Startpagina

Nieuws

Voorbereiden op kerst

Als voorbereiding op het komende kerstfeest worden er in Meppel in de Adventstijd
Avondgebeden gehouden. Het doel van deze momenten is ruimte bieden om stil te
worden vanbinnen. Ruimte om jezelf open te stellen en je voor te bereiden op het
kerstfeest – de komst van het Licht in de wereld; Jezus. Het zijn momenten van
bezinning en inspiratie door gebed, stilte, muziek en (koor)zang bedoeld als een oase
in ons dagelijks leven.
Iedere dinsdagavond in de adventsperiode wordt er om 19:30 een Avondgebed in
Advent gehouden. Deze oecumenische avondgebeden worden geleid door
voorgangers van diverse kerkgenootschappen in Meppel en hebben een interkerkelijk
karakter. Iedereen is welkom. Verder is er medewerking van de Cantorij onder
leiding van Johan Smit. De Avondgebeden in Advent worden gehouden op dinsdag
29 november, 6 & 13 december in De Samenstroom, Groenmarkt, Meppel. De locatie
van het avondgebed op 20 december volgt later. Zie ook: www.missieinmeppel.nl

Kliederkerk

Op 13 november was er weer een kliederkerk. Kliederkerk is een vorm van kerk zijn, waarin jong en oud samen op een creatieve manier de
betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Binnen onze kerkelijke gemeente organiseren we Kliederkerk voor kinderen van 0-4 jaar samen met hun ouders.
Samen ontdekken, samen vieren en samen eten waren de onderdelen.

Na het welkom zongen we het lied: “God kent jou” en mochten de kinderen meedoen met muziekinstrumenten.
Vervolgens gaven we een uitleg over het thema vriendschap. Hebben jullie vriendjes? Hoe heet hij/ zij en wat doe je met je vriendjes? Spelen, elkaar helpen etc.
In de Bijbel staan ook een aantal verhalen over vriendschap. En 1 daarvan gaat over Natan. En Natan heeft 4 hele lieve vrienden. Het verhaal over
vier vrienden werd voorgelezen en aansluitend zongen we het lied: “Wil jij mijn vriendje zijn”.

Daarna was het tijd om aan de slag te gaan. Zo kon er een vriendschapsketting/ armband voor jezelf en voor je vriendje gemaakt worden.
Een vriendschapsslinger worden gekleurd en kon er heerlijk gekliederd worden bij het schildersdoek “allemaal vriendjes”. Ook kon er gespeeld worden
met de duplo of de kapla. Na deze gezellige activiteiten hebben we nog gelezen uit het boek Beer en Vlieg en hoorde we hoe Beer en Vlieg na een
moeilijke start samen toch vriendjes werden. Vriendschap is ook gezelligheid. En daarom vonden we het ook mooi in het jaarthema passen om samen aan tafel te gaan.
De kinderen mochten cake versieren en daarna lekker opeten. De Kliederkerk sloten we samen af door het lied: “De Here zegent jou” te zingen.

Anet Dunnink, Chinie Gritter en Joyca van der Linde Ouderlingen 25-50

Terugblik op de startzondag


Afscheidscadeau voor Ds. Siebe Sijtsema

Als gemeente hebben we ds. Siebe Sijtsema als afscheidscadeau een fotoalbum aangeboden.
Het album heeft hij inmiddels ontvangen en voor wie wil kan het album hieronder bekijken.
Met dank aan Anja Hagedoorn voor het samenstellen van het album en het maken van de foto’s.


‘De Samenstroom

Als naam voor het Nieuwe Kerkelijk Centrum aan de Groenmarkt is gekozen ‘De Samenstroom’.
Via de volgende link kunt u de onthulling van de naam terugkijken: https://youtu.be/PiPEsiTO3Vg
Met deze naam wordt het volgende uitgedrukt:

1. Historisch
De eiermarkt die vroeger op de Groenmarkt was, deed mensen samenstromen.
De gracht liep vroeger vanaf de Tipbrug  over de Prinsengracht, Prinsenstraat (Groenmarkt) naar het Kerkplein.
Een stroom die door de handel nooit stil stond.

2. Symboliek
Water dat stroomt is in beweging (levend water). 
De kerk is voortdurend in beweging en zoekt, als een rivier haar weg. 
Daarbij wil de Protestantse Gemeente samenwerken met verschillende stromingen in de samen-leving. De naam staat voor onze gemeente in een Kerkelijk Centrum, waar mensen met al hun verschillen, kunnen samenstromen