Van de commissie ZNA.
(Zoeken Naar Ambtsdragers)
De commissie ZNA is op zoek naar nieuwe ambtsdragers.
Wij hebben een geweldige mooie kerk en een gezellige kerkenraad maar komen helaas ambtsdragers te kort. Wilt u zelf ambtsdrager zijn of weet u iemand die misschien ambtsdrager wil worden.
Wij hebben vacatures voor pastoraat en het CvK.
Wilt u uw talenten inzetten voor onze kerk dan horen we graag van u! U kunt zich aanmelden bij de scriba.                                                    
Voor vrijblijvende inlichtingen kun je/kunt u ook contact opnemen met de ZNA commissie.
Geplaatst 11 maanden geleden

Aanspreekpunt wijkteam
Zoals gezegd, de coördinator is de spin in het web: het aanspreekpunt voor predikant(en), kerkelijk werker(s), ouderlingen, contactpersonen en gemeenteleden.
Gemeenteleden die bezoek/pastoraat wensen, kunnen contact opnemen met een willekeurig lid van het wijkteam. Ontvangt één van hen een verzoek voor Pastoraat, dan wordt dat altijd doorgegeven aan de coördinator. De coördinator beoordeelt, eventueel in overleg, welke vorm van Pastoraat passend is en zet dit in werking. De coördinator bezoekt in principe niet zelf gemeenteleden in de wijk.
De coördinator houdt de lijsten met bezoekadressen van de ouderlingen en de contactpersonen bij.

Voor vrijblijvende inlichtingen kun je/kunt u ook contact opnemen.

Aanspreekpunt wijkteamZoals gezegd, de coördinator is de spin in het web: het aanspreekpunt voor predikant(en), kerkelijk werker(s), ouderlingen, contactpersonen en gemeenteleden.Gemeenteleden die be...View more

Binnen het kerkelijk seizoen organiseren we verschillende activiteiten, waarbij we wel hulp kunnen gebruiken. Lijkt het u leuk om bij activiteiten te helpen/ ondersteuning te bieden, dan kunt u zich opgeven door op deze 'taak' te reageren. U kunt bijvoorbeeld denken aan het helpen bij de startzondag, de knutsel/handwerk ochtend, de Kliederkerk, de buurtmaaltijden etc.

 Voor vrijblijvende inlichtingen kun je/kunt u ook contact opnemen.

Binnen het kerkelijk seizoen organiseren we verschillende activiteiten, waarbij we wel hulp kunnen gebruiken. Lijkt het u leuk om bij activiteiten te helpen/ ondersteuning te bieden, dan kunt u zich o...View more

Geplaatst 11 maanden geleden

De contactpersoon bezoekt gemeenteleden op verzoek van de coördinator. Veelal in geval van jubilea,
verjaardagen of ziekte. Mocht de hulpvraag dusdanig zijn kan er al snel een beroep gedaan worden op ouderling of predikant. Maar ook via gemeenteleden kan er een verzoek tot Pastoraat bij een contactpersoon terecht komen. In dat geval geeft de contactpersoon dit verzoek altijd door aan de coördinator. De coördinator kan dan passend Pastoraat inzetten. De mogelijkheid bestaat namelijk dat er al een contactpersoon gekoppeld is aan dit specifieke adres, of dat er een andere vorm van Pastoraat nodig is. De contactpersoon is meelevend en biedt een luisterend oor. Hij stelt zich betrouwbaar op en zwijgt over vertrouwelijke informatie welke tijdens een bezoek ter sprake kan komen.
Contactpersonen met bestaande bezoekadressen (uit de oude situatie) houden deze bezoekadressen en krijgen in overleg met de coördinator eventueel nieuwe bezoekadressen erbij.

Voor vrijblijvende inlichtingen kun je/kunt u ook contact opnemen.

De contactpersoon bezoekt gemeenteleden op verzoek van de coördinator. Veelal in geval van jubilea,verjaardagen of ziekte. Mocht de hulpvraag dusdanig zijn kan er al snel een beroep gedaan worden op ...View more

Geplaatst 11 maanden geleden

Voor vrijblijvende inlichtingen kun je/kunt u ook contact opnemen.

Vacature penningmeester

Wie komt ons College van Kerkrentmeesters versterken?

