Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Bloemendienst

Contactpersoon: Roelie Bloemert en Conny Hofsink De bloemen die tijdens de eredienst in de kerk staan, zijn bestemd voor zieke gemeenteleden en voor gemeenteleden die een bemoediging nodig hebben. Als u gemeenteleden weet die daarvoor in aanmerking komen, kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon.