De Protestantse Gemeente Meppel betaalt jaarlijkse een verplichte financiële bijdrage aan het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk van de Protestantse Kerk Nederland.

Voorjaars-/quotumcollecte
De opbrengst van de voorjaars-/quotumcollecte is bestemd voor andere verplichtingen die wij hebben aan instanties binnen en buiten onze gemeente. Deze zijn onder andere: een landelijk quotum, abonnementen en contributies, bijdragen aan het ACB-fonds (via de diaconie).

Solidariteitskas
Deze heffing is bestemd voor onderlinge steunverlening binnen de Protestantse kerk in Nederland. Dat kan uiteenlopen van subsidie bij noodzakelijke restauratie tot pastorale ondersteuning. Ook studentenpastoraat, dovenpastoraat en gemeenteopbouwwerk worden uit deze kas betaald.