Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

ZWO commissie

Wat doet de ZWO commissie?De letters ZWO staan voor: Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking

Onze commissie richt zich daarbij op twee hoofdthema’s. Dat zijn ‘bevorderen beeldvorming en betrokkenheid bij ZWO’ en ‘bewustwording van de relatie van ZWO met ons eigen dagelijkse leven’.

Om de beeldvorming en betrokkenheid te bevorderen hebben we als belangrijkste middel gekozen voor een jaarlijkse actie. Die houdt in dat we steeds een kalenderjaar geld inzamelen voor twee goede doelen. De doelen hebben bij voorkeur een directe relatie met Meppel en omgeving, bijvoorbeeld omdat een doel gesteund wordt door een stichting bij ons in de buurt. We staan uiteraard open voor suggesties van gemeenteleden om doelen voor te stellen. Het voordeel van doelen die een directe relatie hebben met Meppel is dat ze daardoor ‘ver weg‘ zijn maar toch ook ‘dichtbij’. De mensen die vanuit Meppel betrokken zijn bij de doelen kunnen immers in de diensten of op gemeenteavonden vertellen over hun doel en ook vragen beantwoorden. Jaarlijks vragen we in drie diensten speciale aandacht voor ZWO – met de nadruk op de langlopende projecten. Dat zijn de werelddiakonaatzondagen in februari en in oktober en daarnaast een dienst in mei of juni.

Welke relatie heeft ZWO met je dagelijkse leven? We vragen aandacht voor wat ZWO kan betekenen voor je eigen handelen hier en nu. Niet iedereen hoeft een stichting op te richten voor een goed doel, ver overzee. U kunt door bewust om te gaan met wat u geeft, koopt en eet ook een bijdrage leveren aan ZWO. Daarbij kunt u denken aan het kopen van Fair Trade producten of bewust kiezen bij welke bank je spaart. Wat doet die bank met uw geld? Maar ook brieven schrijven voor Amnesty International is een manier om je naaste ver weg te steunen. De schrijfacties in onze gemeente worden trouwens verzorgd door gemeenteleden en is geen actie van de ZWO-commissie. Maar we ondersteunen dit van harte.

Op dit moment bestaat onze commissie uit vier leden; Nico Middelkoop, Nelleke van Aalderen, Jan Koers en Hans Geerse. We zijn allemaal diaken, maar de commissie staat ook open voor gemeenteleden. Dus als je enthousiast bent geworden over wat we doen, neem dan gerust contact met ons op.


Contactpersonen:

– Nico Middelkoop
– vacant
– Jan Koers
– Hans Geerse