Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Het Erfdeel is een Oecumenische gemeenschap in Meppel. Begin negentiger jaren vatte Vanboeijen het plan op om in de Oosterboer een woon- en werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap te gaan bouwen. Onmiddellijk na het bekend worden van deze plannen zocht de ORO contact met deze organisatie. Na uitgebreid overleg werd men het eens over de bouw van een multifunctionele ruimte, die ook voor vieringen gebruikt kon worden. Men werd het ook eens over een huurovereenkomst, die gekoppeld werd aan de detachering van één van de wijkpredikanten als geestelijk verzorger van Het Erf. Dankzij de enorme inzet van velen kon in september 1997 de oecumenische wijkgemeente het erfdeel worden gesticht en de huidige kerkzaal feestelijk in gebruik worden genomen.