De coördinator krijgt van het Kerkelijk Bureau door wanneer een nieuw ingekomene in Meppel komt wonen. De contactpersoon ontvangt van de coördinator een inschrijfformulier voor een Nieuwkomer en gaat naar het betreffende adres. Ze verwelkomt de Nieuwkomer(s) en geeft de nodige informatie. Ook overhandigen ze een welkomsttasje met o.a. de foto van het wijkteam.

De contactpersoon vult samen met de Nieuwkomer(s) het inschrijfformulier in en levert dit ingevulde formulier daarna in bij het Kerkelijk Bureau.

Voor gemeenteleden die voor het eerst in Meppel zijn komen wonen, organiseren wij eenmaal per jaar een korte bijeenkomst na de eredienst in de Samenstroom. Dan zijn de nieuwkomers welkom om even met elkaar koffie te drinken en met elkaar kennis te maken in de Samenstroom.
De predikanten en (eventueel) ouderlingen zijn dan ook aanwezig en er zal u in het kort uitleg gegeven worden over het reilen en zeilen van onze wijkgemeente.
De nieuwkomers ontvangen daarvoor tijdig een schriftelijke uitnodiging.