Hoe we kunnen helpen

Wij willen graag betrokken zijn bij jullie en zeker bij belangrijke levensmomenten.  Dat kunnen mooie en vrolijke momenten zijn maar ook verdrietige, zoals een overlijden. Dan ook willen we graag naast je staan en waar mogelijk helpen. U kunt ook in het stilte centrum terecht mocht u daar behoefte aan hebben. U kunt dan een kaarsje aansteken.


Mochten er vragen zijn van heel andere aard, neem dan contact op met iemand van het wijkteam, een predikant of de voorzitter van de kerkenraad.

Kerkvervoer

Contactpersonen:
Renske en Carel Gijsberts kerkvervoer@pgmeppel.nl.

Voor gemeenteleden die niet meer in staat zijn zelfstandig naar de kerk te gaan, is er kerkvervoer mogelijk.
Er zijn autobezitters die zich hebben opgegeven om eens in de zoveel tijd met hun auto een gemeentelid van huis op te halen en naar de kerk te brengen. Hoe meer chauffeurs er kunnen rijden, hoe minder vaak men aan de beurt is.
Gaat u ook met uw auto naar de kerk en is er nog een plaats vrij? Wilt u er dan over na denken om zich op te geven voor kerkveroer?

Nieuwkomers

De coördinator krijgt van het Kerkelijk Bureau door wanneer een nieuw ingekomene in Meppel komt wonen. De contactpersoon ontvangt van de coördinator een inschrijfformulier voor een Nieuwkomer en gaat naar het betreffende adres. Ze verwelkomt de Nieuwkomer(s) en geeft de nodige informatie. Ook overhandigen ze een welkomsttasje met o.a. de foto van het wijkteam.

De contactpersoon vult samen met de Nieuwkomer(s) het inschrijfformulier in en levert dit ingevulde formulier daarna in bij het Kerkelijk Bureau.

Voor gemeenteleden die voor het eerst in Meppel zijn komen wonen, organiseren wij eenmaal per jaar een korte bijeenkomst na de eredienst in de Samenstroom. Dan zijn de nieuwkomers welkom om even met elkaar koffie te drinken en met elkaar kennis te maken in de Samenstroom.
De predikanten en (eventueel) ouderlingen zijn dan ook aanwezig en er zal u in het kort uitleg gegeven worden over het reilen en zeilen van onze wijkgemeente.
De nieuwkomers ontvangen daarvoor tijdig een schriftelijke uitnodiging.

Commissie Eredienst

De commissie adviseert aan de wijkkerkenraad (gevraagd en ongevraagd) betreffende het beleid van de eredienst. De commissie organiseert en bewaakt de organisatie van de erediensten. De commissie bestaat uit betrokken gemeenteleden, twee organisten, de predikanten, een aantal ouderlingen en een afgevaardigde van de Kindernevendienst.

Er zijn erediensten die extra voorbereiding nodig hebben zoals de dienst op de Startzondag, de Gedachtenisdienst, de Kerstnachtdienst, de Top-2000-dienst, vespers, zangdiensten en alternatieve diensten.

Voorzitter: dhr. Harm Hoekerswever // eredienst@pgmeppel.nl, 0522 257115


Ideeën

Mocht u inspirerende ideeën hebben voor bijvoorbeeld het organiseren van (pastorale) activiteiten dan kunt u dit met ons delen door het contactformulier in te vullen. Andere suggesties zijn natuurlijk ook van harte welkom.

  Vacatures

  Van de commissie ZNA.
  (Zoeken Naar Ambtsdragers)
  De commissie ZNA is op zoek naar nieuwe ambtsdragers.
  Wij hebben een geweldige mooie kerk en een gezellige kerkenraad maar komen helaas ambtsdragers te kort. Wilt u zelf ambtsdrager zijn of weet u iemand die misschien ambtsdrager wil worden.
  Wij hebben vacatures voor pastoraat en het CvK.
  Wilt u uw talenten inzetten voor onze kerk dan horen we graag van u! U kunt zich aanmelden bij de scriba.                                                    
  Voor vrijblijvende inlichtingen kun je/kunt u ook contact opnemen met de ZNA commissie.
  Geen vacatures gevonden

  Geen vacatures gevonden

  Meedoen

  We zijn een actieve gemeente waar heel veel gebeurt en veel activiteiten aangeboden worden. Soms zijn dat eenmalige activiteiten, zoals een kringavond maar ook zijn er structurele activiteiten, zoals gesprekskringen. We hopen in het nieuwe seizoen weer heel veel te kunnen aanbieden.
  De gesprekskringen gaan door. Lees meer Vorming en Toerusting.

  Jeugd- en jongerenwerk

  Gelukkig zijn we een gemeente waarin ook veel kinderen en jongeren meedoen. Daarom wordt er voor hen ook veel georganiseerd. Wat allemaal?  Je leest het hier …Jeugdwerk

  Buitenlands Project

  We vinden het belangrijk om als kerk te proberen ‘de wereld iets mooier te maken’. 
  Dat kan bijvoorbeeld door te werken aan een project in een land waar de omstandigheden veel slechter zijn dan  in Nederland. Daarom proberen we elke 3 jaar een ‘buitenlands project’ te organiseren.
  Lees meer Buitenlandprojecten

  Financieel bijdragen

  Kerk zijn is Pro Deo (voor God) maar niet gratis.  Daarom vragen we in januari van elk jaar aan gemeenteleden om een vrijwillige bijdrage te geven aan de kerk (actie Kerkbalans).
  Daarnaast zijn er elke zondag twee collectes: de 1e voor de Diaconie en de 2e voor de Kerk.
  Meedoen aan de collecte kan door te geven in de collectezak of via de appostelapp
  Lees meer Financieel meedoen

  Vacatures

  In een actieve en levende gemeente gebeurt veel maar moet ook veel gebeuren en gedaan worden. Gelukkig zijn ruim 400 vrijwilligers actief maar er zijn altijd meer handen nodig.
  Wil je weten wie er nodig zijn en of daar iets voor jou bij zit?
  Lees meer Vacatures

  Top2000 kerkdienst

  De Top2000 staat vol mooie nummers over liefde, hoop en verdriet. Iedereen kent wel een nummer en heeft hier een bepaalde ervaring mee of herinnering aan. Heel veel liedjes blijken prachtig te passen in een kerkdienst. Popmuziek spreekt veel mensen aan, zowel binnen als buiten de kerk. Het blijkt dat veel mensen van buiten de kerk het leuk vinden om zo’n dienst te bezoeken. Wij organiseren één keer per jaar een kerkdienst, waarin popliedjes centraal staan en een relatie wordt gelegd met het christelijk geloof.

  Klik hier voor de liturgie van de top2000 kerkdienst 2021.