Gaandeweg

Redactieadres: mw. M. de Jong, Torenvalk 6, 7943 SC Meppel, redactie@kerkbladgaandeweg.nl
Voor advertenties mailt u naar: advertenties@kerkbladgaandeweg.nl
Bank: NL42RABO0371820960 t.n.v. kerkblad Gaandeweg

Kerkblad Gaandeweg is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Meppel, dat één maal in de twee weken verschijnt.
U kunt zich opgeven of afmelden voor het kerkblad via het Kerkelijk Bureau.
De jaarlijkse bijdrage is €10,00, als u Gaandeweg machtigt de betaling te laten afschrijven van uw bankrekening.
Dit kunt u doen als u het Kerkelijk Bureau per brief of email of aan penningmeester@kerkbladgaandeweg.nl uw naam, adres en rekeningnummer doorgeeft. Betaalt u liever per acceptgiro, dan is het bedrag € 13,00 per jaar.

PGMeppel Nieuwsbrief

Dit is een wekelijkse nieuwsbrief die vrijdags om 1800 u wordt verspreid met daarin de actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten. U kunt zich opgeven via het formulier aan de rechterzijde van deze pagina. Uitschrijven kan via de link onderaan de nieuwsbrief.