We zijn nog op zoek naar

  • 1 diaken
  • 3 ouderlingen
  • Contactpersonen voor alle wijken

Over deze vacatures kan contact opgenomen worden met de voorzitter van de kerkenraad of de predikant.