All Sermons
Wat is wijs?

Wat is wijs?

  • Siebe Sijtsema
Date preached 3 April 2022

Ze hangen aan de muur in woonkamers en op toiletten: tegeltjes met wijsheden, zoals “Van het concert des levens krijgt niemand een program”
of “Zorgen moet je doen, niet maken”. En Loesje postert: wie een vuist maakt, kan geen hand geven.
Aforismen; korte puntige spreuken, beroemd en berucht. Ja… ook berucht want voordat je het weet zijn goedbedoelde one-liners dooddoeners die het lijden niet serieus nemen.
“Achter elke wolk schijnt de zon” is mooi gezegd maar een dooddoener als we niet een beetje meehelpen de wolken te verdrijven.
Waar een spreek-woord geen werkwoord, geen doen-woord is, kun je ze maar beter áchter het behang plakken.
Tenminste.. zo denkt de bijbel er over.  In het hebreeuws is het niet voor niets dat het woordje dabar zowel woord als daad betekent.
Feyenoorders zingen: ‘geen woorden maar daden’ maar Joden daarentegen roepen: woorden zijn daden.
Gods woord is wat God doet.
En dus wordt de bijbel pas het levende woord als wij die woorden doen. Doen we ze niet dan zijn bijbelteksten dooddoeners waar geen mens wijzer van wordt.
En dat is nu juist wel de bedoeling. Maar ja wat is wijsheid en hoe word je wijzer?
We zeggen: “Wijsheid komt met de jaren” maar dat is geen automatisme want er is ook ouder-DOM.
En grijze haren, zijn niet altijd een teken van wijsheid, hoe spijtig ik dat persoonlijk ook vind.
Nee, wijsheid zegt de schrijver van Spreuken heeft alles te maken met de eerbied voor God.
Een mens die eerbied heeft voor God én voor wat God geschapen heeft is wijs; “Goochem” staat in het Hebreeuws.
Bij ons heeft goochem een beetje de klank van boerenslimheid, geslepenheid maar bijbels gesproken is het: praktische wijsheid.
Die praktische wijsheid zie je in het boek Spreuken. Het zijn spreuken om in praktijk te brengen, gezegden om te doen.
Hele praktische als: Beter droog brood en vrede  dan een huis vol rijkdom en ruzie. Of: het is niet verstandig om  ’s ochtends al te vrolijk en luidruchtig te zijn want wie een ochtendhumeur heeft  zal zich dan aan je ergeren. Maar ook, zoals we lazen in Spreuken 3: Mijn zoon, mijn dochter, mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Heb ontzag voor de Heer want dat is wijs.
Immers, God is de Bron van alle wijsheid.
Naar die Bron brengen we vanmorgen 2 kinderen en spreken onze hoop uit dat het goocheme kinderen mogen worden die groeien in wijsheid, in eerbied voor God, in liefde.  Of dat daadwerkelijk zal gebeuren? Laten we het hopen, bidden en erop vertrouwen dat God hen wijsheid schenkt, geloof, hoop, liefde.
Ik geloof dat God dat zal doen, Hij hen zal vasthouden, ik geloof dat God….
Maar willen dit niet alleen maar mooie woorden zijn, tegeltjeswijsheden, dan zullen ook wij moeten proberen deze woorden waar te maken. Immers, kinderen leren normen en waarden niet zozeer door onze mooie woorden maar door wat we doen.
Als we kinderen in geloof willen opvoeden en hen vertellen dat God liefde is, zal die liefde ook zichtbaar moeten zijn in wat wij zelf doen of zoals Spreuken zegt:
“Gelukkig de kinderen die rechtvaardige ouders hebben”
Maar dat geldt niet alleen voor de ouders, zeker ook voor ons als gemeente.  Een gemeenschap van woorden = daden.
Wijze mensen voor wie liefde, gerechtigheid en vrede een vanzelfsprekende leefwijze is. en die zo goochem zijn  dat ze eerbied hebben voor God en Zijn schepping. Waar die eerbied ontbreekt en dommekrachten het voor het zeggen hebben, gebeurt onwijs veel ellende. Kijk maar om je heen.
Maar anderzijds: Onze kinderen leven in een land met heel veel mogelijkheden, rijkdom, kansen maar ook met heel veel zorgelijke ontwikkelingen want wat voor aarde erven onze kinderen en hoe groei je op tot een gelukkig mens in een wereld waarin je pas mee lijkt te tellen als je onwijs knap, onwijs gaaf bent?
Laten wij in Gods naam onze kinderen het vertrouwen geven dat je waardevol bent zoals je bent omdat je een Kind van God bent.
Maak dát je kinderen wijs en leer hen leven met deze oneliner: “Heb God lief en je naaste als jezelf”.
amen