All Sermons
De dag (het Licht) staat op
book Johannes, in .

De dag (het Licht) staat op

  • Siebe Sijtsema
Date preached 13 February 2022

 Wanhopig zijn ze, de ballingen in Babel. Zullen ze ooit uit deze ellende bevrijd worden en weer naar huis gaan, naar hun beloofde land? Aan Babels stromen, stromen de tranen. Velen hebben de lier en hun geloof aan de wilgen gehangen.
Maar ….gelukkig …. er is één in hun midden die het dromen niet kan laten. Hij blijft geloven in toekomst: Ezechiël.  de Geest van God pakt hem in de kladden en voert hem naar buiten naar een dal des doods, een kerkhof, een knekeltuin: Dorre beenderen zover het oog reikt. Beeld van een volk in ballingschap, van mensen die geen leven hebben, van wie de hoop gestorven is, het bestaan doods.

“Mensenkind, wat denk je,  kunnen deze beenderen herleven”?

Als Ezechiël ‘ja zegt’, gelooft hij wel erg veel. Zegt hij ‘nee’ dan is ook zijn geloof verdord. En dus antwoordt hij: “Heer, GIJ weet het”
Bij het zien van deze doodsheid durft Ezechiël niet hardop te belijden dat het ooit nog wat zal worden met Israël, met deze wereld maar hij durft ook niet te zeggen dat het ‘godsonmogelijk’ is.
Mensenkind, profeteer! want Ik, zegt God, Ik zal jullie weer doen opademen en leven.”
En zie de beenderen voegen zich samen, botje bij botje, er komen spieren en vlees op, vel over been, huid en haar, maar het is nog steeds een dooie boel want Geest is er niet in hen.
…………………
Verslagen was je, kapot, dood, maar je hebt jezelf weer bij elkaar geraapt. Je moet immers verder; Je beweegt, loopt, doet de dagelijkse dingen, je eet, je drinkt, je praat maar je leeft niet; Geestdodend je bestaan.
………….
“Mensenkind, profeteer tot de Geest: blaas over deze doden opdat zij herleven”.
En zo geschiede. De Geest blaast de adem in, de doden gaan op hun voeten staan, een geweldig groot leger.  “Mensenkind, dit is het huis Israëls: Ik hoor hen zeggen dat hun beenderen verdord zijn, dat ze geen hoop meer hebben. Ze zeggen: het is met ons gedaan, we zullen nooit weer opstaan. Maar mensenkind, zeg tegen hen: ”Ik doe jullie opstaan”.

De geschiedenis leert dat Israël , ondanks alles wat ze meemaakte, steeds weer is opgestaan.  Dat heeft haar geloof gevoed dat er wederopstanding is, in dit leven én na dit leven. Als er ooit iemand is geweest die dit geloofde dan Hij wel, Christus, kind van Israël. Als er ooit iemand door een hel gegaan is en geloofde dat Hij zou opstaan dan Hij wel.  Onverwoestbaar Zijn geloof, Zijn hoop, Zijn vertrouwen op God. In dat geloof stond Hij op, niet pas met Pasen maar zijn leven lang: Opstaan tegen alles wat het leven verziekt of doodt.  Hij stond op en deed mensen opstaan uit hun zorgen, verdriet, wanhoop. Hij belichaamt de opstanding en het leven.

“Geloof je het?” vraagt Hij aan Martha. “Ja Heer” antwoordt ze. Haar geloof wordt niet beschaamd want straks zal Hij haar broer opgewekt doen opstaan.
Dit opstaan is ook voor mij de kern van mijn geloof. Ach, ik krijg wel eens de kritiek dat het in mijn preken te weinig gaat over zonde, het verlossend lijden en sterven van Christus.  Het zou waar kunnen zijn maar de opstanding, heeft u in de afgelopen 7 jaar, ooit de opstanding gemist?  Hoe lang of kort ik ook preek, meestal kort, de opstanding zal er niet in ontbreken. Omdat in de opstanding alle hoop, alle geloof, alle vertrouwen maar ook alle genade samenstroomt van een God die, zelfs als Zijn liefde gekruisigd wordt, Zijn wereld niet laat vallen maar opstaat en haar omarmt.
Daarom ook spreek ik meestal niet over een kerk – dienst maar over een viering. Want op zondag, de dag van de opstanding, vieren wij het leven, ook al weten we maar al te goed van lijden en sterven.  We vieren de hoop dat de nacht opstapt omdat de dag, het Licht opSTAAT..
Hoe vaak we ook vallen, het laatste woord is aan de opstanding, aan de God van leven, van hoop. Geloof je dat?

Mensenkinderen… profeteer dat God zijn volk deed herleven en Zijn Zoon deed opstaan maar mensenkinderen profeteer ook dat het daar niet bij zal blijven maar dat Hij ook u en mij, door alle lijden en dood heen, hoe dan ook, altijd weer doet opstaan.
amen