Voorzitter Kerkenraad: Leo Tadema, leotadema@hotmail.com // 06 24936903
Scriba Kerkenraad: Kor van Gijssel, scriba.kr@pgmeppel.nl // 06 53404076

Voorzitter Diaconie: Gert de Groot, gb.de.groot.1@kpnmail.nl // 0522 24799
Voorzitter College van Kerkrentmeesters: Berend Bossen, berendbossen@gmail.com // 0522 257948
Voorzitter Pastoraal Team: Jelly Koot, pastoraat@pgmeppel.nl // 0522 251205

Kerkmusicus: Johan Smit, kerkmusicus@pgmeppel.nl // 06 25096757

Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pgmeppel.nl
Kerkblad Gaandeweg: secretaris@kerkbladgaandeweg.nl