All Sermons
Abba vader, pappa
Bible Passage Johannes 10: 31 – 38
book Johannes, in .

Abba vader, pappa

  • Siebe Sijtsema
Date preached 14 November 2021

Lezing Romeinen 8: 14 – 17  en  Johannes 1o: 31- 38

“Wij zijn kinderen van God en daarom kunnen we Hem aanroepen als Abba Vader…”
Hoewel…… niet iedereen kan dat;
Wie een slechte relatie heeft met de aardse vader, door hem mishandeld of misbruikt is, zal misschien moeite hebben
om God als Vader te zien want die twee, de aardse en de hemelse Vader,  hebben meer met elkaar te maken dan we soms denken.
God wordt vaak strenger naarmate je vader strenger is; daar helpt geen lieve moedertje aan.
Is je vader een harde, niet vergevingsgezinde man dan is het moeilijker geloven dat God wel genadig is.
Wie zijn vader kan vertrouwen, kweekt niet alleen meer zelfvertrouwen maar ook vertrouwen in God.
Natuurlijk is de Hemelse Vader groter, anders, meer dan de aardse vader maar toch……
Onze Vader !  Het is voor ons heel gewoon om zo God aan te spreken want dat hebben we geleerd van onze grote broer,
Die het op zijn beurt kent vanuit de joodse traditie want Israël is Gods zoon en dus is God hun Vader.
En toch als Jezus God Zijn Vader noemt, springen de Schriftgeleerden uit hun vel omdat Jezus het woord “Abba” gebruikt.
Dat is Aramees voor  “papa”.
Abba en imma, papa en mama.

Het Aramees is de volkstaal en abba klinkt alsof je in het Drents poa of voa zegt.
Abba;  voor Schriftgeleerden klinkt dit veel te plat, veel te intiem ook want als Israël over God als Vader sprak, was dat veel afstandelijker.
Het was een aanspreektitel zoals Vader des Vaderlands.
Maar Jezus zegt papa en in de ogen van velen haalt Hij daarmee de hoogverheven naam naar beneden;
sterker nog Hij zegt MIJN papa waarmee Hij God nog dichterbij haalt.
Het is misschien wel hetzelfde gevoel als God aanspreken met “Jij’.
Dat doen we niet zo gauw, sterker nog in de nieuwe Bijbelvertaling, de NBV21, worden persoonlijke voornaamwoorden die naar God verwijzen
weer met een hoofdletter geschreven, de zogenaamde Eerbiedskapitalen.
Maar God met ‘U’  aanspreken is  typisch Nederlands want  Fransen Tu-toyeren God, Duitsers zeggen Du, Portugezen tu en het Engelse you kan zowel jij als u zijn.
Maar Nederlanders…… ja ook Nederlanders hebben eeuwenlang God aangesproken met jij of du.
Pas in de 17e eeuw, de Gouden Eeuw, kwam in hogere kringen de beleefdheidsvorm ‘Gij’  steeds meer in zwang.
Niet alleen gingen kinderen hun ouders zo aanspreken maar ook God werd “Gij”.
Psalmendichters verzetten zich tegen dit moderne gedoe, bang vooral dat met ‘Gij’ de intimiteit zou verdwijnen.
De beleefdheid won het echter van de intimiteit;  hoewel, niet overal want de Gereformeerde Bond bleef tot in de vorige eeuw vasthouden aan het gebruik van ‘jij’.
Zo schrijft de Bond in 1960:
“Gij klinkt zo salon-achtig beleefd; maar heeft de Heere er behoefte aan dat Zijn schepselen  de aardse beleefdheidsvormen tegenover Hem in acht nemen ? ”

God heeft er inderdaad geen behoefte aan dat we Hem  beleefd  op afstand houden. Als U dat doet dan mogen we gerust gaan jouwen.
Je hoeft niet bang te zijn daarmee God naar beneden te halen want dat wil God juist graag: niet de hoogverheven Vader in de hemel
die op zondag het vlees snijdt of het brood deelt maar die dag in nacht uit onze papa of mama wil zijn.
God wil deel zijn van ons leven van alledag. Een Vader bij wie je, net als een moeder, terecht kunt met je verdriet, je zorgen.
Die veiligheid en warmte geeft, je optilt en draagt door Zijn Geest, Die vertrouwen geeft zodat je je vleugels  durft uit te slaan.
Dat allemaal en nog veel meer wil God voor ons zijn en misschien daarom is, naast alle andere beelden die wij van God hebben,
het beeld van Vader of Moeder wel het meest intiem.
“Mijn papa” zegt Christus en Hij leert het ons na te zeggen.
En of we nu deze papa met een hoofd- of kleine letter schrijven of we U-wen of jouwen, dat maakt niet uit als de naam van God maar met kapitalen in ons leven geschreven staat en wij God niet op afstand houden, niet hemelsbreed en niet op anderhalve meter.
Nee, hopelijk vertrouwen we ons toe aan deze hemelse Vader die ons in liefde omarmt en van wie kinderen mogen zijn.
Amen