Het College van Kerkrentmeesters(CvK) is verantwoordelijk voor de financiële en een groot aantal organisatorische aspecten binnen onze kerkelijke gemeente. Daarnaast beheert het college onze kerkgebouwen en zorgt ervoor dat ze goed onderhouden worden. De variatie in onderwerpen binnen het werkgebied van het college is breed, de functies zijn zeer veelzijdig en in een ontspannen en gezellige sfeer proberen we de taken uit te voeren en te organiseren. Op dit moment zoeken wij een penningmeester die bijdragen willen leveren voor een gezonde gemeente van de Protestantse Gemeente in Meppel.

De penningmeester heeft de volgende hoofdtaken:

· verantwoordelijk voor het vormgeven en uitvoeren van het financiële beheer en

verzekeringen;

· geeft inhoudelijk leiding aan het financieel administratief personeel, beheerder zalen en kantine waaronder vallen: administratie van vrijwillige bijdragen, opstellen/indexeren van huurcontracten, de financiële administratie, administratieve automatisering;

· houdt de meerjarenbegroting actueel, denkt mee en adviseert m.b.t. belangrijke

investeringen/uitgaven en verwerkt de gevolgen hiervan in een meerjarenbegroting;

· stelt tijdig de begroting en de jaarrekening op, bespreekt deze met het CvK en vervolgens met de kerkenraad voor goedkeuring;

· ontwikkelt samen met andere CvK-leden beleidslijnen voor de langere termijn.

We zouden het zeer op prijs stellen als er voor deze functie een vrouw of man zou opstaan om ons te helpen om onze gemeente draaiende te houden. Heb je interesse en wil je ons helpen? Bel of email mij voor aanvullende informatie: Gerrit Aartsen, penningmeester College van Kerkrentmeesters; 06-15695053, gerrit.aartsen@live.nl

Voor vrijblijvende inlichtingen kun je/kunt u ook contact opnemen. Vacature penningmeester Wie komt ons College van Kerkrentmeesters versterken? Het College van Kerkrentmeesters(CvK) is verantwoordeli...View more

Geplaatst 11 maanden geleden

Het Pastoraat 0-25 jaar wordt vorm gegeven door de jeugdouderlingen. Zij werken zelfstandig en maken geen deel uit van de Pastorale Raad. Wel zijn zij in de wijken beschikbaar voor pastoraat in hun leeftijdscategorie. Zij organiseren in het kerkelijk seizoen ook verschillende activiteiten voor de jeugd.

Voor vrijblijvende inlichtingen kun je/kunt u ook contact opnemen.

Het Pastoraat 0-25 jaar wordt vorm gegeven door de jeugdouderlingen. Zij werken zelfstandig en maken geen deel uit van de Pastorale Raad. Wel zijn zij in de wijken beschikbaar voor pastoraat in hun le...View more

Geplaatst 11 maanden geleden

Wie wil pastoraal ouderling worden?
Geef jij om mensen en wil je graag iets betekenen voor een ander?

Taken:
*Samen met anderen bedenken en organiseren pastorale activiteiten
Het gaat om bijeenkomsten die geloof, leven en onderling gesprek kunnen verdiepen
en die mensen met elkaar in contact brengen – onderling pastoraat.

*Bezoekwerk

Bijkomende taken:
*Dienstdoen in de kerkdienst
Enkele keren per jaar

*Vergaderingen:
1 x per maand kerkenraad, 7 x per jaar
1 x per maand Pastorale Raad (overleg ouderlingen)  7 x per jaar.
1 x per jaar Wijkteam (coördinator, ouderlingen en contactpersonen)

Ook is het mogelijk om te kiezen voor het organiseren van pastorale activiteiten of bezoekwerk te verrichten. Beide mogen natuurlijk ook.

We zoeken pastorale ouderlingen voor de leeftijdsgroepen 50-75 en 75>.

Voor vrijblijvende inlichtingen kun je/kunt u ook contact opnemen.

Wie wil pastoraal ouderling worden?Geef jij om mensen en wil je graag iets betekenen voor een ander? Taken:*Samen met anderen bedenken en organiseren pastorale activiteitenHet gaat om bijeenkomsten di...View more