Evenals het vorige seizoen zullen het najaar en voorjaar ontmoetingsbijeenkomsten  worden georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn in de plaats gekomen van de Buurtgesprekken.
De data, locatie en de thema's zult u te gelegener tijd kunnen lezen in Gaandeweg en op de website.

Login

Laatste preken