Sermons Archive

on 24 April 2022 — by .

Afscheid ds Siebe Sijtsema

Van de apostel Johannes wordt verteld dat, naarmate hij ouder werd, zijn preken steeds korter werden totdat hij op het laatst de preekstoel beklom  en alleen nog zei: “Christus is opgestaan en ook wij zullen opstaan, altijd weer. Amen.” Nee, zo kort van stof als Johannes ben ik nog niet maar ook mijn preken zijn, in

on 3 April 2022 — by .

Wat is wijs?

Ze hangen aan de muur in woonkamers en op toiletten: tegeltjes met wijsheden, zoals “Van het concert des levens krijgt niemand een program” of “Zorgen moet je doen, niet maken”. En Loesje postert: wie een vuist maakt, kan geen hand geven. Aforismen; korte puntige spreuken, beroemd en berucht. Ja… ook berucht want voordat je het weet zijn

on 13 March 2022 — by .

Zondag 13 maart 2022 thema Loslaten

De Jezus-beweging zit in een flow. Er zijn zelfs buitenlandse gasten, Grieken, die Jezus graag willen ontmoeten. Dit is zijn internationale doorbraak. De kniezende Farizeeën hebben gelijk: “De hele wereld loopt achter Hem aan”  en het kan haast niet anders dan dat Hij straks op het Paasfeest gekroond zal worden tot Koning. Maar dan die

on 27 February 2022 — by .

De zondebok

“Het is beter dat één man sterft dan dat het hele volk te gronde gaat.” zegt Kajafas, de hogepriester, bang dat de Romeinen het volk zwaar zullen straffen, nu er weer zo’n oproerkraaier opstaat. Een heel reële angst want de geschiedenis leert dat de Romeinen onrust in bezette gebieden met harde hand de kop indrukken.

on 13 February 2022 — by .
book Johannes, in .

De dag (het Licht) staat op

 Wanhopig zijn ze, de ballingen in Babel. Zullen ze ooit uit deze ellende bevrijd worden en weer naar huis gaan, naar hun beloofde land? Aan Babels stromen, stromen de tranen. Velen hebben de lier en hun geloof aan de wilgen gehangen. Maar ….gelukkig …. er is één in hun midden die het dromen niet kan

on 6 February 2022 — by .
book Johannes, in .

Zondag 6 februari 2022: Wat verwacht jij?

“Heer, Uw vriend is ziek”. Het is geen vraag, geen smeekbede maar een simpele mededeling. Achter deze 5 woorden ligt echter een wereld van onuitgesproken verwachtingen. De goede verstaander heeft aan een half woord genoeg. Maar zo’n goede verstaander lijkt Jezus niet want Hij reist niet onmiddellijk af naar Bethanië maar wacht  nog 2 dagen.

on 23 January 2022 — by .

Samen geroepen

De roeping van de eerste discipelen. Alle vier de evangelisten verhalen er van maar Johannes doet dat op geheel eigen wijze. Bij Marcus, Mattheus en Lucas ligt het accent op wat je achterlaat of verliest als je Jezus volgt. Geroepen worden is vooral: weggeroepen worden, het oude vertrouwde loslaten. Bij Johannes echter gaat het niet om

on 9 January 2022 — by .

Wie ben jij?

De hoge heren in Jeruzalem hebben er lucht van gekregen dat aan de overkant van de Jordaan, in Galilea, een zonderling rondloopt van wie gezegd wordt dat het wel eens de profeet Elia zou kunnen zijn of misschien zelfs de Messias. En omdat de religieuze grachtengordel van Jeruzalem vindt dat er niks goeds kan komen

on 12 December 2021 — by .

Lofzang van Maria

Mahalia Jackson: Old time religion Ploeterend op de plantages zongen de zwarte slaven in Amerika zich moed in met spirituals als deze. Het zijn liederen van hoop met veel verwijzingen naar het volk Israël en the old time religion: Mozes en de uittocht uit Egypte, Daniël die verlost werd uit de leeuwenkuil. De rivier de Jordaan als grens

on 17 October 2021 — by .
book 1 Tessalonicenzen, in .

Dementie

Jesaja 49: 15 en 16 Filippenzen 4: 4 – 7 Het was iets met een sterretje….. Peinzend stond ik voor de deur van de gesloten afdeling in het verpleeghuis. Ik was de code vergeten die je moest intoetsen om naar buiten te kunnen. Naast me zat een man in een rolstoel die ook de code

1 2