We zijn de Protestantse Gemeente Meppel, een veelkleurige gemeente die probeert de liefde van Christus in woord en daad na te leven.
Dat doen we in vieringen/diensten, (gespreks)kringen, pastoraat, diaconaat, jeugdwerk etc.

PGMeppel heeft ongeveer 2100 leden waarvan ruim 400 vrijwilligers.
Daarnaast zijn er een aantal betaalde krachten: 2 predikanten, een pastoraal werker,een kerkmusicus, een beheerder en een medewerker op het Kerkelijk Bureau.