Kerkdienst aanstaande zondag

Komende diensten

Diensten Protestantse Gemeente Meppel – De Samenstroom (op de zondag om 10:00 uur)


Zondag 5 november “Gedachtenisdienst”
Voorganger: ds. Annemarie Rodenburg & ds. Henk Jan Damstra

Zondag 12 november gewone dienst + kliederkerk
Voorganger: ds. Wim Bloemendaal

Zondag 19 november “doopdienst”
Voorganger: ds. Annemarie Rodenburg

Zondag 26 november
Voorganger: ds. Henk Jan Damstra

Zondag 3 december
Voorganger: ds. Annemarie Rodenburg

Zondag 10 december “avondmaal”
Voorganger ds. Henk Jan Damstra

Zondag 17 december
Voorganger: ds. Henk Jan Damstra

Zondag 24 december 10:00 uur
Voorganger Henk Jan Damstra

Zondag 24 december 21:00 uur Kerstnachtdienst
Voorganger: ds. Annemarie Rodenburg

Zondag 25 december 10:00 uur Kerstochtend
Voorganger: ds. Henk Jan Damstra

Zondag 31 december 10:00 uur “oudejaarsdienst”
Voorganger: ds. Henk Jan Damstra