1ste donderdag van de maand van 12:00-13:30.
U kunt zich opgeven door een mailt te sturen naar: lunch@pgmeppel.nl of u kunt zich melden bij Jelly Koot of Renske Gijsberts.

Als tegemoetkoming in de kosten vragen wij een vrijwillige bijdrage van €3,00 per persoon.
Wilt u wel graag komen, maar hebt u geen vervoer, dan kunt u dit bij ons melden en proberen wij dit voor u te regelen.
Wij hopen u te mogen ontmoeten!