In een actieve en levende gemeente gebeurt veel maar moet ook veel gebeuren en gedaan worden. Gelukkig zijn ruim 400 vrijwilligers actief maar er zijn altijd meer handen nodig.

Wil je weten wie er nodig zijn en of daar iets voor jou bij zit?

We zijn nog op zoek naar

  • 1 diaken
  • 3 ouderlingen
  • Contactpersonen

Over deze vacatures kan contact opgenomen worden met de voorzitter van de kerkenraad of één van de predikanten.