Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

We zijn de Protestantse Gemeente Meppel, een veelkleurige gemeente die probeert de liefde van Christus in woord en daad na te leven.
Dat doen we in vieringen/diensten, (gespreks)kringen, pastoraat, diaconaat, jeugdwerk etc.

PGMeppel heeft ongeveer 2100 leden waarvan ruim 400 vrijwilligers.
Daarnaast zijn er een aantal betaalde krachten: 2 predikanten, een pastoraal werker,een kerkmusicus, een beheerder en een medewerker op het Kerkelijk Bureau.