen. Hoe meer kerktaxi’s er kunnen rijden,

Nieuwkomers

De coördinator krijgt van het Kerkelijk Bureau door wanneer een nieuw ingekomene in Meppel komt wonen. De contactpersoon ontvangt van de coördinator een inschrijfformulier voor een Nieuwkomer en gaat naar het betreffende adres. Ze verwelkomt de Nieuwkomer(s) en geeft de nodige informatie. Ook overhandigen ze een welkomsttasje met o.a. de foto van het wijkteam. De contactpersoon vult samen met de Nieuwkomer(s) het inschrijfformulier in en

Commissie Eredienst

De commissie adviseert aan de wijkkerkenraad (gevraagd en ongevraagd) betreffende het beleid van de eredienst. De commissie organiseert en bewaakt de organisatie van de erediensten. De commissie bestaat uit betrokken gemeenteleden, twee organisten, de predikanten, een aantal ouderlingen en een afgevaardigde van de Kindernevendienst. Er zijn erediensten die extra voorbereiding nodig hebben zoals de dienst

Commissie Vorming & Toerusting

De Commissie Vorming en Toerusting verzorgt bijeenkomsten waarin gemeenteleden toegerust worden in hun geloof en het samen gemeente-zijn. Dit kunnen zowel eenmalige als structurele bijeenkomsten zijn.  De thema’s variëren van bijbels-theologisch tot breed sociaal-maatschappelijk.  Voorzitter: Jelly Koot // anjellyna@gmail.comPredikant: Ds. Siebe Sijtsema // siebesijtsema@gmail.com, 06 30561556

Ideeën

Mocht u inspirerende ideeën hebben voor bijvoorbeeld het organiseren van (pastorale) activiteiten dan kunt u dit met ons delen door het contactformulier in te vullen. Andere suggesties zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Meedoen

We zijn een actieve gemeente waar heel veel gebeurt en veel activiteiten aangeboden worden. Soms zijn dat eenmalige activiteiten, zoals een kringavond maar ook zijn er structurele activiteiten, zoals gesprekskringen.Vanwege Corona zijn de meeste activiteiten uitgesteld. We hopen in het nieuwe seizoen weer heel veel te kunnen aanbieden.De gesprekskringen gaan (online) wel door. Lees meer