Actie Kerkbalans

De belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente is de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Tientallen vrijwilligers van onze gemeente zamelen aan het begin van het jaar geld in voor de Protestantse Gemeente Meppel. De kerk krijgt geen subsidie en is in haar bestaan afhankelijk van de bijdrage van leden. Zodat we ook in de toekomst van waarde kunnen blijven voor de gemeenschap.

Besteding
Het geld van de Actie Kerkbalans is nodig voor onderhoud van het gebouw, de mensen in betaalde dienst en het organiseren van belangrijke activiteiten zoals gespreksgroepen, geloofstoerusting en jeugd- en seniorenactiviteiten in De Samenstroom en daarbuiten.

Vrijwillige bijdrage
De Protestantse Gemeente Meppel is een kerk van samen. De kerk is er voor iedereen. Het is niet verplicht om een financiële bijdrage te geven. Toch doen we een dringend beroep om een bijdrage te geven, want kerk-zijn kost geld. Steun van onze leden is van onschatbare waarde om een gastvrije plek te mogen zijn en blijven in Meppel.

Klik op de link om de folder Kerkbalans 2023 downloaden.


Voor hetzelfde geld geeft u meer

Steun onze gemeente met een periodieke gift
Alle giften aan de kerk zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Dat betekent dat leden jaarlijks meer kunnen geven, zonder dat het extra geld kost.

Geen drempel bij periodieke gift
Een periodieke gift is een gift waarbij leden minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenken aan de gemeente of diaconie. Dit bedrag mag volledig worden afgetrokken bij de belastingaangifte. Leden krijgen zo meer geld terug van de belastingdienst. Afhankelijk van leeftijd en inkomsten kan het voordeel oplopen tot 52%.

De kerkelijke bijdrage(n) als periodieke gift
Ook de bijdrage aan de Actie Kerkbalans kan in de vorm van een periodieke gift. Net als altijd wordt een toezegging gedaan, maar nu voor een periode van vijf jaar. En wanneer het belastingvoordeel ten goede komt aan de kerk, wordt de bijdrage verhoogt zonder dat het meer kost.

Tip! Neem ook collectebonnen of -munten op in de periodieke gift.

Hoe groot is het voordeel?
Met de Schenkcalculator kan eenvoudig worden berekend wat het fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag geschonken kan worden als dit belastingvoordeel ten goede komt aan de kerk. De belastingformulieren zijn verkrijgbaar op het Kerkelijk Bureau van de Protestante Gemeente Meppel.