Banner-kerkbalans

  • Tijdens de AK-vergadering van 7 februari 2019 een voorstel voorgelegd aan de wijkkerkenraad het Erfdeel om de komende twee jaar een eigen vierplek te behouden.

  • Op Zondagavond 24 april is er weer een Taizé-viering

  • Als kerkenraad zijn we blij dat ds. Harry Jaspers Focks deze week is begonnen als waarnemer voor Femke.

  • Samen rond de tafel zitten geeft verbondenheid. Samen delen van een eenvoudige maaltijd maakt je meer bewust van de Veertigdagentijd, van de vastentijd.

  • Vanuit Van Boeijen is er het bericht dat voor het komende jaar en waarschijnlijk ook voor het jaar daarna de kerkzaal voor de zondag kan worden gehuurd.

Login