Marieke Wapenaar is sinds 1 januari 20203 als kerkmusicus verbonden aan de Protestantse gemeente te Meppel. Zij leidt de cantorij, is het aanspreekpunt voor kerk muzikale vragen en hoofd van het organistenteam. Voor allerhande (kerk-)muzikale vragen kunt u contact opnemen met: kerkmusicus@pgmeppel.nl of door te bellen naar tel: 06-11431162


Over Marieke Wapenaar – Appelo

Het kerkmuzikale begin ligt voor Marieke bij haar jeugd in Meppel, toen ze bij Nico Verrips in het kinderkoor en later de Cantorij van de Grote- of Mariakerk zong. Muziek en zang bleven haar vergezellen, ook in haar opleiding en werk als maatschappelijk werkster. In haar toenmalige woonplaats Nootdorp is zij ruim 25 jaar geleden in de Prot. Gemeente een kinderkoor en volwassen cantorij begonnen, bijna 20 jaar was ze dirigent van een RK jongerenkoor, had een vrouwenkwartet en een tiener- zanggroepje. Op allerlei  manieren heeft ze in de kerkmuziek ervaring opgedaan, koren geleid en workshops gegeven en heeft via opleidingen tot kerkmusicus in Rotterdam en Den Haag de bevoegdheden behaald voor zowel de Protestantse als de Rooms Katholieke Kerk. Sinds 2020 woont ze weer in Meppel, waar ze na vertrek van Johan Smit de functie van Kerkmusicus in de Samenstroom kreeg.

Met haar inzet voor de zang en muziek in deze gemeente hoopt zij dat, zoals ooit een koorlid van haar verwoordde “ het elastiekje tussen God en de zanger weer wat strakker wordt”.

Al wat ik kan is zingen voor U,
een lied, niet groter dan het hier en nu:
al wat het leven mij zeggen wil zeg ik aan U.

Al wat ik kan is roepen tot U,
een stem, niet groter dan het hier en nu:
al wat mijn adem aan woorden vindt zeg ik aan U.

Al wat ik kan is uitzien naar U, 
een oog niet groter dan het hier en nu:
al wat de morgen mij brengen zal dank ik aan U.

Al wat ik kan is zingen van U,
een mens niet groter dan het hier en nu:
al wat U ooit in mijn lied weerklinkt dank ik aan U.

( tekst Henk Jongerius, uit “ zangen van zoeken en zien”)