In de jaren 50 opgericht door Be Hollander, toen nog een kinderkoor en meisjeskoor, later een kerkkoor. Van 1953 -1998 onder bezielende leiding van Nico Verrips werd het de cantorij.
Toen Nico Verrips stopte, ging de leiding over in handen van Klaas Stok en na zijn vertrek naar Zutphen is Mannes Hofsink benoemd als cantor –organist. Sedert januari 2023 is Marieke Wapenaar aangesteld als Kerkmusicus en heeft zij de leiding over de Cantorij.

De hoofdtaak van de cantorij is: het meewerken aan de erediensten. Zo helpt de cantorij bij het aanleren van nieuwe liederen. Bij de introductie van het komende nieuwe liedboek zal dat uiteraard ook regelmatig het geval zijn. Ook bij vespers vervult de cantorij een prominente rol.

In de tientallen jaren van haar bestaan heeft de cantorij meerdere malen contacten gehad met andere koren, niet alleen in ons land, maar ook in Duitsland en Frankrijk.

Een ieder die graag zingt en kerkmuziek een warm hart toedraagt, is hierbij van harte uitgenodigd om eens een repetitie bij te wonen. Deze repetities vinden plaats op dinsdagavond van 19.30u.- 21.30u. in de Samenstroom.

U kunt per e-mail contact opnemen met het secretariaat van de cantorij: cantorijmeppel@gmail.com