Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme


Voorzitter Kerkenraad: Leo Tadema, leotadema@hotmail.com // 06 24936903
Scriba Kerkenraad: Kor van Gijssel, scriba@stadenlanden.nl // 06 53404076

Voorzitter Diaconie: Gert de Groot, gb.de.groot.1@kpnmail.nl // 0522 24799
Voorzitter College van Kerkrentmeesters: Berend Bossen, berendbossen@gmail.com // 0522 257948
Voorzitter Pastoraal Team: Jelly Koot, anjellyna@gmail.com // 0522 251205

Kerkmusicus: Johan Smit, johansmit_92@hotmail.com // 06 25096757

Nieuwsbrief: nieuwsbriefS&L@stadenlanden.nl
Kerkblad Gaandeweg: secretaris@kerkbladgaandeweg.nl