We stellen het op prijs als jullie ons laten weten als jullie een kindje gekregen hebben. Je kunt een kaartje of een berichtje sturen naar één van de predikanten of het Kerkelijk Bureau. 

Wij kondigen op zondag de geboorte af en zetten een roos in de kerk die na de dienst bij jullie gebracht wordt. Ook komt één van de predikanten jullie graag geluk wensen en een kinderbijbel aanbieden. 

Vanzelfsprekend vinden we het ook prachtig als jullie besluiten je kindje te laten dopen. 

Laat dit dan weten aan de predikant. Deze kan je vertellen hoe één en ander geregeld is en welke doopzondagen vastgesteld zijn.  Voorafgaande aan de doopdienst vindt een doopgesprek plaats. Elk kind dat gedoopt is krijgt een doopkraal. De kraal komt vervolgens aan de doopkralenketting. Als uw zoon/ dochter vier jaar oud is mag hij/zij naar de kindernevendienst. U ontvangt dan een uitnodiging en tijdens deze dienst krijgt u ook de doopkraal aangeboden. Op de doopkraal staat de naam van het kind en de geboortedatum.

Doopvont

Doopdienst

Een impressie van een doopdienst.