Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Gaandeweg

Redactieadres: mw. M. de Jong, Torenvalk 6, 7943 SC Meppel, redactie@kerkbladgaandeweg.nl
Voor advertenties mailt u naar: advertenties@kerkbladgaandeweg.nl
Bank: NL42RABO0371820960 t.n.v. kerkblad Gaandeweg

Kerkblad Gaandeweg is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Meppel, dat één maal in de twee weken verschijnt.
U kunt zich opgeven of afmelden voor het kerkblad via het Kerkelijk Bureau.
De jaarlijkse bijdrage is €10,00, als u Gaandeweg machtigt de betaling te laten afschrijven van uw bankrekening.
Dit kunt u doen als u het Kerkelijk Bureau per brief of email of aan penningmeester@kerkbladgaandeweg.nl uw naam, adres en rekeningnummer doorgeeft. Betaalt u liever per acceptgiro, dan is het bedrag € 13,00 per jaar.

PGMeppel / Stad en Landen Nieuwsbrief

Dit is een wekelijkse nieuwsbrief die vrijdags om 1800 u wordt verspreid met daarin de actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten. U kunt zich opgeven via de invoerveldjes aan de rechterzijde van deze pagina.

Infoblad Het Erfdeel

Het Infoblad van de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel is een maandelijkse uitgave. Het blad is bedoeld om u op de hoogte te brengen van alle nieuws en actualiteiten binnen onze gemeenschap. Elke maand wordt een nieuw Infoblad verstrekt.

U kunt een papieren versie van het Infoblad ophalen in het Erfdeel.

Maar u kunt ook een electronische versie dan wel een electronisch abonnement aanvragen bij erfdeler@gmail.com . U krijgt dan maandelijks automatisch het Infoblad via uw opgegeven emailadres toegestuurd.